Blog

23.01.2015 19:51

Anton Srholec, katolícky kňaz

kňaz a disident Anton Srholec

Zúčastníte sa 7. februára referenda, ktoré zorganizovala Aliancia za rodinu?

Nie. Život je posvätný a drahý, ale tá druhá strana dosť veľa vyskakuje, skôr som zdržanlivý. Bol by som za to, aby sa jedni aj druhí navzájom neprovokovali, aby sa konflikty nevytvárali, ale miernili. Ľudia, ktorí majú aj inú orientáciu, si to musia skromne niesť, ako si nesie niekto svoje postihnutie fyzické alebo mentálne, tak nesmieme veľa vyskakovať. Nie je dôležité, akú má niekto orientáciu, ale čo vytvára a čo dáva na stôl spoločnosti.

Aké máte osobné vzťahy s homosexuálmi? Čo zvyknete hovoriť vašim dobrým známym, ktorí majú na konanie referenda a jeho otázky iný názor ako vy?

Ku mne už nikto nechodí. Som za to, aby sme im dali všetkým pokoj a nech si každý žije slobodne to, čo má, s tým, čím žije. Každý je slobodný, nech si robí, čo chce.

23.01.2015 12:23

https://img.mediacentrum.sk/gallery/620_a/1445737.jpg

V roku 2011 dostala RTVS pokutu od Rady pre vysielanie a retransmisiu (tzv. Licenčná rada) za odvysielanie kauzy Cervanová Pod lampou.

kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-cervanova/

RTVS s udelenou sankciou nesúhlasila a odvolala sa na súd.

Odvolací súd pokutu aj jej výšku potvrdil.

Keďže odvolanie nemalo na plnenie sankcie odkladný účinok, RTVS musela pokutu 50.000,- Eur (bezprecedentná výška) zaplatiť Rade pre vysielanie a retransmisiu (t.j. štátu).

Václav Mika sa krátko po nástupe na post generálneho riaditeľa RTVS (leto 2012) stretol so Štefanom Hríbom, aby si ujasnil vtedy ešte „otvorenú kauzu“ (prebiehajúci súdny spor medzi RTVS a Radou pre vysielanie a retransmisiu). Rovnako, ako jeho predchodkyňa (Miloslava Zemková) pripustil, že podľa vtedajšej zmluvy vydavateľstvo W Press, v spolupráci s ktorým RTVS vyrába Pod lampou, zmluvu o spolupráci neporušilo.

(Krátke zhrnutie: sankcionovaná relácia bola vysielaná s vedomím RTVS, po predchádzajúcom schválení bodového scenára, témy aj hostí, aj so schválením uplatnenia inštitútu prázdneho kresla...koniec-koncov, dramaturgom relácie bol samotný programový riaditeľ STV Ľuboš Machaj...)

Nový GR RTVS, Václav Mika, len požiadal, aby sa dané argumenty o neporušení zmluvy dali na papier a aby ich vydavateľstvo W Press zaslalo oficiálne novému vedeniu RTVS, keďže on ako GR musí informovať Radu RTVS, čo sa aj v roku 2012 udialo. (RTVS má svoj vlastný dozorný orgán - Radu RTVS, ktorá sa niekedy zamieňa s Radou pre vysielanie a retransmisiu, ale s ktorou nemá nič spoločné).

Po dvoch rokoch - v lete 2014 - prišiel Václav Mika s požiadavkou, aby vydavateľstvo W Press predsa len pokutu RTVS preplatilo. Odôvodnil to tým, že ho k tomuto kroku (po 3 rokoch od pokuty!) zaviazala Rada RTVS (nie Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá pokutu udelila) a on sa musí riadiť týmto rozhodnutím bezohľadu na to, čo si myslí...

Absurdnosť situácie „dorazil“ tým, že ak W Press pokutu RTVS nepreplatí, bude sa RTVS s

W Press súdiť a počas prebiehajúceho súdneho sporu (x rokov) sa nemôže Pod lampou vysielať, pretože podľa interných pravidiel RTVS nespolupracuje so subjektami, s ktorými je v súdnom spore...

Štefan Hríb sa v tejto situácii rozhodol urobiť (z môjho pohľadu) šialený krok – pokúsiť sa preplatiť RTVS pokutu 50.000 Eur, aby zachránil Pod lampou. O tejto svojej ambícii informoval osobne aj Václava Miku, no zároveň mu povedal, že netuší, odkiaľ peniaze zoženie, keďže vydavateľstvo takú vysokú sumu „voľných“ financií nemá a jediné, čo ho napadá, je pokúsiť sa využiť poistenie vydavateľstva W Press proti súdnym pokutám za publikované články, ale to musí preveriť. Pre účely posúdenia poistnej udalosti potrebuje poisťovňa písomné potvrdenie „poškodeného“ o škode (obdobná procedúra ako pri poistnej udalosti v rámci PZP motorových vozidiel). 

Václav Mika takéto potvrdenie za RTVS vystavil, no ukázalo sa, že poistka vydavateľstva W Press sa na tento prípad nedá aplikovať, pretože súdny spor (a z toho plynúcu škodu) prehrala RTVS a nie poistené vydavateľstvo W Press. Jedine, ak by sa RTVS súdila s vydavateľstvom W Press o preplatenie pokuty a tento súd by W Press prehralo, potom by mohla nastať úvaha o poistnom krytí, no aj to len teoreticky, keďže by sa poisťovňa mohla odvolať na skutočnosť, že škoda nenastala vinou publikovaného článku...

Každopádne Štefan Hríb informoval Václava Miku, že poistné krytie neprichádza do úvahy a preto ho požiadal o splátkový kalendár. Václav Mika so splátkovým kalendárom najskôr súhlasil, no neskôr oznámil, že celá suma musí byť na účte RTVS do konca roka 2014.

A suma nie je 50.000 Eur (súdom potvrdená pokuta), ale 51.000 Eur, pretože RTVS si uplatňuje ešte aj tzv. zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Eur. Úľavou pre vydavateľstvo má byť fakt, že by to mohlo byť až 10.000 Eur...

(Zmluva o spoločnej výrobe Pod lampou obsahuje klauzulu, podľa ktorej v prípade porušenia zmluvy zo strany vydavateľstva W Press je RTVS oprávnená žiadať zmluvnú pokutu až do výšky 10.000 Eur, t.j. môže a nemusí - od nula po 10.000... Argument o tisíc eurovej „zhovievavej“ zmluvnej pokute vyznieva tragikomicky v situácii, kedy sa Štefan Hríb, aj napriek presvedčeniu o nevine, rozhodol prijať podmienku Václava Miku: zaplať – bude Lampa a preplatiť súdom potvrdenú pokutu 50.000 Eur pre RTVS. A kedy ten istý Václav Mika, ktorý pripúšťa, že vydavateľstvo W Press zmluvu neporušilo, žiada okrem preplatenia „súdnej pokuty“ 50.000 Eur ešte aj zaplatenie zmluvnej pokuty 1.000 Eur za porušenie zmluvy...Franz Kafka)

Štefan Hríb sa v tejto situácii rozhodol ku koncu roka 2014 poprosiť čitateľov a divákov o pomoc.

Vo svojej komunikácii hovoril o nutnosti zaplatenia súdnej pokuty 50.000 Eur. Správnejšie by malo ísť o preplatenie pokuty od Rady pre vysielanie a retransmisiu, udelenej RTVS a potvrdenej súdom, ale „súdna pokuta“ je krátke a jednoznačné pomenovanie sumy 50.000 Eur.

Stala sa fascinujúca vec. Ľudia sa vyzbierali na väčšinu tejto sumy!

A pridali aj množstvo podporných listov, mailov, dokonca popisiek k bankovým prevodom... Boli to elektrizujúce chvíle a ku koncu roka 2014 preplatilo vydavateľstvo W Press na účet RTVS „súdnu pokutu“ 50.000 Eur a zaplatilo aj „zmluvnú pokutu“ od RTVS 1.000 Eur.

12.januára 2015 doručil osobný kuriér do vydavateľstva W Press list Václava Miku (z toho istého dňa), ktorý vyčíta Štefanovi Hríbovi, že zatiahol RTVS do obchodných aktivít vydavateľstva a naznačuje, že napriek poistke, neeticky vyzval ľudí o pomoc... Taktiež nesúhlasí, že sa RTVS verejne dostala do zlého svetla a preto si ďalšiu spoluprácu nevie predstaviť...

Štefan Hríb sa mu snaží telefonovať, no Václav Mika ho zodvihne až podvečer.

Výsledkom je monológ so zvýšeným hlasom o podraze zo strany Štefana Hríba. Na opakované naliehanie, aby prešiel k faktom kde, čo, ako...položí Mika telefón.

Na druhý deň, 13.januára 2015, vychádza v denníku SME článok, oznamujúci v perexe rokovania medzi Štefanom Hríbom a RTVS o zrušení Lampy. V článku je publikované vyjadrenie manažérky marketingu a komunikácie s verejnosťou za RTVS: "Môžem potvrdiť, že aktuálne prebieha zásadná komunikácia medzi vydavateľstvom W PRESS a.s. a RTVS."

Štefan Hríb len opakuje otázku, ktorú vyslovuje vždy, keď je svedkom absurdity:

“Toto čo má znamenať?!“

Tá otázka je vo svojej podstate presná. Pýta sa na skutočnú podstatu javu.

A vyslovil ju opäť, keď v ten istý deň (13.januára 2015, deň po liste od Václava Miku a položení telefónu) vyšiel aj veľký rozhovor generálneho riaditeľa RTVS v DenníkuN a kde sa Václav Mika obšírne vyjadruje k situácii Pod lampou. Citát Václava Miku z rozhovoru: “Teraz sa však stala bezprecedentná vec – uzavreli sme dohodu a oni ju okamžite porušili.”

Vašo, toto obvinenie je natoľko závažné, že budem osobný.

Tá dohoda je písomná. (Zverejnená aj na webe .týždňa.) Ak nie si schopný prstom ukázať na bod zmluvy, ktorý bol porušený, dopúšťaš sa závažného poškodzovania dobrého mena.

