KAUZA: "RTVS" - spor o kauzu: "Cervanová"

23.01.2015 12:23

https://img.mediacentrum.sk/gallery/620_a/1445737.jpg

V roku 2011 dostala RTVS pokutu od Rady pre vysielanie a retransmisiu (tzv. Licenčná rada) za odvysielanie kauzy Cervanová Pod lampou.

kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-cervanova/

RTVS s udelenou sankciou nesúhlasila a odvolala sa na súd.

Odvolací súd pokutu aj jej výšku potvrdil.

Keďže odvolanie nemalo na plnenie sankcie odkladný účinok, RTVS musela pokutu 50.000,- Eur (bezprecedentná výška) zaplatiť Rade pre vysielanie a retransmisiu (t.j. štátu).

Václav Mika sa krátko po nástupe na post generálneho riaditeľa RTVS (leto 2012) stretol so Štefanom Hríbom, aby si ujasnil vtedy ešte „otvorenú kauzu“ (prebiehajúci súdny spor medzi RTVS a Radou pre vysielanie a retransmisiu). Rovnako, ako jeho predchodkyňa (Miloslava Zemková) pripustil, že podľa vtedajšej zmluvy vydavateľstvo W Press, v spolupráci s ktorým RTVS vyrába Pod lampou, zmluvu o spolupráci neporušilo.

(Krátke zhrnutie: sankcionovaná relácia bola vysielaná s vedomím RTVS, po predchádzajúcom schválení bodového scenára, témy aj hostí, aj so schválením uplatnenia inštitútu prázdneho kresla...koniec-koncov, dramaturgom relácie bol samotný programový riaditeľ STV Ľuboš Machaj...)

Nový GR RTVS, Václav Mika, len požiadal, aby sa dané argumenty o neporušení zmluvy dali na papier a aby ich vydavateľstvo W Press zaslalo oficiálne novému vedeniu RTVS, keďže on ako GR musí informovať Radu RTVS, čo sa aj v roku 2012 udialo. (RTVS má svoj vlastný dozorný orgán - Radu RTVS, ktorá sa niekedy zamieňa s Radou pre vysielanie a retransmisiu, ale s ktorou nemá nič spoločné).

Po dvoch rokoch - v lete 2014 - prišiel Václav Mika s požiadavkou, aby vydavateľstvo W Press predsa len pokutu RTVS preplatilo. Odôvodnil to tým, že ho k tomuto kroku (po 3 rokoch od pokuty!) zaviazala Rada RTVS (nie Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá pokutu udelila) a on sa musí riadiť týmto rozhodnutím bezohľadu na to, čo si myslí...

Absurdnosť situácie „dorazil“ tým, že ak W Press pokutu RTVS nepreplatí, bude sa RTVS s

W Press súdiť a počas prebiehajúceho súdneho sporu (x rokov) sa nemôže Pod lampou vysielať, pretože podľa interných pravidiel RTVS nespolupracuje so subjektami, s ktorými je v súdnom spore...

Štefan Hríb sa v tejto situácii rozhodol urobiť (z môjho pohľadu) šialený krok – pokúsiť sa preplatiť RTVS pokutu 50.000 Eur, aby zachránil Pod lampou. O tejto svojej ambícii informoval osobne aj Václava Miku, no zároveň mu povedal, že netuší, odkiaľ peniaze zoženie, keďže vydavateľstvo takú vysokú sumu „voľných“ financií nemá a jediné, čo ho napadá, je pokúsiť sa využiť poistenie vydavateľstva W Press proti súdnym pokutám za publikované články, ale to musí preveriť. Pre účely posúdenia poistnej udalosti potrebuje poisťovňa písomné potvrdenie „poškodeného“ o škode (obdobná procedúra ako pri poistnej udalosti v rámci PZP motorových vozidiel). 

Václav Mika takéto potvrdenie za RTVS vystavil, no ukázalo sa, že poistka vydavateľstva W Press sa na tento prípad nedá aplikovať, pretože súdny spor (a z toho plynúcu škodu) prehrala RTVS a nie poistené vydavateľstvo W Press. Jedine, ak by sa RTVS súdila s vydavateľstvom W Press o preplatenie pokuty a tento súd by W Press prehralo, potom by mohla nastať úvaha o poistnom krytí, no aj to len teoreticky, keďže by sa poisťovňa mohla odvolať na skutočnosť, že škoda nenastala vinou publikovaného článku...

Každopádne Štefan Hríb informoval Václava Miku, že poistné krytie neprichádza do úvahy a preto ho požiadal o splátkový kalendár. Václav Mika so splátkovým kalendárom najskôr súhlasil, no neskôr oznámil, že celá suma musí byť na účte RTVS do konca roka 2014.

