Čínsky komunistický režim je pre svet ‚nebezpečnejší‘ ako ‚teroristické skupiny‘

27.10.2014 20:15
DÁTUM ZDROJA: 
09. Oct 2014

Komunistická strana je „verejným nepriateľom čínskeho ľudu,“ a je „oveľa nebezpečnejšia ako...teroristické skupiny,“ tvrdí uznávaný aktivista v oblasti medzinárodnej ochrany ľudských práv Chen Guangcheng.

Nevidiaci Chen prišiel do Spojených štátov po tom, čo bol roky mučený a väznený za to, že vyšetroval a protestoval proti čínskej politike jedného dieťaťa, ktorá je najčastejšie presadzuje nútenými potratmi a sterilizáciami.

Chen nedávno vystúpil v rámci podujatia Heritage Foundation pred viac ako stovkou novinárov, študentov, aktivistov a iných spolu s prezidentkou organizácie Women's Rights Without Frontiers – Reggie Littlejohnovou a pro-life zástancom a reprezentantom pre New Jersey – Chrisom Smithom. 

Neviem o žiadnom inom človeku na svete, ktorý by toľko trpel pre svoju snahu zastaviť tieto bezcitnosti páchané voči ženám,“ povedal Smith, keď pred všetkými chválil Chena, ktorého si veľmi vážia. „Je to hrdina.“ 

Vo svojom prejave Chen odsúdil čínsku vládu a najmä jej komunistické vedenie. „Každý by si mal uvedomiť, že Komunistická strana nereprezentuje Čínu, nehovoriac o jej obyvateľoch,“ povedal.

Som presvedčený, že sme túto hrozbu komunistického režimu podcenili,“ dodal. „Sú oveľa nebezpečnejší ako všetky teroristické skupiny.“

Podľa Chena politikou jedného dieťaťa netrpia len deti a ich rodiny, ale aj ich susedia a príbuzní musia čeliť následkom, ak má žena viac detí, než povoľuje vláda.

Chen označil tento program za „hrozný zločin voči čínskemu ľudu.“

Chen bol kedysi politickým väzňom v Číne a dnes je významným starším členom [Distinguished Senior Fellow] vo Witherspoon Institute, hosťujúcim členom [Visiting Fellow]  v Institute for Policy Research and Catholic Studies [inštitúte pre výskum politiky a katolíckych štúdií] na Catholic University of America, a významným starším poradcom [Senior Distinguished Advisor] pre Lantos Foundation for Human Rights and Justice [nadáciu pre ľudské práva a spravodlivosť, pozn. prekl.].

Littlejohnová sa vo svojom prejave pýtala, či sa zástancovia pro-life na jednej strane a zástancovia potratov na strane druhej „dokážu zhodnúť aspoň v dvoch veciach. Po prvé, ani pre jednu skupinu nie je nútený potrat voľbou. A po druhé, zabíjať osoby ženského pohlavia len preto, že sú ženy, je zlé.

Slová ‚je to dievča‘ sú tie najsmrteľnejšie slová na svete, keď sú vyslovené pri narodení dieťaťa,“ povedala Littlejohnová. Jej organizácia je zameraná na odstránenie politiky čínskej vlády presadzujúcej nútené potraty a namierenej hlavne na nenarodené dievčatá. „Podľa istého odhadu OSN momentálne vo svete chýba až 200 miliónov žien“ v dôsledku zanedbania alebo priameho zabitia malých dievčat kvôli ich pohlaviu.

Podľa Littlejohnovej čínska vláda odhaduje nútené potraty približne na 400 miliónov, čo znamená, že každú hodinu sa vykoná 1 500 potratov. Spolu so Smithom poukázali na dôsledky tejto politiky jedného dieťaťa, uvádzajúc správu Ministerstva zahraničných vecí za rok 2013, ktorá ukázala, že v Číne spácha samovraždu 590 žien denne, čo najvyšší počet na celom svete.

Ďalšie následky politiky jedného dieťaťa zahŕňajú demografické výzvy, ktorým Čína musí čeliť, zvýšený výskyt rakoviny prsníka u žien, ktoré podstúpili potrat a takisto „obchodovanie s ľuďmi a sexuálne otroctvo“ hovorí Littlejohnová. Podotkla, že politika namierená proti dievčatám vykonávaná v krajinách ako India a Čína, ktorých obyvateľstvo predstavuje jednu tretinu svetovej populácie, sú „najväčším porušovaním ľudských práv na svete.“

Littlejohnová vyjadrila pochvalu americkým spojencom, ktorí pomohli Chenovi dostať sa do bezpečia v Amerike. Zvlášť vyzdvihla Smitha a Nicka Zahna z Heritage Foundation. Littlejohnová povedala, že Zahn zorganizoval medzinárodné mediálne podujatie, vďaka ktorému dokázali Chenovi finančne pomôcť v náročnej životnej situácii.

Podľa Smitha išlo na podporu Populačného fondu, „organizácie, ktorá podporuje, plánuje, uskutočňuje, obhajuje“ a „prikrášľuje tento brutálny program čínskej vlády,“ 227 miliónov dolárov amerických daňových poplatníkov.