 

09.01.2015 09:21
V petícii za vyhlásenie referenda sme vyzbierali už toľko podpisov. Pridajte sa k nám
420 000 podpisov
0
400 000
Prečo chrániť rodinu

Je referendum NUTNÉ?

Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti. Ani jednu otázku súd nepovažoval za otázku ľudských práv.

Referendum tak bude 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky (viď nižšie). Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme nechať rozhodovať rodiny.

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM A POMÔŽ REFERENDOM CHRÁNIŤ RODINU, MANŽELSTVO A DETI

Vyhodené peniaze?

V demokracii tento argument stojí na vratkých nohách, zvlášť ak to hovoria najväčší zástancovia demokracie.
Čo je dôležitejšie, vidiac ideológie prichádzajúce aj na Slovensko, brániť rodinu, manželstvo a deti tým, že každý človek, každá rodina dostane šancu povedať, čo si praje a čo pre svoje deti nechce? Alebo napr. postaviť 1 kilometer diaľnice? REFERENDUM BUDE 7.2.2015. Je na každom z nás, čo povie budúcej generácii, čo robil v tento významný deň histórie. Či v yužije jedinečnú šancu, alebo ju nechá odísť.

ODPOVEDE NA ČASTÉ OTÁZKY:

Žiaľ, referenda sa nemožno zúčastniť zo zahraničia. Ak naozaj nemôžete prísť chrániť základné hodnoty hlasovaním, podporte referendum napr. finančne.

Dokumenty ako žiadosť o prenosnú urnu či hlasovací preukaz nájdete TU v časti DOKUMENTU K REFERENDU.

 

Referendové otázky (pre argumentáciu kliknite na otázku)

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez "manželstvá" homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme...

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty brániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií.

Zmena v ústave nestačí 

Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva a rodiny. Sme radi, že novelou ústavy bol urobený 1. potrebný krok k ochrane rodiny. Avšak je potrebné ísť ďalej, aby sme sa vyhli scenáru Chorvátska, kde po zadefinovaní manželstva boli zavedené registrované partnerstvá. A týmto podľa rozhodnutí európskych súdov (napr. v kauze X. verzus Rakúsko muselo Rakúsko umožniť adopcie registrovaným homosexuálnym párom, lebo ich umožnilo heterosexuálnym registrovaným partnerom) nakoniec musia byť poskytnuté takmer všetky práva ako manželom. 

4 kľúčové otázky (pôvodne navrhované do referenda, Ústavný súd vyňal 3. otázku z dôvodu údajnej nejasnosti)

Preto sme 5.apríla 2014 spustili zber podpisov pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY s nasledujúcimi otázkami [vysvetlenia k dôležitosti otázok nájdete po kliknutí na ne]:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ústavnosť

Otázky sme konzultovali s viacerými expertmi na ústavné právo a sme presvedčení, že spĺňajú podmienky na vyhlásenie. Ústavný súd potvrdil, že otázky nediskriminujú. Jednu vylúčil pre jej údajnú nejednoznačnosť.

Nechceme experimenty na deťoch

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.

Tiež si uvedomujeme, že rodiny trápia aj mnohé praktické sociálne a ekonomické ťažkosti. Preto Aliancia za rodinu bude navrhovať a presadzovať opatrenia na zlepšenie sociálnych podmienok rodín na Slovensku. 

Spolu s voľbami

Sme radi, že novozvolený pán prezident Andrej Kiska nám ešte pred druhým kolom volieb sľúbil, že ak petícia splní ústavné požiadavky, tak referendum vypíše a spojí ho s voľbami, aby sa šetrili náklady. Ak to bude možné, referendum by mohlo byť už pri voľbách do samospráv, na jeseň 2014. Prieskumy ukazujú, že Slovensku na rodine záleží, že manželstvo vníma ako veľmi dôležité, že nechce pokusy na deťoch. Aj preto sme presvedčení, že referendum bude úspešné.
UPDATE: Pán prezident sa rozhodol obrátiť na Ústavný súd. Rozhodovanie neumožnilo spojenie referenda s voľbami, preto sa bude konať 7.februára 2015.

Sme proti násiliu a diskriminácii

Bojujeme za dôležité spoločenské hodnoty - rodinu, manželstvo a deti, za ich podporu, ochranu a zvýšenie právnej istoty. Sme proti akémukoľvek útlaku či ubližovaniu, sme proti akejkoľvek diskriminácii. Nemyslíme si však, že by spoločnosť mala ustúpiť požiadavkám, ktoré neuznávajú pravý zmysel, prínos a jedinečnosť manželstva ako najlepšieho priestoru pre výchovu detí. Ideál výchovy detí v kompletnej rodine s mamou a otcom je nenahraditeľný. [veľmi dobré video tu]

Petičný výbor

Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – hovorcovia Aliancie
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
Eva Grey - matka a lekárka
Štefan Bučko - herec
Alfons Juck – novinár a manažér

Zapíšte sa do histórie, pridajte sa k nám

Chceme a budeme chrániť rodinu, manželstvo a deti pokiaľ to len bude možné. Pridajte sa k nám a tvorte spolu s nami míľnik v histórii Slovenska! Spolu môžeme zastaviť ideológiu proti rodine valiacu sa Európou.

Finančne môžete kampaň pred referendom podporiť TU. Už teraz vám v mene budúcich generácií ĎAKUJEME.

Chcete nám pomôcť?

Dobrovoľník

Budeme Vás potrebovať priamo v akcii.

Organizácia

Ste organizácia podporujúca rodinu? Pridajte sa k nám!

Podporovateľ

Ak od nás chcete dostávať informácie, prihláste sa.

Inšpirátor

Inšpirujte nás! Pošlite nám akýkoľvek dobrý nápad.

Darca

Podporte nás finančne, materiálne alebo službami.
Chcem prispieť

Tričká, auto-nálepky či odznaky si môžete objednať TU a takto podporiť ochranu rodiny.

ĎAKUJEME za akúkoľvek podporu, ktorou pomáhate rodinám, manželstvu a deťom. Spolu tak meníme Slovensko.

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01 Bratislava, info@alianciazarodinu.sk, referendum@alianciazarodinu.sk dobrovolnici@alianciazarodinu.sk, hovorcovia@alianciazarodinu.sk

Číslo účtu: 5052725743/0900, Slovenská sporiteľňa

05.01.2015 23:24

ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu žilinskej diecézy

V uplynulých mesiacoch som urobil niekoľko desiatok prednášok na tému aktuálnych ohrození rodiny zo strany gender ideológie. Počas nich som vnímal v očiach manželov, rodičov, učiteľov, mladých ľudí i kňazov veľa znepokojenia, obáv ba aj hnevu. Často sa totiž vo veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, rozhoduje na politickej úrovni bez nás.

V dlhodobej službe rodinám však vnímam, že ohrození je ďaleko viac. Pochádzajú z ekonomickej a sociálnej sféry, ale aj z relativizácie hodnôt a ďalších nedostatkov súčasnej kultúry. Rovnako ale  mám možnosť vidieť aj túžbu mnohých mužov a žien, snúbencov i manželov, hľadať riešenia a zápasiť o to, aby manželstvo a rodina mohli byť dôstojným priestorom ľudskej existencie a miestom, kde človek dokáže nachádzať naplnenie, radosť a zmysel života.

Všetky problémy sa nedajú vyriešiť naraz, a keďže okolo manželstva a rodiny je ich v súčasnosti naozaj veľa, objavujú sa dve tendencie: skepsa a radikalizmus. Niektorí povedia, že sa nedá za týchto okolností robiť nič a ďalší, že je potrebné vyriešiť všetko naraz, nie len nejaké ohrozenia zo strany novej ideológie.

Východiskom z týchto dvoch krajností môže byť snáď iba to, že si zadefinujeme priority. Ak nám na rodine naozaj záleží, musíme sa pýtať, čo ju v súčasnosti ohrozuje najviac, a čo je za daných okolností možné urobiť.

Faktom je, že rodová ideológia, ktorá sa za ostatných 30 rokov sformovala v euro-americkom prostredí a postupne našla všeobecnú politickú podporu,  je sama o sebe skepsou voči manželstvu muža a ženy, voči rodine a nakoniec aj voči schopnosti človeka zadefinovať seba samého. Preto je nebezpečná pre celú euro-americkú kultúru. Je možné polemizovať o dôvodoch politickej podpory tejto teórie, no pravdou zostáva, že jej finančná a politická podpora má v súčasnosti už masívne rozmery.

Naša kultúra je však stále kultúrou demokracie. Aspoň tak samu seba opakovane prezentuje. A to je výzva pre každého z nás. Je iba na nás, či dovolíme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Verejné zhromaždenia, petície a aktivizácia občanov nie sú politikom ľahostajné. Nedemokratický politik sa ich obáva a dobrý politik ich víta ako spoluúčasť na jeho politikom úsilí. Bez angažovanosti spoločnosti často aj dobrí politici zostávajú bezmocní a osamotení.

Z toho vyplýva, že najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže byť naša vlastná pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá nič robiť, stane sa to realitou. Dejiny nás presviedčajú, že veľké veci sa diali aj prostredníctvom veľkej  angažovanosti. Okrem toho, pre nás kresťanov je angažovanosť súčasťou vyznania viery, že naša budúcnosť nie je osudová, ale že je v Božích rukách. To neznamená, že by sme mali pasívne čakať, čo sa udeje. Naopak, musíme vidieť zmysel našej angažovanosti ako spoluúčasti na Božom diele. Aj dejiny spásy nás presviedčajú, že Boh človeka neustále pozýva do takejto spolupráce.

