Blog

22.05.2016 11:12

Addid Abeba 4. augusta (TASR) – Severný a Južný Sudán dosiahli dohodu o riešení sporu ohľadne platieb za dodávky ropy. Oznámil to dnes sprostredkovateľ Africkej únie (AÚ), ktorého citovala agentúra Reuters.

Vnútrozemský Južný Sudán v januári úplne zastavil dodávky ropy cez územie svojho severného suseda, a tým aj celú svoju ropnú produkciu. Obe časti bývalého jednotného Sudánu sa totiž nedokázali dohodnúť na výške tranzitných poplatkov.

Ekonomiky oboch štátov sú pritom závislé na príjmoch z ropy a po odstavení dodávok upadli do hlbokej recesie. Juh je ako producent odkázaný na ropovod vedúci cez sever krajiny, ktorý zase profituje z poplatkov za jej prepravu. Tranzit "čierneho zlata" spolu s hraničnými spormi sa stal jednou z príčin eskalujúceho napätia, v dôsledku ktorého sa oba Sudány dostali v apríli na pokraj vojnového konfliktu. 

www.hlavnespravy.sk/severny-a-juzny-sudan-vyriesili-spor-o-dodavkach-ropy/19291

16.05.2016 23:31
https://s3.amazonaws.com/classconnection/123/flashcards/4948123/png/screen_shot_2015-03-30_at_94747_pm-14C7119F02B76AB84BA.png
Teodora, matka pápeža Paschalisa II., Panna Mária a dve ženské svetice, mozaika z 9. storočia sa nachádza v kostole Santa Prassede v Ríme.
 

Svätý Otec František by chcel vytvoriť oficiálnu študijnú komisiu na preskúmanie otázky, ktorú dostal 12. mája 2016 počas stretnutia s generálnymi predstavenými ženských rehoľných inštitútov v Aule Pavla VI. vo Vatikáne:

„Zasvätené ženy už veľa pracujú s chudobnými a vytisnutými na okraj, vyučujú katechézu, sprevádzajú chorých a zomierajúcich, roznášajú sväté prijímanie, v mnohých krajinách vedú spoločné modlitby pri absencii kňazov a za týchto okolností prednášajú homíliu. V Cirkvi je úrad trvalého diakonátu, ale je otvorený iba mužom, či už ženatým, alebo neženatým. Čo prekáža Cirkvi, aby zahrnula ženy medzi trvalých diakonov, práve tak, ako sa to udialo v prvotnej Cirkvi?“

Historické výskumy

Kongregácia pre náuku viery bude pri svojej práci zaiste konzultovať aj príspevok „Diakonka, ktorý napísala Maria Grazia Biancová pre renomovaný Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane (Marietti 1820 Genova – Milano, 2006, s. 1384 – 85). Štvorzväzkový slovník prinášajúci najnovšie poznatky z historicko-teologického výskumu na poli cirkevných Otcov vydal Patristický inštitút Augustinianum, ktorý sídli len niekoľko desiatok metrov od Kongregácie pre náuku viery. Pátri augustiniáni sú vyhľadávanými poradcami Vatikánu pre ranokresťanské záležitosti. V roku 2012 Benedikt XVI., kedysi dlhoročný prefekt tohto dikastéria, kreoval za kardinála dlhoročného konzultora Kongregácie pre náuku viery, augustiniánskeho pátra Prospera Grecha OSA.

Maria Grazia Biancová, profesorka na Libera Università degli Studi „Maria SS. Assunta“ v Ríme, vo svojom príspevku zhrnula prehľadnou formou základné zistenia historického výskumu v otázke diakonátu žien v ranej Cirkvi:

„Pri ustanovení služby, ktorú poskytujú ženy v rámci života Cirkvi v prvých storočiach, sa zlieva dovedna grécko-rímsky svet s predstavou o dôstojnosti ženy v rodine, židovský svet s podceňujúcim pohľadom na ženu a kresťanský svet s postavou Ježišovej matky Márie a žien, ktoré sprevádzajú Ježišovu misiu, a zveruje sa im misia prvého ohlásenia vzkriesenia,“ píše úvodom profesorka Biancová.