A suma nie je 50.000 Eur (súdom potvrdená pokuta), ale 51.000 Eur, pretože RTVS si uplatňuje ešte aj tzv. zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Eur. Úľavou pre vydavateľstvo má byť fakt, že by to mohlo byť až 10.000 Eur...

(Zmluva o spoločnej výrobe Pod lampou obsahuje klauzulu, podľa ktorej v prípade porušenia zmluvy zo strany vydavateľstva W Press je RTVS oprávnená žiadať zmluvnú pokutu až do výšky 10.000 Eur, t.j. môže a nemusí - od nula po 10.000... Argument o tisíc eurovej „zhovievavej“ zmluvnej pokute vyznieva tragikomicky v situácii, kedy sa Štefan Hríb, aj napriek presvedčeniu o nevine, rozhodol prijať podmienku Václava Miku: zaplať – bude Lampa a preplatiť súdom potvrdenú pokutu 50.000 Eur pre RTVS. A kedy ten istý Václav Mika, ktorý pripúšťa, že vydavateľstvo W Press zmluvu neporušilo, žiada okrem preplatenia „súdnej pokuty“ 50.000 Eur ešte aj zaplatenie zmluvnej pokuty 1.000 Eur za porušenie zmluvy...Franz Kafka)

Štefan Hríb sa v tejto situácii rozhodol ku koncu roka 2014 poprosiť čitateľov a divákov o pomoc.

Vo svojej komunikácii hovoril o nutnosti zaplatenia súdnej pokuty 50.000 Eur. Správnejšie by malo ísť o preplatenie pokuty od Rady pre vysielanie a retransmisiu, udelenej RTVS a potvrdenej súdom, ale „súdna pokuta“ je krátke a jednoznačné pomenovanie sumy 50.000 Eur.

Stala sa fascinujúca vec. Ľudia sa vyzbierali na väčšinu tejto sumy!

A pridali aj množstvo podporných listov, mailov, dokonca popisiek k bankovým prevodom... Boli to elektrizujúce chvíle a ku koncu roka 2014 preplatilo vydavateľstvo W Press na účet RTVS „súdnu pokutu“ 50.000 Eur a zaplatilo aj „zmluvnú pokutu“ od RTVS 1.000 Eur.

12.januára 2015 doručil osobný kuriér do vydavateľstva W Press list Václava Miku (z toho istého dňa), ktorý vyčíta Štefanovi Hríbovi, že zatiahol RTVS do obchodných aktivít vydavateľstva a naznačuje, že napriek poistke, neeticky vyzval ľudí o pomoc... Taktiež nesúhlasí, že sa RTVS verejne dostala do zlého svetla a preto si ďalšiu spoluprácu nevie predstaviť...

Štefan Hríb sa mu snaží telefonovať, no Václav Mika ho zodvihne až podvečer.

Výsledkom je monológ so zvýšeným hlasom o podraze zo strany Štefana Hríba. Na opakované naliehanie, aby prešiel k faktom kde, čo, ako...položí Mika telefón.

Na druhý deň, 13.januára 2015, vychádza v denníku SME článok, oznamujúci v perexe rokovania medzi Štefanom Hríbom a RTVS o zrušení Lampy. V článku je publikované vyjadrenie manažérky marketingu a komunikácie s verejnosťou za RTVS: "Môžem potvrdiť, že aktuálne prebieha zásadná komunikácia medzi vydavateľstvom W PRESS a.s. a RTVS."

Štefan Hríb len opakuje otázku, ktorú vyslovuje vždy, keď je svedkom absurdity:

“Toto čo má znamenať?!“

Tá otázka je vo svojej podstate presná. Pýta sa na skutočnú podstatu javu.

A vyslovil ju opäť, keď v ten istý deň (13.januára 2015, deň po liste od Václava Miku a položení telefónu) vyšiel aj veľký rozhovor generálneho riaditeľa RTVS v DenníkuN a kde sa Václav Mika obšírne vyjadruje k situácii Pod lampou. Citát Václava Miku z rozhovoru: “Teraz sa však stala bezprecedentná vec – uzavreli sme dohodu a oni ju okamžite porušili.”

Vašo, toto obvinenie je natoľko závažné, že budem osobný.

Tá dohoda je písomná. (Zverejnená aj na webe .týždňa.) Ak nie si schopný prstom ukázať na bod zmluvy, ktorý bol porušený, dopúšťaš sa závažného poškodzovania dobrého mena.