Blížiace sa referendum o ochrane rodiny je v tomto zmysle pre nás historickou výzvou. To, že doteraz bolo na Slovensku sedemkrát neúspešné referendum znamená iba toľko, že sme doteraz neboli dosť angažovaní. Neznamená to, že to tak musí byť aj teraz! Naša úloha v tejto chvíli nespočíva iba v tom, aby sme sa referenda zúčastnili. Väčšina ľudí v našej spoločnosti, väčšina mužov a žien, drvivá väčšina rodičov vôbec nevníma manželstvo muža a ženy, a rodinu na ňom postavenú, ako zastaraný stereotyp. Mnohí z nich ale nevedia, že na šťastnom manželstve záleží aj nášmu Bohu. Možno sme niekedy my kresťania boli natoľko zameraní na hriechy, ktoré ohrozujú manželstvo, že sme zabudli hovoriť o jeho kráse a hodnote, ktoré má v očiach Stvoriteľa.

Preto nadchádzajúce referendum je pre nás zároveň výzvou stať sa ohlasovateľmi evanjelia o manželstve a rodine. Hovoriť o tom, že manželstvo muža a ženy je možné žiť, a že Boh nám k tomu vie dať dostatok prostriedkov. Že nemusíme meniť heterosexualitu za homosexualitu, aby žena a muž mohli nájsť naplnenie. Že muž a žena nemusia meniť svoju rodovú identitu, aby si mohli byť rovnocenní a navzájom si jeden druhého vážili.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je bojom proti homosexuálne orientovaným ľuďom. Veď mnohí práve v našich spoločenstvách a farnostiach nachádzajú skutočnú pomoc a prijatie vďaka službe odborníkov a vďaka vedomiu, že v Ježišovi sme si navzájom bratmi a sestrami.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je nerešpektovaním rovnosti muža a žena, lebo biblické posolstvo má neustále jeden z najväčších vplyvov na posilňovanie zápasu o skutočnú rovnosť mužov a žien.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je odmietaním sexuálnej výchovy detí, lebo múdre vyučovanie hodnôt od najútlejšieho veku a to aj v oblasti vzťahov, tela a initimity veku primeraným spôsobom je účasťou na Božej pedagogike a napĺňaním  Ježišovho misijného príkazu.

Veľkou výzvou pre nás je však aj to, aby sme rozhodne odmietli, ak sa niečo, čo je blízke menšine začne presadzovať ako životný štýl pre všetkých. Aby sme rozhodne vyjadrili presvedčenie, že možnosť vybrať si pohlavie na základe momentálnej túžby neposilní zápas o rovnoprávnosť mužov a žien. A nakoniec, aby sme sa postavili proti výchovným metódam, ktoré budú v procese školskej výchovy od malička redukovať pohľad detí v citlivých otázkach sexuálnej orientácie, namiesto výchovy k hlbokým vzťahom a k vznešenému poslaniu byť dobrými manželmi a rodičmi.

Som presvedčený, že sa nájdu mnohí, pre ktorých sa apoštolát rodiny stane jednou z hlavných priorít nasledujúcich mesiacov. Našou úlohou nie je v prvom rade zmeniť legislatívu, aby sa podľa nej všetci museli riadiť. Našou úlohou je, aby sme sa sami dobre zorientovali v tom, čo sa okolo nás deje  a  aby sme o tom povedali iným. Ešte dôležitejšie však je, aby sme svedčili o našej radosti z evanjelia rodiny. Aby sme do spoločnosti prinášali zvesť o tom, že Bohu na manželstve a na rodine záleží ešte viac, ako komukoľvek z ľudí.

 

Chcem vás preto pozvať do úplne konkrétneho misijného projektu:

  • Ak sa vo vás zrodí túžba urobiť niečo konkrétne pre obranu hodnoty manželstva muža a ženy, zájdite na stránku rodovateoria.sk a ešte lepšie sa pozrite na to, čo ju to v súčasnosti vlastne ohrozuje. Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na číslo 0911 911 760 a pošleme vám tlačené materiály.

 

  • Potom sa rozhodnite, že v nasledujúcich dvoch mesiacoch oslovíte aspoň piatich ľudí vo vašom okolí – priateľov, spolupracovníkov, susedov,  príbuzných, o ktorých predpokladáte, že nemajú odkiaľ mať viac informácií o význame nadchádzajúceho referenda. Urobme to nenásilne, nepresviedčajme, skúsme počúvať ich argumenty. Ale zároveň prinesme svedectvo o našich obavách, ale aj o veľkej nádeji, ktorú v sebe nosíme.
  • Ak to niekoho z nich zaujme, ponúknite mu leták s informácii o rodovej teórii, ktorý si môžete objednať tiež na stránke rodovateoria.sk. Leták obsahuje príklady ohrození rodiny, ktoré sú prítomné už aj v našej krajine, s odvolávkami na konkrétne zdroje.

 

Ostatné už nechajme na Božiu milosť, ktorá pôsobí v každom človekovi a na rozumný úsudok našich známych. Otvorenosť pre jedno aj druhé môžeme podporiť spoločnými modlitbami napr. k svätému Jánovi Pavlovi II., veľkému apoštolovi rodín a spoločne sa tešiť na veľké veci, ktoré má Boh, milujúci Otec, pripravené pre túto krajinu a pre každú rodinu aj každého jednotlivca, ktorí sú v Ježišovi, našom Pánovi, otvorení Božiemu Duchu.

05.01.2015 12:45

Elisabetta Piqé: Schůzka byla naplánována na 4. prosince 16:30 v Domě sv. Marty. Čas letí. Rozhovor s papežem Františkem trvá 50 minut. Zbude čas i na povídání a dokonce na pořízení filmového mobilního záznamu papežova pozdravu a požehnání pro první absolventy koleje v Alfarico, střední školy založené otcem Chifrim v provincii Salta. Když jsme se rozcházeli, František překvapil velkou bílou taškou. Bylo v ní pár dárků pro moje děti Juana Pabla a Carolinu, „ať si hrají“.

Církev v Latinské Americe

Latinská Amerika je hrdá, že z ní pochází první neevropský papež. Co od tohoto kontinentu očekáváte?

Papež: „Latinská Amerika prochází dlouhou cestou, počínaje prvním setkáním Rady latinskoamerických biskupských konferencí (CELAM), tedy od jejího založení. Mons. Larraín, její první předseda, jí dal velký impuls. Potom se konaly konference v Riu, Medellínu, Pueblu, Santo Domingu a v Aparecidě. To jsou milníky, které položil latinskoamerický episkopát kolegiálně, byť s odlišnými metodikami a zpočátku zdráhavě. Tuto padesátiletou cestu však nelze ignorovat, protože umocnila vědomí církve v Latinské Americe a také zrání víry. Spolu s tím velice stoupl zájem o studium poselství z Guadaloupe. Vzniklo impozantní množství studií o Guadaloupské Panně, o mestické problematice, o Nican Mopoua (zpráva o mariánských zjeveních v Guadaloupe napsaná jedním z vnuků Montezumy v letech 1540-1548 v aztéckém nářečí – pozn. překl.), a to je teologická báze. Proto také budeme 12. prosince slavit patronku Ameriky, abychom si kreolskou mší připomněli tuto padesát let trvající cestu latinskoamerické církve.“

Nedávný průzkum v tomto regionu (Pew Research Center) potvrdil, že i přes tzv. Františkův efekt katolíci stále církev opouštějí.

Papež: „Znám statistiku, která byla k dispozici v Aparecidě, a to je jediný údaj, který mám. Existuje přirozeně mnoho vlivných faktorů vně církve. Například teologie prosperity inspiruje četné náboženské nabídky, které lidi přitahují. Potom však zůstávají stát v půli cesty. Ponecháme-li však stranou to, co je církvi vnější, kladu si otázku: co u nás, v církvi působí, že se lidé necítí spokojeni? Je to nedostatek blízkosti a klerikalismus. Blízkost je dnes pro nás katolíky povolání, abychom vycházeli ze sebe a byli nablízku lidem, jejich problémům, jejich realitě. Klerikalismus v Latinské Americe, jak jsem řekl biskupům z CELAM v Rio de Janeiro, zabrzdil zrání laikátu. Nejzralejší jsou laici Latinské Ameriky ve výrazech lidové zbožnosti. Laické organizace však vždycky měly problém s klerikalismem. Mluvil jsem o tom v Evangelii gaudium.“

Obnova církve, o kterou usilujete, je zaměřena také na hledání ztracených ovcí a zamezení úbytku věřících?

Papež: „Nerad hovořím o úbytku, protože tento pojem se těsně váže k proselytismu. Nemám rád termíny spojené s proselytismem, protože ten není pravdou. Rád používám obrazu polní nemocnice. Existují velice zranění lidé, kteří čekají, že přijdeme zahojit jejich rány, které mají tisíceré důvody. Je třeba jít a tyto rány uzdravovat.“

Taková je tedy strategie, jak získat ty, kteří odcházejí?

Papež: „Nelíbí se mi slovo »strategie«. Mluvil bych raději o Pánově povolání k pastoraci, protože jinak to všechno vypadá jako nějaká neziskovka. Je to Pánovo povolání, tedy to, co dnes po církvi žádá, nikoli strategie, protože církev nedělá proselytismus. Církev nechce dělat proselytismus, protože neroste proselytismem, ale přitažlivostí, jak řekl Benedikt. Církev musí být polní nemocnice, vycházet a hojit rány jako milosrdný Samaritán. Existují lidé, kteří jsou zraněni nevšímavostí, jsou opuštěni samotnou církví, a zakouší hrůzy.“

Odpor proti papeži, reforma římské kurie

Jste papežem, který mluví zpříma. Proč se podle vás v některých sektorech cítí někdo dezorientován a mluví po nedávné synodě o „loďce bez kormidelníka“?

Papež: „Takovéto výroky mne zarážejí. Není mi známo, že by byly vysloveny. V médiích se zdá jako by byly řečeny. Dokud však není dotyčný dotázán: »Řekl jste to?«, zachovávám bratrskou pochybnost. Ale všeobecně vzato, je to proto, že se věci nečtou. Jednou mi skutečně někdo řekl, že »rozlišování je prospěšné, ale že je zapotřebí podávat věci zřetelněji«. A já jsem mu řekl: „Podívej, napsal jsem encykliku – opravdu, tu čtyřruční - a apoštolskou exhortaci. Neustále vystupuji, mám homilie a to je magisterium. To je to, co si myslím, nikoli to, co média říkají, že si myslím. Jděte tam a najdete to, a je to velmi jasné. Evangelii gaudium je velmi jasná.“

V médiích někteří mluvili o tom, že »skončily líbánky« (luna di miele – tak se v Římě označuje také doba těsně po zvolení papeže vyznačující se projevy sympatií k jeho osobě – pozn. překl.) a to v důsledku rozdělení, jež nastalo na synodě.