Výskyt len na kresťanskom Východe

Okolo roku 57 svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom (16,1) hovorí o Fébe, diakonke Cirkvi v Kenchreách, ale je „ťažké presne zistiť“, ako upozorňuje Biancová, „akú úlohu plnila a či jej diakonát bol cirkevným úradom v doslovnom zmysle“. Keď neskôr Origenes z Alexandrie (†254) v palestínskej Cézarei komentuje tento úryvok (Comm. in Rom 10,17), hovorí už o diakonáte žien, do ktorého smú vstúpiť tie, ktoré poskytli „pomoc mnohým a svojimi dobrými skutkami si zaslúžili pochvalu apoštolov“. Na kresťanskom Východe je dosvedčený ženský diakonát. V roku 112 Plínius Mladší, prokonzul Bytínie v Malej Ázii, píše v liste rímskemu cisárovi Trajánovi (Ep. 10,96,8) o mučení, ktorému boli vydané dve ministrae (gr. diákonoi), aby z nich pohania dostali informácie o ďalších kresťanoch.

Keď Klement Alexandrijský (†215) komentuje Pavlov Prvý listov Korinťanom 9,5 (Strom. 3,6,53), so samozrejmosťou hovorí o ženách, ktoré sprevádzajúc apoštolov spolupracovali na ich úrade, „pričom umožňovali prenikať Pánovmu učeniu do izieb žien bez toho, aby bola [pohanom] daná príležitosť na osočovanie [kresťanov z necudnosti]“.

Didaskália apoštolov, ktorá vznikla v prvej polovici 3. storočia pravdepodobne v severnej Sýrii, vyratúva úlohy diakoniek (2,26,4-6): podomová evanjelizácia žien; asistovanie pri krste žien, pričom úlohou diakoniek je pomazávať olejom ženy, ktoré zostupujú do krstnej vody, a zahaľovať ich, keď z vody vychádzajú; návšteva a pomoc chorým ženám. „Avšak diakonky,“ píše profesorka Biancová, „nemajú prístup k vyučovaniu a vysluhovaniu krstu“. Zákaz učiť a krstiť sa objavuje aj v Apoštolských konštitúciách (3,6,1-2), ktoré vznikli na konci 4. storočia v sýrskej Antiochii.

Počnúc 4. storočím sú svedectvá o ženskom diakonáte početnejšie, diakonky však nie sú považované za súčasť kléru, aj keď sú ordinované vkladaním rúk (gr. cheirotonía). Panenstvo alebo vdovstvo po jedinom manželovi sú nevyhnutnou požiadavkou. Pre náš argument má najzásadnejší význam Biancovej tvrdenie, že „táto forma inštitucionalizovaného ženského diakonátu zostala typická len pre kresťanský Východ a nepodarilo sa ju zaviesť na kresťanskom Západe“.

„Ženy, ktoré vyučujú, krstia, slávia eucharistiu a plnia biskupské alebo kňazské úlohy, nachádzame v heretických sektách, zvlášť pri montanistoch,“ píše v závere svojho príspevku profesorka Biancová.

svetkrestanstva.postoj.sk/13731/zenske-diakonky-v-dejinach-cirkvi-

02.05.2016 15:04
 

 

tajmstva-posledných-časov

Máte radi rozprávky, hoci ste už z obrázkových knižiek vyrástli? Ak ste odpovedali áno, potom kniha A. K. Emmerichovej Tajomstvá posledných časov z vydavateľstva Zachej.sk je pre vás ako stvorená. Nijaké ilustrované obrázky v nej síce nenájdete, no budete sa môcť ponoriť do sveta plného pestrých obrazov maľovaných slovami básnika Clemensa Brentana a ústami známej mystičky Anny Kataríny Emmerichovej.

