Referendum 2015

01.01.2015 18:41
 

voľbyAliancia pre rodinu vyzbierala vyše 400 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o štyroch otázkach v prospech posilnenia postavenia tradičného manželstva a rodiny. Prezident Slovenskej republiky sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky s otázkou, či predložené otázky sú alebo nie sú v súlade s Ústavou. Ústavný súd Slovenskej republiky jednu otázku označil za protiústavnú a tri otázky nie. Následne prezident Slovenskej republiky vyhlásil referendum o troch otázkach na 7. februára 2015. Niektorí ľudia si kladú otázku, či treba ísť k urnám… alebo ako argumentovať, že k urnám treba ísť?

 

Učí nás skúsenosť ľudstva

Pre neveriacich biblia je knihou životnej múdrosti a skúsenosti židovského národa. Máme na mysli bibliu „starého zákona“ alebo „starej zmluvy“. Skúsenosť židovského národa je taká, že každý príbeh s homosexualitou skončil katastrofou. V knihe Genezis (prvej Mojžišovej knihe, 19,1-38) je príbeh Sodomy, kde sa homosexualita veľmi rozšírila. Čítať príbeh Sodomy je skutočne otrasným čítaním. Lót musí utekať z mesta, ktoré následne „ľahlo popolom“. Lebo zhýralosť obyvateľov mesta dosiahla otrasnú úroveň. Iný príbeh s homosexualitou a sexuálnou perverznosťou sa nachádza v knihe Sudcov (19,1-30). Muž z kmeňa Leviho putoval so svojou ženou a rozhodol sa prenocovať v meste Gabae, ktoré patrilo Benjamínovcom. Večer prišli muži a chceli s mužským nocľažníkom „obcovať“. Napokon sa uspokojili s jeho vedľajšou ženou. Išlo o otrasný príbeh hromadnej sexuality, ktorej obeťou bola spomínaná žena, ktorá následkom toho zomrela. Levita urobil symbolický čin: pokrájal ženu na 12 kusov a po jednom kuse rozposlal všetkým 12 kmeňom Izraela. Predstavitelia Izraela zasadli v Masfe a vyniesli verdikt: vyhubiť mesto Gabae, lebo je tak veľmi skazené. Boli to skutočné „krvavé jatky“. Hrozilo vyhubenie celého Benjamínovho kmeňa (porov. Sdc 20,21). Takáto je skúsenosť židovského národa s homosexualitou a nezriadenými sexuálnymi praktikami, lebo tieto dve veci idú v Biblii akosi spolu (porov. Sdc 19,1-30). A podľa svedectva Biblie starého zákona, tejto vzácnej knihy Židov, to prináša utrpenie, vojny a veľa preliatej krvi.

Učí nás kresťanstvo

Kresťanstvo, ktoré prijalo biblické knihy starého zákona za svoje, má rovnaký postoj ako naši židovskí bratia. Okrem toho pre veriacich židov a veriacich kresťanov je Biblia Bohom inšpirovanou knihou čiže božím posolstvom. O to viac a zásadnejšie sú veriaci kresťania povinní nepodľahnúť tlaku šírenia homosexuality. Lebo pre veriacich židov a kresťanov je aj Božím posolstvom, že prejavy homosexuality nikdy nie sú dobrou správou pre ľudstvo.

Učí nás zdravý rozum

Napokon je tu aj zdravý ľudský rozum. Každý, kto rozumne uvažuje vie, že darovanie života je veľmi úzko prepojené so sexuálnym životom. Z tohto dôvodu je naozaj rozumné považovať zásadne sexuálny život muža a ženy ako jediný za prirodzený, lebo tento život je otvorený voči deťom, ktoré sú budúcnosťou každej spoločnosti. Preto ako jediné „prirodzené prostredie“ pre výchovu deti považuje zdravý ľudský úsudok práve „spoločenstvo muža a ženy“. Nejestvujú nijaké rozumné dôvody preto, aby si homosexuálne páry adoptovali deti a vychovávali ich. Ani vtedy nie, ak by šlo o adopciu detí z detských domovov. Netvrdíme, žeby výchova detí v detských domovoch bola vhodnejšia a rozumnejšia než je ich prirodzená rodina. Ale ak už nie je možné, aby boli deti vychovávané vo svojej prirodzenej rodine, bolo by krajne nerozumné nechať ich vychovávať homosexuálnymi pármi. Preto referendovú otázku, aby homosexuálne páry si nemohli adoptovať deti, považujem za najzásadnejšiu zo všetkých otázok

Každý jeden “hlas” je dôležitý

K urnám vo februári 2015 je dôležité ísť aj preto, že každý hlas je dôležitý. Aby referendum vôbec bolo platné, musí prísť k urnám aspoň 50% všetkých voličov čo prakticky znamená až vyše 2 miliónov ľudí. To je veľmi vysoké číslo a nebude vôbec jednoduché ho dosiahnuť. Preto by od nás bolo veľmi rozumné, aby sme sa nespoliehali, že iní pôjdu a my nemusíme. V hre je totiž charakter našej spoločnosti a štátu. Nájde sa však na Slovensku 7. februára 2015 ešte dostatočný počet spravodlivých? Lebo pri otázke záchrany Sodomy sa primeraný počet spravodlivých nenašiel… hoci Abrahám tak veľmi dúfal, vyjednával a prosil (porov. Gn 18,22-32).

To “oni” nás k tomu dotlačili…

Sú ľudia, ktorí namietajú, že o ľudských právach sa nehlasuje a že by najlepšie bolo, keby sa referendum nekonalo. Lebo veď je absurdné, aby sme si odhlasovali niečo, čo je aj tak „prirodzené“. Áno, je to absurdné, ak máme hlasovať o tom, čo je „prirodzené“, o tom, že muž je mužom a žena ženou a že rodičia majú právo vychovávať svoje deti. Ale ak musíme brániť to, čo je prirodzené až hlasovaním, to len poukazuje na absurdnosť celej našej doby. Ale nemôžeme konať inak. To oni nás dotlačili k múru „dúhovými sprievodmi“, alegorickými vozmi s propagovaním homosexuálnej kultúry na verejnosti. To oni nás tlačili, aby sme reagovali a my sme boli povinní reagovať. Nebolo inej cesty a ani teraz niet inej cesty, existuje iba cesta k urnám referenda.

duda.kapitula.sk/2014/12/referendum-2015/