Papež: „Nedošlo k rozdělení, jehož terčem by byl papež anebo které by se vztahovalo k papeži. Protože papež se tam snažil otevřít hru a naslouchat všem. Skutečnost, že moje závěrečná promluva byla synodními otci přijata s takovým nadšením, ukazuje, že problém nebyl s papežem, ale vznikl mezi odlišnými pastoračními přístupy.“

Pokaždé když nastává změna nějakého status quo, jako v případě Vašeho příchodu do Vatikánu, je normální, že dochází k rezistencím. Po skoro 20 měsících se tato zpočátku tichá rezistence jeví zřetelněji...

Papež: „To slovo jste řekla vy. Rezistence jsou nyní patrnější, ale pro mě je dobrým znamením, když se objeví, a když ten, kdo nesouhlasí, nemluví ve skrytu. Vyjasnit si věci je zdravé, velice zdravé.“

Rezistence mají co do činění s čistkou, kterou děláte, s interní restrukturalizací římské kurie?

Papež: „Mám za to, že rezistence jakožto různá hlediska nejsou něco negativního. Mají co do činění s rozhodnutími, která přijímám, to ano. To je jasné. Některá rozhodnutí se týkají ekonomických otázek, jiná spíše pastoračních.“

Dělá Vám to starosti?

Papež: „Ne, nedělá mi to starosti. Zdá se mi to normální. Bylo by totiž nenormální, kdyby neexistovala odlišná hlediska. Bylo by nenormální, kdyby nic najevo nevycházelo.“

Skončil jste už s čistkami nebo pokračujete?

Papež: „Nelíbí se mi termín „čistky“. Řekl bych, že jde o to, aby kurie šla směrem, který požadovaly generální kongregace kardinálů (před konkláve). Ještě však mnoho, mnoho zbývá. Protože na těchto kongregacích jsme my kardinálové požadovali mnoho věcí a je třeba v tom všem pokračovat.“

To s čím jste se setkal, když jste prováděl čistky, je horší, než jste si myslel?

Papež: „Předně, nic jsem neočekával. Doufal jsem, že se vrátím do Buenos Aires! A potom myslím, že... nevím. Bůh je v tom ke mně dobrý, dává mi zdravou dávku nevědomí. Dělám, co mám dělat.“

Jak pokračují stávající práce?

Papež: „Všechno je veřejné, jak známo. IOR (vatikánská banka – pozn. překl.) funguje výborně a věc byla udělána dost dobře. Ekonomické téma pokračuje dobře. Duchovní reforma, reforma srdce je tím, co mně v této chvíli dělá největší starosti. Připravuji vánoční promluvu pro členy římské kurie; budu mít dvě vánoční setkání. Jedno s kuriálními preláty a druhé s veškerým personálem Vatikánu, se všemi zaměstnanci v aule Pavla VI., včetně jejich rodin, protože i oni posunují věci kupředu. Duchovní cvičení pro prefekty a sekretáře jsou dalším krokem vpřed. Jsou krokem vpřed také proto, že budeme šest dní v ústraní a budeme se modlit jako loni. Učiníme tak opět v prvním postním týdnu. Půjdeme do stejného domu.“

Příští týden se sejde rada devíti kardinálů (připravujících reformu římské kurie). Bude na rok 2015 tato očekávaná reforma připravena?

Papež: „Nebude, proces je pomalý. Předevčírem jsme měli schůzku s představiteli jednotlivých úřadů a byl představen návrh sloučit papežské rady pro laiky, rodinu, spravedlnost a mír. Diskutovalo se, každý vyjádřil svůj názor a nyní bude porada devíti kardinálů. Reforma kurie si tedy žádá hodně času. Je to ta nejsložitější část.“

Znamená to, že v roce 2015 připravena nebude?

Papež: „Nebude, dělají se malé krůčky.“

Je pravda, že v čele zmíněného nového úřadu by mohl stanout nějaký manželský pár?

Papež: „Může být, nevím. V čele úřadů či sekretariátu bude ta nejvhodnější osoba, muž, žena, manželský pár.“

Nikoli tedy nezbytně kardinál či biskup…

Papež: „Na úřadech jako je Kongregace pro nauku víry či pro bohoslužbu a svátosti nebo v novém úřadě, který spojí papežské rady pro laiky, rodinu a spravedlnost a mír, bude v čele vždycky nějaký kardinál. Je vhodné, aby v těchto sektorech byl spolupracovník papeži blízký. Ale sekretáři úřadů nebudou muset být biskupové, protože když je třeba změnit sekretáře biskupa, je tu problém, kam jej poslat. Musí se hledat diecéze, ale někdy nejsou vhodní pro diecézi, ale jsou vhodní na tuto práci. Jmenoval jsem jenom dva sekretáře-biskupy. Jeden je sekretářem governatorátu, kde má na starosti také duchovní stránku, je tam takříkajíc „farářem“, a druhý je sekretářem biskupské synody, kvůli tomu, co tam znamená biskupská hodnost.“

Otázky na osobní pocity papeže

Uplynul intenzivní rok: mnoho důležitých cest, mimořádná synoda, modlitba za mír na Blízkém východě ve vatikánských zahradách… Jaký byl nejlepší a jaký nehorší moment?

Papež: „Těžko říci. Všechny momenty v sobě mají něco dobrého a něco méně dobrého. Například setkání s prarodiči, se seniory bylo překrásné.“

Byl tam také Benedikt…

Papež: „Toto setkání se mi moc líbilo, ale nebylo nejlepší, protože všechna byla krásná. Nevím, nic mne nenapadá, nepřemýšlel jsem o tom.“

Co se Vám líbí víc a co méně na tom, že jste papež?

Papež: „Jedno je pravda a to chci říci: Nežli jsem sem přišel, chystal jsem se odejít ze služby. Jakmile bych se vrátil do Buenos Aires, byl jsem už dohodnutý s nunciem, že připravím terno, aby koncem toho roku (2013) byl jmenován nový arcibiskup. Přemýšlel jsem o zpovědnicích v kostelech, kam bych šel zpovídat. Plánoval jsem také strávit dva či tři dny v Luján a zbytek v Buenos Aires. Když jsem se ocitl tady, musel jsem čelit všem těmto novým věcem. Ale hned od první chvíle jsem si řekl jedno: „Jorge, neměň se, zůstaň sebou, protože měnit se v tvém věku by bylo směšné.“ Proto jsem pokračoval v tom, co jsem dělal v Buenos Aires, včetně chyb, které to může zahrnovat. Raději však pokračuji takový jaký jsem. To evidentně vyvolalo pár změn v protokolech, ne však v těch oficiálních, které dodržuji přesně. Ale můj způsob bytí je i v těch protokolech stejný jako v Buenos Aires, to, že jsem se neměnil, mi dobře uspořádalo život.“

Při návratu z Jižní Koreje jste na jednu otázku odpověděl, že čekáte za dva či tři roky návrat do domu Otcova, a mnozí si dělali starosti kvůli Vašemu zdraví, mysleli si, že jste nemocen nebo něco takového. Jak se máte?

Papež: „Mám svoje zdravotní potíže a v mém věku jsou cítit. Jsem však v rukou Božích. Zatím mohu pracovní rytmus snášet víceméně dobře.“

Odchod kardinála Burkeho

Konzervativní sektor ve Spojených státech si myslí, že jste severoamerického tradicionalistu, kardinála Raymunda Leo Burkeho, poslal pryč z Tribunálu Apoštolské signatury, protože byl leaderem rezistentní skupiny, která na biskupské synodě nechtěla změny. Je to pravda?

Papež: „Kardinál Burke se mne jednoho dne otázal, co bude dělat, protože dosud nebyl potvrzen ve svém úřadě na poli kanonického práva a měl jen příslib donec alitur provideatur (dokud nebude rozhodnuto jinak). Odpověděl jsem mu: »Dejte mi trochu času, protože se uvažuje o právní restrukturalizaci na radě devíti kardinálů« a vysvětlil jsem mu, že dosud nebylo nic ustanoveno a že se o tomto tématu přemýšlí. Potom se objevila otázka Maltézského řádu, kde by se hodil vitální Američan, který se v tomto prostředí umí pohybovat, a napadl mne on. Navrhnul jsem mu to dlouho před synodou. Řekl jsem mu: »Dojde k tomu ale až po synodě, protože chci, abyste se jako prefekt signatury synody účastnil«. Jako protektor Maltézského řádu by se synody účastnit nemohl. Velice mi - v dobrém smyslu slova - poděkoval a přijal to. Měl jsem dojem, že byl dokonce rád. On je totiž mužem, který je neustále v pohybu, cestuje a právě v tom tato práce spočívá. Není tedy pravdou, že jsem jej poslal pryč za to, jak si počínal na synodě.“

Narozeniny papeže

Co vás napadá v souvislosti s vašimi narozeninami 17. prosince? Oslavíte je spolu z bezdomovci jako loni?

Papež: „Bezdomovce jsem nezval já, ale přivedl mi je papežský almužník. A bylo to krásné gesto a v této souvislosti vzniknul také mýtus, že jsem snídal s bezdomovci. Já jsem však snídal s celým personálem domu, kde bylo přítomno také několik bezdomovců. Připisují mi folkloristické věci. Když ve středu nemám mši dole v kapli, protože je generální audience, snídáme všichni společně. Pro mne je to naprosto normální den jako všechny ostatní.“

Mimořádná biskupská synoda o rodině

Z nedávné mimořádné biskupské synody o rodině vzešly dvě vize církve. Jeden sektor otevřený diskusi a druhý naopak. Co si o tom myslíte?