Na tejto žene ma fascinuje najmä jediné – jednoduchosť a jednotvárnosť jej života. Navonok obyčajná rehoľníčka, väčšinu života pripútaná na lôžko v akomsi zapadnutom nemeckom mestečku. Ale aké vážne posolstvá jej Boh zveril! Medzi štyrmi holými stenami a jednou posteľou uprostred strašného utrpenia sa pred jej – a vďaka tejto knihe aj pred našimi – očami odohrávajú ohromné bojové scény plné ľudských aj anjelských armád i jednotlivé výjavy zo Starého zákona či z osobného života svätcov a samotnej mystičky až do tých najpodrobnejších detailov. Rozľahlé ďaleké krajiny ponorené do tajuplnej hmly, zelené záhrady s množstvom exotických kvetín, veľké slávnosti a hostiny so stolmi prehýbajúcimi sa pod ťarchou všakovakých jedál, priestranné siene, nádherné šaty, vznešené kostoly, mŕtvi ľudia, ktorí žijú a rozprávajú…

Na prvý pohľad nám to môže pripomínať obrazy zo známych rozprávok, na ktorých sme vyrastali či ktoré teraz čítame svojim deťom. Ale pozor! Tajomstvá posledných časov nie sú nijakou rozprávkovou knižkou pre deti, ba ani pre dospelých. Jednotlivé obrazy z mystičkiných videní sú oveľa hlbšie, ako by sa mohlo zdať, a s plnou vážnosťou nám hovoria o realite – súčasnej i tej budúcej. Ukazujú nám to, čo je, hoci to my fyzicky nevidíme, i to, čo ešte len príde podľa zjavenia Svätého písma.

„Teraz som videla, že za každý druh odriekania a dobra budeme nasýtení iným druhom pokrmu, ktorý si budeme vychutnávať tým spôsobom, že tomu budeme rozumieť a budeme to chápať. (…) Jedlá ale boli väčšinou nádherné kvety, plody, mihotajúce sa kamene, tvary a bylinky a boli iné, duchovnejšej podstaty, ako sú tu na zemi. Boli nádherne poukladané na lesknúcich sa a priehľadných táckach a vychádzala z nich úžasná sila k tým, ktorí skrze určité pozemské odriekanie mali vzťah k tomu alebo onomu pokrmu. Na celom stole boli aj fľaštičky, z ktorých som kedysi prijímala medicínu, boli z krištáľu a hruškovitého tvaru, z nich sme teda pili. Jedno z prvých jedál pozostávalo z myrhy, ktorá bola úžasne pripravená. Z jednej zlatej misky vyrástol dohora kalich, jeho veko malo guľovité zakončenie, na ktorom sa nachádzal malý ušľachtilý kríž. Okolo okraja misy boli fialovomodré žiariace písmená. (…) Z misy rástli pyramídovo tvarované žlté a zelené kytice myrhy až do vrchu kalicha. Boli to skrútené lístočky s kvetmi ako klinčeky nevídanej krásy; vyššie bol červený púčik, okolo ktorého bola najkrajšia fialovomodrá farba. Horkosť tejto myrhy bola vynikajúco korenistá, posilňujúca sladkosť v duchu. Prijala som z tohto pokrmu, pretože som už predtým znášala v tichosti toľko horkosti srdca. Za každé ponechané jablko som dostala pôžitok zo žiariacich jabĺk; mnohé boli na jednej vetve spoločne. Pokrm som dostala aj preto, že som sa veľa delila s chudobnými o chlieb. Pokrm bol celkom v sušenej podobe tohto chleba, ale ako krištáľ pestrých farieb a na krištáľovom tanieri. Za odmietnutie nevhodných hier som dostala biele šaty.“

Už nejaký čas si každý deň kladiem otázku: Kam ideme? A pozvoľna na ňu hľadám odpoveď či odpovede. Jednu mi ponúkla táto kniha. Vďaka videniam stigmatizovanej mystičky A. K. Emmerichovej som mohla aspoň trochu nahliadnuť tam, kam ideme, a zistiť, aké to asi bude. A myslím, že sa na to pri všetkej bázni už aj celkom teším…