Papež: „Vůbec bych neřekl, že se takto věci mají. Zjednodušeně by se na vysvětlenou vskutku dalo říci, že někteří byli na jedné straně a jiní na druhé. Důležitý byl synodální proces, který není procesem parlamentním, nýbrž chráněným prostorem, ve kterém tak může působit Duch svatý. Zapotřebí jsou dvě výrazné kvality: odvaha mluvit a pokora naslouchat. A to se dařilo velmi dobře. Je pravda, že se objevily pozice více z jedné či z druhé strany. Avšak na rovině hledání pravdy. Můžete se mě zeptat: »Byl tam někdo, kdo byl ve svých pozicích naprosto neústupný?«. Ano, někteří ano. To mi však nedělá starosti. Jde o to modlit se, aby je Duch svatý obrátil, pokud takoví byli. Vnímatelné bylo bratrské hledání toho, jak čelit pastoračním problémům rodiny. Rodina je velmi bagatelizována, mladí nechtějí svatbu. Co se děje? Když přijdou, aby se vzali, přičemž spolu už žijí, myslíme si, že je třemi setkáními připravíme k manželství. To nestačí, protože velká většina si není vědoma toho, co znamená zavázat se na celý život. Benedikt za poslední rok pontifikátu dvakrát řekl, že v případech prohlášení o neplatnosti manželství by bylo zapotřebí brát na zřetel, jakou víru měl dotyčný v době uzavírání sňatku. A pokud víru měl, věděl také dokonale, co je manželství, aby jej nabídnul druhému? To je aspekt, který musíme důkladně studovat, abychom věděli, jak máme být nápomocni. Před pár dny mi dva snoubenci oznamovali, že se budou brát. Řekl jsem jim: »To je krásné a připravujete se důkladně?« Odpověděli mi: »Ano, hledáme kostel, který bude ladit k šatům«, řekla ona. »Ano, dáváme dohromady pozvánky apod.«, řekl on. »Máme také problém se svatební hostinou, nemůžeme si vybírat, protože nechceme, aby se konala daleko od kostela. A potom svědci. Vzhledem k tomu, že moji rodiče jsou rozvedení, nemohou tam být oba dva.« Tolik problémů týkajících se ceremonie! Ano, manželství je třeba slavit, to je pravda, protože ke svatbě je třeba odvahy a je zapotřebí aplaudovat těm, kdo se berou. Nikdo z nich však ani nenaznačil, co to pro celý jejich život znamená. Co chci říci? Pro velký počet lidí je svatba společenskou záležitostí. A náboženská stránka zůstává ve stínu. Jak může pomoci církev? Nejsou-li připraveni, má jim zavřít dveře? To je vážný problém.“

Konzervativní sektory zejména ve Spojených státech amerických se obávají úpadku tradičního učení. Tvrdí, že synoda způsobila zmatek, neboť v první zprávě z diskuse (relatio post disceptationem) se mluvilo o pozitivních aspektech nemanželského soužití a homosexuálních svazků, potom se učinil krok zpět...

Papež: „Synoda byla procesem. A jako bylo mínění některého synodního otce jeho míněním, tak také první zpráva byla jen náčrtem, který shrnoval všechno. Nikdo na synodě nemluvil o homosexuálním manželství, to nám nepřišlo na mysl. Mluvili jsme o tom, jak má rodina přistupovat ke svému homosexuálnímu potomkovi, jak pomoci rodině v této poněkud nezvyklé situaci. Na synodě se tedy mluvilo o rodině a homosexuálních osobách ve vztahu k jejich rodinám, protože je to realita, s níž se setkáváme ve zpovědnici, tedy s otcem či matkou, kteří mají takového syna či takovou dceru. Mně se to několikrát stalo v Buenos Aires. Je tedy třeba pochopit, jak pomoci onomu otci nebo oné matce při doprovázení tohoto syna či této dcery. O tom byla na synodě řeč. Proto někdo mluvil o pozitivních prvcích v prvním náčrtu. Ten však byl jenom relativní.“

Někdo se bojí, že se zhroutí tradiční učení...

Papež: „Vždycky existují obavy, protože se ty věci nečtou anebo se čte zpráva v nějakých novinách, nějaký článek, a nečte se to, co rozhodla synoda, to co bylo publikováno. Co je ze synody rozhodující? Relatio synodi, poselství synody a promluva papeže. To je ze synody definitivní a stává se relativní a provizorní, protože se to změní v lineamenta příští synody. Tam myslím došlo k omylu při vysvětleních, která někteří synodní otcové poskytli novinářům. Rozhodli jsme, že každý mohl dávat rozhovory, jaké chtěl, v naprosté svobodě. Nebyla uvalena žádná cenzura. Volili jsme transparentnost. Proč existoval brífink a nebyla zveřejněna jednotlivá synodní vystoupení? Ze dvou důvodů: jednak proto, že vystoupení byla zasílána písemně předem a potom z nich bylo řečeno jenom něco, ne všechno, anebo docházelo ke změnám. Nebyla by to pak pravdivá zpráva. A jednak kvůli ochraně dané osoby. To je pro mne nejdůležitější. Kdyby to bylo jako v parlamentu, musel by se vydat počet mandantovi, tedy místní církvi. Synoda však není parlament a dotyčný má proto mít naprostou svobodu, aby mohl říci to, co v sobě nosí, aniž by se vědělo, že to řekl on. Jistě, že se ví, co bylo řečeno, proto na brífinku různí biskupové z různých pozic vysvětlovali, že bylo řečeno to a to, a tak se postupovalo vpřed. Všechno kvůli tomu, aby byl klid na práci a aby Duch svatý mohl působit. Já strach nemám.“

Strach z čeho?

Papež: „Strach jít touto cestou, která je synodální. Nemám strach, protože je to cesta, kterou žádá Bůh. A nejenom to. Papež je záruka. Je tam, aby se o to staral. Je tedy třeba jít dál tímto směrem. Zajímavé je a řekl jsem to také v závěrečné promluvě, že se nejednalo o žádném bodu církevního učení o manželství. V případě rozvedených a znovu sezdaných jsme se ptali: Co s nimi uděláme, jaké dveře jim lze otevřít? A byla to pastorační starost: budeme jim tedy podávat přijímání? Řešením není podávat přijímání. Jenom toto řešením není. Řešením je integrace. Nejsou exkomunikováni, to je pravda. Nemohou však být kmotry, lektory, nemohou podávat přijímání, nemohou učit katechismus, nemohou dělat mnohé, tady mám seznam. Tak to vypadá, že jsou de facto exkomunikováni! Je proto třeba otevřít ty dveře trochu více. Proč nemohou být křestními kmotry? Někdo řekne: »Jaké svědectví by dávali svému kmotřenci?« Svědectví muže či ženy, kteří říkají: „Podívej, pochybil jsem, v tomto bodě jsem ujel, ale věřím, že mne Pán má rád a chci se držet Boha. Hřích mne nepřemohl, jdu dál.“ Jaké svědectví je větší? A když přijde někdo z těch zkorumpovaných politických podvodníků, které máme, je církevně sezdán a chce být kmotrem? Přijmete ho? A jaké svědectví dává kmotřenci? Svědectví korupce? Znamená to, že musíme udělat nějakou změnu v hodnotících vzorcích.“

Co si myslíte o řešení navrženém kardinálem Walterem Kasperem?

Papež: „Kasper ve svém vystoupení letos v únoru představil kardinálům pět kapitol. Čtyři jsou takovým malým klenotem o cílech manželství, jsou otevřené a hluboké, a pátá se týká problému rozvedených a znovu sezdaných, protože jsou to naši věřící. Přednesl hypotézu, nenabízí nic svého. K čemu došlo? Některé teology tato hypotéza vyděsila a to je strkání hlavy do písku. Kasper jednoduše řekl: »Hledejme hypotézy«. Otevřel tedy cestu. A někteří se vyděsili a došli až tomu, že přijímání nikdy a když tak to duchovní. Ale řekněte mi: »K duchovnímu přijímání netřeba být v milosti Boží?« Proto duchovní přijímání dostalo méně hlasů v relatio synodi, protože nesouhlasili ani jedni, ani druzí. Ti kdo to podporovali, poněvadž je to méně, hlasovali nakonec proti. I ti, kteří to nepodporovali, a chtějí to druhé, protože jim to nestačí.“

Cesty papeže a kontakty s Argentinou

Nedávno jste oznámil, že v červnu 2016 nepřijedete na Eucharistický kongres do Tucumánu, protože se časově téměř kryje se Světovým dnem mládeže v Polsku. Vydáte se tam někdy jindy v tamtom roce?

Papež: „Ano, ano. Snad v roce 2016, ne dříve, protože v tom roce se plánuje cesta do tří zemí Latinské Ameriky, které bych zatím raději nezmiňoval. Není to Argentina. A do několika afrických zemí.“

Jak prožíváte nával Argentinců, kteří vás navštěvují, někteří proto, aby si udělali fotku za politickým účelem?

Papež: „Tady bych rozlišoval. Za prvé, argentinský turismus do Evropy nijak podstatně nestoupl. Trochu ano, ale nikoli podstatně. Argentinci přicházejí do Evropy, ale nyní musejí přijít také na středeční generální audienci. Za druhé, často jsem slyšel říkat, že někteří turisté přijdou do Říma, prohlížejí si umělecká díla, a místo aby je obdivovali, fotografují je, aby se na ně dívali doma na fotografiích... Tedy jako bych je nezajímal já, nýbrž fotka. Toho jsem si všimnul. Přicházejí velmi dobří, prostí lidé, ale jsou také takoví, kteří z toho chtějí vytěžit nějakou výhodu. Nyní jsem například přestal přijímat politiky.“

Právě na to jsem se chtěla zeptat, zda je pravda, že jste se po prvním, trochu přístupnějším roce, nyní rozhodl trochu přibrzdit...

Papež: „Nepřijímám politiky vzhledem k blížícím se volbám. Když nějaký politik přijede, ať jde na středeční generální audienci. Vyprávěli mi, nevím, zda je to pravda, že někdo, koho jsem přijal, si potom upravil fotku jako by k setkání došlo v uzavřeném prostoru, aby vzbudil zdání, že šlo o soukromé setkání. - Argentina musí dojít na konec volebního období v klidu. Pád demokratického systému a Ústavy v této chvíli by byla chyba. Všichni mají spolupracovat a potom zvolit nové představitele. Abych do toho všeho nezasahoval, nepřijímám politiky v soukromých audiencích.“

Mrzí vás, že si někteří stále myslí, že z Domu svaté Marty taháte za politické nitky v zemi?

Papež: „Ať si myslí.. Co se dá dělat? Nemusím se ospravedlňovat z toho, co nedělám.

Přijal jste na soukromé audienci Estellu Carlottovou, předsedkyni vdov z Plaza de Mayo spolu s jejím vnukem. Ta potom připustila, že kritika na Vaši adresu, kterou zpočátku zastávala, vyslovila proto, že měla nesprávné informace. A zdá se, aniž by jmenovala, že tím mínila Horacia Verbitského. Jak jste prožíval tuto záležitost, o níž se mnoho mluvilo?

Papež: „Vidím tu pozitivní aspekt. Dobře, pokud se zmýlili nebo trochu spletli nebo si něco mysleli a nyní to vidí jinak, Bůh buď pochválen. Zapomínám na to, co bylo. Nerad komukoli něco předhazuji. Proč? Nic tím nezískáme. Všichni v životě chybujeme v mnoha věcech.“

K výměně velitele Švýcarské gardy

Je pravda, že jste poslal pryč velitele Švýcarské gardy, Daniela Rudolfa Anringa, protože byl moc přísný?

Papež: „Ne, není to pravda. Loni, dva měsíce po svém zvolení, skončil jeho pětiletý mandát. Řekl jsem tedy státnímu sekretáři, kterým tehdy ještě nebyl Parolin, že jej nemohu jmenovat nebo nejmenovat. Neznal jsem jej a rozhodl jsem se prodloužit jeho mandát donec alitur provideatur, typická formule „dokud se nerozhodne jinak“. Zdálo se mi nespravedlivé rozhodovat v té chvíli pro někoho či proti někomu. Potom jsem tu otázku řešil, navštívil jsem kasárny. Byl jsem tam celé odpoledne. Jednou jsem tam byl také na večeři, poznal jsem ty lidi a zdálo se mi, že bude lepší nějaká obměna. Byla to tedy pouhá obměna, protože on svůj mandát skončil a je dobré dát vědět, že nikdo nezůstává navěky. Mluvil jsem s ním v polovině roku a dohodli jsme se, že odejde na konci roku. Věděl to od června.“

Není tedy pravdou, že jste jej poslal pryč, protože byl příliš přísný?

Papež: „Ne, není to pravda. Je to změna, normální změna. Je to výborný člověk, dobrý katolík, muž, který má skvělou rodinu.“

Také se říkalo, že jste jej poslal pryč, protože žil v luxusním bytě. Ani to není pravda?

Papež: „Loni přestavěl byt, který je určitě prostorný, protože má čtyři děti. Je to muž víry, opravdu dobrý muž, mám s ním vynikající vztah a byl jsem to já, kdo mu osobně vysvětlil a řekl, že preferuji obměnu. Znamená to, že v tom není nic divného, ani žádná vina či jeho odpovědnost.“

Z deníku L´Osservatore Romano 10. prosince 2014
Přeložil Milan Glaser

01.01.2015 18:41
 

voľbyAliancia pre rodinu vyzbierala vyše 400 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o štyroch otázkach v prospech posilnenia postavenia tradičného manželstva a rodiny. Prezident Slovenskej republiky sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky s otázkou, či predložené otázky sú alebo nie sú v súlade s Ústavou. Ústavný súd Slovenskej republiky jednu otázku označil za protiústavnú a tri otázky nie. Následne prezident Slovenskej republiky vyhlásil referendum o troch otázkach na 7. februára 2015. Niektorí ľudia si kladú otázku, či treba ísť k urnám… alebo ako argumentovať, že k urnám treba ísť?

 

Učí nás skúsenosť ľudstva

Pre neveriacich biblia je knihou životnej múdrosti a skúsenosti židovského národa. Máme na mysli bibliu „starého zákona“ alebo „starej zmluvy“. Skúsenosť židovského národa je taká, že každý príbeh s homosexualitou skončil katastrofou. V knihe Genezis (prvej Mojžišovej knihe, 19,1-38) je príbeh Sodomy, kde sa homosexualita veľmi rozšírila. Čítať príbeh Sodomy je skutočne otrasným čítaním. Lót musí utekať z mesta, ktoré následne „ľahlo popolom“. Lebo zhýralosť obyvateľov mesta dosiahla otrasnú úroveň. Iný príbeh s homosexualitou a sexuálnou perverznosťou sa nachádza v knihe Sudcov (19,1-30). Muž z kmeňa Leviho putoval so svojou ženou a rozhodol sa prenocovať v meste Gabae, ktoré patrilo Benjamínovcom. Večer prišli muži a chceli s mužským nocľažníkom „obcovať“. Napokon sa uspokojili s jeho vedľajšou ženou. Išlo o otrasný príbeh hromadnej sexuality, ktorej obeťou bola spomínaná žena, ktorá následkom toho zomrela. Levita urobil symbolický čin: pokrájal ženu na 12 kusov a po jednom kuse rozposlal všetkým 12 kmeňom Izraela. Predstavitelia Izraela zasadli v Masfe a vyniesli verdikt: vyhubiť mesto Gabae, lebo je tak veľmi skazené. Boli to skutočné „krvavé jatky“. Hrozilo vyhubenie celého Benjamínovho kmeňa (porov. Sdc 20,21). Takáto je skúsenosť židovského národa s homosexualitou a nezriadenými sexuálnymi praktikami, lebo tieto dve veci idú v Biblii akosi spolu (porov. Sdc 19,1-30). A podľa svedectva Biblie starého zákona, tejto vzácnej knihy Židov, to prináša utrpenie, vojny a veľa preliatej krvi.

Učí nás kresťanstvo

Kresťanstvo, ktoré prijalo biblické knihy starého zákona za svoje, má rovnaký postoj ako naši židovskí bratia. Okrem toho pre veriacich židov a veriacich kresťanov je Biblia Bohom inšpirovanou knihou čiže božím posolstvom. O to viac a zásadnejšie sú veriaci kresťania povinní nepodľahnúť tlaku šírenia homosexuality. Lebo pre veriacich židov a kresťanov je aj Božím posolstvom, že prejavy homosexuality nikdy nie sú dobrou správou pre ľudstvo.

Učí nás zdravý rozum

Napokon je tu aj zdravý ľudský rozum. Každý, kto rozumne uvažuje vie, že darovanie života je veľmi úzko prepojené so sexuálnym životom. Z tohto dôvodu je naozaj rozumné považovať zásadne sexuálny život muža a ženy ako jediný za prirodzený, lebo tento život je otvorený voči deťom, ktoré sú budúcnosťou každej spoločnosti. Preto ako jediné „prirodzené prostredie“ pre výchovu deti považuje zdravý ľudský úsudok práve „spoločenstvo muža a ženy“. Nejestvujú nijaké rozumné dôvody preto, aby si homosexuálne páry adoptovali deti a vychovávali ich. Ani vtedy nie, ak by šlo o adopciu detí z detských domovov. Netvrdíme, žeby výchova detí v detských domovoch bola vhodnejšia a rozumnejšia než je ich prirodzená rodina. Ale ak už nie je možné, aby boli deti vychovávané vo svojej prirodzenej rodine, bolo by krajne nerozumné nechať ich vychovávať homosexuálnymi pármi. Preto referendovú otázku, aby homosexuálne páry si nemohli adoptovať deti, považujem za najzásadnejšiu zo všetkých otázok

Každý jeden “hlas” je dôležitý

K urnám vo februári 2015 je dôležité ísť aj preto, že každý hlas je dôležitý. Aby referendum vôbec bolo platné, musí prísť k urnám aspoň 50% všetkých voličov čo prakticky znamená až vyše 2 miliónov ľudí. To je veľmi vysoké číslo a nebude vôbec jednoduché ho dosiahnuť. Preto by od nás bolo veľmi rozumné, aby sme sa nespoliehali, že iní pôjdu a my nemusíme. V hre je totiž charakter našej spoločnosti a štátu. Nájde sa však na Slovensku 7. februára 2015 ešte dostatočný počet spravodlivých? Lebo pri otázke záchrany Sodomy sa primeraný počet spravodlivých nenašiel… hoci Abrahám tak veľmi dúfal, vyjednával a prosil (porov. Gn 18,22-32).

To “oni” nás k tomu dotlačili…

Sú ľudia, ktorí namietajú, že o ľudských právach sa nehlasuje a že by najlepšie bolo, keby sa referendum nekonalo. Lebo veď je absurdné, aby sme si odhlasovali niečo, čo je aj tak „prirodzené“. Áno, je to absurdné, ak máme hlasovať o tom, čo je „prirodzené“, o tom, že muž je mužom a žena ženou a že rodičia majú právo vychovávať svoje deti. Ale ak musíme brániť to, čo je prirodzené až hlasovaním, to len poukazuje na absurdnosť celej našej doby. Ale nemôžeme konať inak. To oni nás dotlačili k múru „dúhovými sprievodmi“, alegorickými vozmi s propagovaním homosexuálnej kultúry na verejnosti. To oni nás tlačili, aby sme reagovali a my sme boli povinní reagovať. Nebolo inej cesty a ani teraz niet inej cesty, existuje iba cesta k urnám referenda.

duda.kapitula.sk/2014/12/referendum-2015/

 

 

28.11.2014 21:44

“Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili” (J 20,29)

www.medjugorje.ws/.../testimony-christiane-claessens
Christiane Claessens – první svědek uzdravení Švýcarky Joëlle Beuret-Devanthéry v Medžugorji, v říjnu 2010, popisuje pouť a samotnou událost.

V sobotu 16. října 2010, se 46 osob, většinou z farnosti sv. Františka Salesského a sv. Terezie vydalo na soukromou pouť do Medžugorje. Byla to naše dvacátá soukromá pouť, kterou jsme konali v době, kdy jsme slavili 20. výročí založení naší modlitební skupiny Královna Míru. Pro naši skupinu to byla nádherná příležitost k projevování vděčnosti Pánu, protože Maria každého z nás vodila za ruku a podporovala přes všechny těžkosti na které jsme naráželi za těch dvacet roků. Opravdu satan nesnáší Pannu Marii a proto také nenávidí modlitební skupiny, které si Ona tak vroucně přeje ve všech farnostech. Z pomocí Boží milosti jsme zůstali věrní a každé pondělí jsme se scházeli k modlitbě, meditaci tajemství z Kristova života, provázené poselstvími, která Maria dala světu a která dává stále každý měsíc v Medžugorji. Dva dny jsme strávili v autobuse, modlili jsme se a seznamovali jsme se s událostmi, které se dějí od roku 1981 dodnes. Do Medžugorje jsme dojeli v neděli večer asi ve 20 hodin. V pondělí, 18. října, za deštivého počasí, ale s radostí v srdci, jsme vystoupili po kluzké cestě na Kopec zjevení. Všichni pomáhali všem. Mezi poutníky byla i Joëlle, úplně slepá padesátnice, její dvanáctiletá dcerka Vinciane, a její stále skromná a usměvavá přítelkyně Claudie, která Joëlle všude provázela s láskou a pozorností. Joëlle, byla šťastná. Vypadalo to, že se přímo vznáší po kamenitých cestičkách. Před sochou Panny Marie vyslovila překrásnou modlitbu plnou lásky a důvěry v Nebeskou Matku.

Celá skupina zůstala na kopci asi dvacet minut v tichosti a potom společně sestoupila, aby všichni byli v 17 hodin na společném modlitebním programu v kostele sv. Jakova. A přitom se s Joëlle stalo něco podivného: pocítila jak ji nějaká ruka dusí, a to právě, když přijala svaté přijímání. Slyšela, jak jí nějaký vyčítavý hlas napomíná: „Chtěla jsi dítě – máš dceru. Chtěla jsi zaměstnání – dostala jsi ho. Zmlkneš už konečně? Když je chladno, máš v bytě teplo. Když máš hlad, máš vždycky něco na talíři, když sněží máš teplé oblečení. Zmlkneš už konečně? Teď už je toho opravdu dost!“ Joëlle byla hluboce rozrušená. Ten večer o tom hovořila s otcem Fabiánem, který jí řekl, že v Hostii je Bůh sám, že On nám přeje dobro, a že to jistě nepochází od Něj. Řekl jí, ať se modlí k Bohu a ať ho prosí, aby ji pomohl plnit jeho vůli. To ji uklidnilo.

Dalšího dne, tedy 19. října, jsme se rozhodli, že se půjdeme pomodlit Křížovou cestu stoupajíc až k velkému kříži na hoře Križevac. Starší osoby a Joëlle se modlily Křížovou cestu s důstojným pánem Olivierem v údolí, zatímco skupina za mírného deště po ještě kluzčím a těžším terénu než předcházející den, vystupovala na Križevac. U každého zastavení jsme se dlouho modlili za všechny naše úmysly. Luc nám navrhl, abychom se v modlitbách sjednotily s skupinkou těch, kteří nemohli na horu a abychom se Křížovou cestu modlili zejména za Joëlle, abychom pro ni vymodlili zvláštní milosti. A proč ne i uzdravení? Vždyť u Boha není nic nemožné.

Byla to velmi intenzivní Křížová cesta, hluboká modlitba při které jsme rozjímali o všech Kristových mukách, které On snášel za naše hříchy. Trvala od 9 do 15 hodin.

V 17 hodin jsme byli znovu na modlitbách v medžugorském farním kostele na večerním programu. Tu se stal velký zázrak. V okamžiku, kdy Joëlle přijala sv. Hostii, viděla kněze a jeho bílou albu. Překvapeně se podívala vzhůru a uvědomila si, že vidí světlo, vysoký strop kostela, vitráže. Jako by byla vyhozena z černého závoje a cítila se špatně.
Řekla Claudii, která stála vedle ní: „Prosím tě, odveď mně odtud, není mi dobře“. Když vyšly ven, řekla Joëlle Claudii: „Vidím světlo!“ Šly k sakristii odkud právě vycházel otec Olivier. Ptal se jich: „Co vy tu děláte?“ Joëlle mu odpověděla: „Já vidím!“ Otec Olivier byl hluboce dojatý a doporučil jim, aby se vrátily do kostela, kde právě končila třetí část růžence.
Lidé vycházeli z kostela a my jsme obklopili Joëlle. Kněz jako pravý pastýř jí doporučil, aby děkovala Bohu, potom šli společně ke stupňům před hlavním oltářem, poklekli a děkovali Bohu za veliký dar, který jí právě udělil. To gesto nám připomnělo úryvek z Evangelia, kde Ježíš uzdravil deset malomocných z nichž se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. Potom jsme šli k soše Panny Marie, abychom i jí poděkovali za její přímluvu. Potom jsme se vrátili na penzion. Několik žen z Itálie, jako i několik poutníků z Plymoutha nám říkalo, že stáli za Joëlle, když byla u přijímání a že z ní vycházela silná vůně růží. Joëlle nám potom přiznala, že jí ta vůně růží provázela celé dny a že jí stále ještě cítívá. Vincianne, která byla na mši se mezitím už vrátila na penzion a nevěděla o tom, jakou milost dostal její matka. Musím zdůraznit, že Joëlle nikdy ještě svoji dceru neviděla očima, protože byla slepá již 42 roků. Otec Olivier, přeplněný štěstím, běžel napřed do penzionu a vyzval všechny, aby sestoupili do předsíně, že jim chce sdělit jednu dobrou zprávu. Když přišla Joëlle, všichni poutníci už byli shromáždění. Joëlle vstoupila, uviděla svoji dceru a optala se jí: „Umyla jsi si ty vlasy?“ Vinciane si ničeho nevšimla. Odpověděla: „No, ano. - Ale proč jsme vlastně všichni museli přijít sem dolů?“ Joëlle jí odpověděla: „Cožpak opravdu na mně nevidíš žádnou změnu?!“ Vinciane se podívala a řekla: „Ne“. „Podívej se přece lépe“, řekla jí matka, a Vinciane vykřikla: „Ty vidíš!“ Jaké pohnutí! Radostí padla jedna druhé do náručí a tak zůstaly nějakých 5 minut. Vinciane později přiznala: „Nepřestávala jsem se modlit, aby se matce vrátil zrak a řekla jsem Panně Marii, že neodjedu z Medžugorje dokud nezačne vidět. Jaká podivuhodná víra! Maria slyší volání svých dětí. Celá skupina byla naplněná štěstím a v modlitbách děkovala Pánu a jeho Matce Marii. A i když už bylo deset hodin večer, šli jsme s Joëlle včele k Modrému kříži, na místo, kde se Panna Maria pravidelně zjevuje Mirjaně a Ivanovi.
Nemohu zakrýt hlubokou radost, jakou cítíme, kterou jsme dostali, jako drahocenné znamení k dvacátému výročí existence naší modlitební skupiny. To je opravdu znamení, které nám dává Maria, naše Matka, znamení, které nám pomáhá, abychom vytrvali. Maria nás vede, dodává nám sílu, drží nás za ruku, má nás ráda a přeje si, aby se skrze modlitební skupiny šířila poselství, která nám dává už téměř 30 roků.
Když jdeme na pouť do Medžugorje, nastupujeme do Mariiny školy ve které nás Ona vede ke svému Synu Ježíšovi. „Pro lidi je to nemožné, ale u Boha je vše možné“ (Mt 19,26). Christiane Claessens

Škola Panny Marie : všechno dělat srdcem

1. každodenní modlitba růžence; 2. četba Bible nejméně 5 minut každý den; 3. sv. zpověď jednou měsíčně; 4. Mše svatá, každou neděli a pokud možno i častěji během týdne; 5. půst o chlebu a vodě dvakrát týdně, nejlépe ve středu a v pátek.
Tato Mariina škola je cestou svatosti. To je zlatá nit všech modlitebních skupin Marie – Královny Míru.

Z temnoty na světlo

Dopis uzdravené Joëlle přátelům
Drazí přátelé,
Chci se s vámi podělit o to, co se stalo po uzdravení 19. října 2010 v Medžugorji.
Když jsem ten první večer vyšla z medžugorského kostela, rozpoznávala jsem světlo a tváře lidí: viděla jsem. Viděla jsem, jak se jejich oči a rty pohybují. Jak plynuly dny, zrak se pomalu a postupně zlepšoval. Dnes děkuji Pánu, že mne neuzdravil naráz; to bych nemohla unést. Při návratu do Švýcarska jsem z autobusu vnímala nějaké „neučesané stromy“. Moje přítelkyně Claudie mi řekla, abych jí to ukázala až zase uvidím něco takového. Uplynulo několik minut, autobus jel, a já jsem konečně znovu uviděla jeden neučesaný strom… „To je palma!“ vysvětlila mi Claudie. Jen si představte, jak by vám bylo, kdybyste se probudili po 42 letech. Nic není jak bývalo. Přátelé z modlitební skupiny se ke mně chovají překrásně. Dodávají mi sílu k tomu probuzení k hledění do Světla.
Když jsem se svrátila do Švýcarska, znovu jsem se seznámila se svými dvěma bratry, sestrou, rodiči. Když se setmí, to je pro mě odpočinek. Život vypadá jako dříve. Nepřestávám se modlit k Ježíšovi a Marii. Lásku k nim ve mně probudili moji rodiče a já tu štafetu předala své dceři Vinciane, která se mnou byla v Medžugorji.
V prvních dnech, když jsem viděla veliké domy v Lausanni, desetipatrové budovy, svíral se mi žaludek, potila jsem se a bylo mi na zvracení. Nechtěla jsem ani vycházet ven ze strachu před pohledem na ty veliké domy… Stejné to bylo i s lidmi: každé setkání ve mně probouzelo strach nebo rozladěnost. Ať už to bylo jak bylo, neztrácím důvěru, protože jestli mi Ježíš skrze Marii vrátil zrak, jsem přesvědčená, že mi dá i milost, abych se vyrovnávala s těžkostmi, které provázejí moje uzdravení. Víra, trpělivost, statečnost a důvěra jsou milníky, kterých se držím na své životní cestě. Jsem si jistá, že Ježíš vždycky dokončuje svoje dílo, On, který se vždy projevuje diskrétně a dobrotivě.
Dnes už rozlišuji barvy. Vidím veliké předměty, jako domy, stromy, zelené plochy, automobily, vidím naší kočku, schodiště, slunce a lidi. Vrátila jsem se do práce, a domácí práce vykonávám snadněji. Vinciane se raduje z proměny, která se děje s její matkou a říká, že u nás vládne Boží mír!
Zůstávám s vámi v modlitbách.
Joëlle Beuret-Devanthéry
Lausanne, 19. listopadu 2010.
P. S. Ještě něco, co vám pomůže pochopit co prožívám:
Lidé mi vždycky říkali, že mám štěstí, že nevidím ten ošklidý a šedivý svět. Říkali mi, že lidé jsou zlí. Představovala jsem si, že je země šedivá. Že lidé jsou nějaké šedivé hole, že slunce svítí skrz hustou mlhu, že je i voda, kterou piji šedá a kalná. Jak jsem jen byla překvapená, když jsem odhalila překrásnou pestrovbarevnou přírodu, usměvavé lidi, překrásné slunce na modrém nebi, všechno tak milé a plné a souladu! Sláva Ti, Bože!
Představovala jsem si, že na zastávkách jsou lidé namačkáni jako sardinky v konzervě, a to mne vyčerpávalo. Dnes pravidelně ušetřím čtvrt hodiny, protože najdu cestu, kterou projdu mezi lidmi, a tak se rychleji dostanu do metra. Panna Maria mne vede a drží mne za ruku, ukazuje mi cestu. Díky Ti, Maria!
Nevěřící Tomášové z mého okolí říkali, že to není možné. O několik dnů později, mi volali a řekli, že si to všechno dobře rozmyslili a že v tom zázraku vidí Boží pomoc.
Mohla bych vám toho vyprávět ještě mnoho, ale bylo by to příliš dlouhé.
Už jsou známé výsledky nějakých menších prohlídek. Levým okem vidím světlo, pravým ještě lépe. V prosinci – 8. 12. 2010 – jsem objednaná k jednomu profesorovi oftalmologie v Bazel. Napíši vám potom více. Zůstaňme spojení v modlitbách. Děkujme Panně Marii, naší Královně Míru a jejímu Synu Ježíšovi, který říká: Nevejdete do Království nebesského, nebudete – li jako děti… Toto uzdravení mi dalo duši dítěte, pohled dítěte, které přešlo z noci do Světla! Pane, všechno je od Tebe, všechno je pro naše štěstí, a všechno se k Tobě vrací.
Zdroj: © Information Centre "Mir" Medjugorje ( www.medjugorje.hr )

27.10.2014 20:15
DÁTUM ZDROJA: 
09. Oct 2014

Komunistická strana je „verejným nepriateľom čínskeho ľudu,“ a je „oveľa nebezpečnejšia ako...teroristické skupiny,“ tvrdí uznávaný aktivista v oblasti medzinárodnej ochrany ľudských práv Chen Guangcheng.

Nevidiaci Chen prišiel do Spojených štátov po tom, čo bol roky mučený a väznený za to, že vyšetroval a protestoval proti čínskej politike jedného dieťaťa, ktorá je najčastejšie presadzuje nútenými potratmi a sterilizáciami.

Chen nedávno vystúpil v rámci podujatia Heritage Foundation pred viac ako stovkou novinárov, študentov, aktivistov a iných spolu s prezidentkou organizácie Women's Rights Without Frontiers – Reggie Littlejohnovou a pro-life zástancom a reprezentantom pre New Jersey – Chrisom Smithom. 

Neviem o žiadnom inom človeku na svete, ktorý by toľko trpel pre svoju snahu zastaviť tieto bezcitnosti páchané voči ženám,“ povedal Smith, keď pred všetkými chválil Chena, ktorého si veľmi vážia. „Je to hrdina.“ 

Vo svojom prejave Chen odsúdil čínsku vládu a najmä jej komunistické vedenie. „Každý by si mal uvedomiť, že Komunistická strana nereprezentuje Čínu, nehovoriac o jej obyvateľoch,“ povedal.

Som presvedčený, že sme túto hrozbu komunistického režimu podcenili,“ dodal. „Sú oveľa nebezpečnejší ako všetky teroristické skupiny.“

Podľa Chena politikou jedného dieťaťa netrpia len deti a ich rodiny, ale aj ich susedia a príbuzní musia čeliť následkom, ak má žena viac detí, než povoľuje vláda.

Chen označil tento program za „hrozný zločin voči čínskemu ľudu.“

Chen bol kedysi politickým väzňom v Číne a dnes je významným starším členom [Distinguished Senior Fellow] vo Witherspoon Institute, hosťujúcim členom [Visiting Fellow]  v Institute for Policy Research and Catholic Studies [inštitúte pre výskum politiky a katolíckych štúdií] na Catholic University of America, a významným starším poradcom [Senior Distinguished Advisor] pre Lantos Foundation for Human Rights and Justice [nadáciu pre ľudské práva a spravodlivosť, pozn. prekl.].

Littlejohnová sa vo svojom prejave pýtala, či sa zástancovia pro-life na jednej strane a zástancovia potratov na strane druhej „dokážu zhodnúť aspoň v dvoch veciach. Po prvé, ani pre jednu skupinu nie je nútený potrat voľbou. A po druhé, zabíjať osoby ženského pohlavia len preto, že sú ženy, je zlé.

Slová ‚je to dievča‘ sú tie najsmrteľnejšie slová na svete, keď sú vyslovené pri narodení dieťaťa,“ povedala Littlejohnová. Jej organizácia je zameraná na odstránenie politiky čínskej vlády presadzujúcej nútené potraty a namierenej hlavne na nenarodené dievčatá. „Podľa istého odhadu OSN momentálne vo svete chýba až 200 miliónov žien“ v dôsledku zanedbania alebo priameho zabitia malých dievčat kvôli ich pohlaviu.

Podľa Littlejohnovej čínska vláda odhaduje nútené potraty približne na 400 miliónov, čo znamená, že každú hodinu sa vykoná 1 500 potratov. Spolu so Smithom poukázali na dôsledky tejto politiky jedného dieťaťa, uvádzajúc správu Ministerstva zahraničných vecí za rok 2013, ktorá ukázala, že v Číne spácha samovraždu 590 žien denne, čo najvyšší počet na celom svete.

Ďalšie následky politiky jedného dieťaťa zahŕňajú demografické výzvy, ktorým Čína musí čeliť, zvýšený výskyt rakoviny prsníka u žien, ktoré podstúpili potrat a takisto „obchodovanie s ľuďmi a sexuálne otroctvo“ hovorí Littlejohnová. Podotkla, že politika namierená proti dievčatám vykonávaná v krajinách ako India a Čína, ktorých obyvateľstvo predstavuje jednu tretinu svetovej populácie, sú „najväčším porušovaním ľudských práv na svete.“

Littlejohnová vyjadrila pochvalu americkým spojencom, ktorí pomohli Chenovi dostať sa do bezpečia v Amerike. Zvlášť vyzdvihla Smitha a Nicka Zahna z Heritage Foundation. Littlejohnová povedala, že Zahn zorganizoval medzinárodné mediálne podujatie, vďaka ktorému dokázali Chenovi finančne pomôcť v náročnej životnej situácii.

Podľa Smitha išlo na podporu Populačného fondu, „organizácie, ktorá podporuje, plánuje, uskutočňuje, obhajuje“ a „prikrášľuje tento brutálny program čínskej vlády,“ 227 miliónov dolárov amerických daňových poplatníkov.

 

24.10.2014 22:49

Europoslankyňa Smeru na Facebooku písala o biskupskej synode ako o starých chrapúňoch, ktorí kryjú pedofíliu, kokaín a Vatikánsku banku. Poslanec KDH preto v parlamente interpeloval premiéra a generálneho prokurátora.

Monika Flašíková-Beňová pred niekoľkými dňami na Facebooku zverejnila status, v ktorom komentovala biskupskú synodu o rodine. „Prekvapilo niekoho, že tí starí černokňažníci zasadali v princípe úplne zbytočne? A že celá synoda bola len sofistikovaný marketingový ťah, slúžiaci na deklarovanie konzervatizmu a jeho moci medzi tými, ktorí kryjú pedofíliu, kokaín a Vatikánsku banku,“ napísala europoslankyňa na sociálnej sieti a dodala: „Nuž, Boh ich vidí, chrapúňov starých.“

Proti týmto vyjadreniam sa ohradil poslanec KDH Jozef Mikloško. Počas štvrtkovej hodiny otázok v parlamente sa chcel generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára spýtať, čo mieni podniknúť proti tomuto nezodpovednému postoju. Keďže na jeho otázku nevyšiel čas, podal ju ako interpeláciu adresovanú premiérovi Robertovi Ficovi a generálnemu prokurátorovi Čižnárovi. Obaja majú 30 dní na zaslanie písomnej odpovede. 

„Poslankyňa týmto výrokom urazila takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenska a ponížila katolícku cirkev, jej hierarchiu, najmä seniorov,“ povedal v interpelácii Mikloško, ktorý pripomenul, že pri podobnej situácii bola moderátorka RTVS Kristína Kormúthová okamžite vyhodená z práce.

Imrich Gazda

<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24