29.04.2016 00:40

Krv sv. Januária, svätého patróna Neapola,zázračne skvapalnela v prítomnosti pápeža Františka, zázrak sa v prítomnosti pápeža stal po prvý raz od r. 1848.
"Jeho krv spoly skvapalnela," povedal arcibiskup Neapola, kardinál Crescenzio Sepe, povedal v závere pápežovho príhovoru diocéznemu kňazovi a rehoľníkom v mestskej katedrále. "Je to znak, že sv. Januárius miluje pápeža, ktorý je Neapolčanom ako my."
Pápež František okamžite a s ľahkosťou odpovedal: "Arcibiskup povedal, že krv je spoly skvapalnená. Znamená to, že nás svätec má rád len tak spoly. Musíme sa všetci trochu zmeniť, aby nás mal radšej."
Dnešný zázrak pozná iba jedného predchodcu. Je to po prvý raz, čo krv sv. Januária skvapalnela v prítomnosti pápeža od r. 1848, kedy sa rovnaká vec stala v prítomnosti pápeža Pia IX.
Pius IX. v histórii Katolíckej cirkvi figuruje ako pápež najdlhšieho pontifikátu (31 rokov). Zvolal Prvý vatikánsky koncil, ktorý nariadil neomylnosť pápeža; definoval dogmu Nepoškvrneného počatia Požehnanej Panny Márie, ktorá znamenala, že Mária bola počatá bez dedičného hriechu; a bol posledným pápežom, ktorý vládol pápežským štátom predtým, než podľahli v r. 1870 talianskej armáde.
Na úteku pred nepokojmi v r. 1848 bol pápež Pius IX. zachránený loďou vyslanou Františkom II. z Bourbonu, ktorý ho vzal do kráľovského paláca v Portici. Pápež vyjadril svoju túžbu ísť do neapolskej katedrály. A práve tam sa v jeho prítomnosti stal zázrak s krvou sv. Januária.
Ako gesto vďaky a na znak úcty voči svätcovi daroval pápež zlatý kalich do Pokladu sv. Januária. Kalich dnes patrí medzi "Desať divov Pokladu sv. Januária". Keď dnes kardinál Sepe oznámil zázrak, ľudia v priľahlých uliciach začali volať s neapolskou vášňou: "Je to zázrak, je to zázrak!"
Zázračné skvapalnenie relikvie sa len zriedka stalo inokedy než v "kanonizačnom" dátume. Sušená krv sv. Januária, ktorá je uchovávaná v dvoch sklených ampulkách v neapolskej katedrále, tradične skvapalnie trikrát do roka: na sviatok svätca 19. septembra; 16. decembra, v deň erupcie sopky Vezuv v r. 1631, o ktorej sa tvrdí, že bola zastavená na svätcov príhovor; a v sobotu pred prvou nedeľou v máji.
Sv. Januárius bol neapolským biskupom a je svätcom a mučeníkom Rímskokatolíckej i Východnej pravoslávnej cirkvi. Historické zdroje uvádzajú, že bol umučený v r. 305 počas Diokleciánovho prenasledovania.
Podľa legendy bola krv sv. Januária zachránená ženou menom Eusebia ihneď po jeho smrti. Uchovávanie krvi na relikvie bolo bežné počas prenasledovania raných kresťanov, ktorí si namáčali kúsky látok v krvi mučeníkov alebo, ak to bolo možné, priamo ju zbierali do fľaštičiek, ktoré plnili úlohu náboženských predmetov. V katakombách boli tieto fľaštičky pochovávané spolu s mŕtvymi. Ich objavenie indikovalo, že človek zomrel ako mučeník.
www.topolcany.fara.sk/uvod/zazrak-v-pritom…

19.04.2016 21:23
Marián Kotleba
Marián Kotleba
Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk
 
Najtvrdšie jadro extrémistov na Slovensku Marian Kotleba sklamal, tvrdí Radovan Bránik. Ich cieľom je mať vlastné gardy a druhý ukrajinský Majdan.

Pracoval pri záchranných akciách na miestach, kam prichádzali Kotlebovi ľudia. Všimol si ich v zelených mikinách. „Čakali na rôzne katastrofy, takmer vždy ich prišlo 15 až 20 a zadarmo ako dobrovoľníci dreli,“ hovorí Radovan Bránik v rozhovore pre týždenník Život.

Tvrdí, že už vtedy pochopil, že je to ich politická stratégia. „Oddreli si to a urobili si účinnú kampaň, akú som už dávno nevidel. Oni si takto sedem rokov nepretržite budovali vzťah s ľuďmi,“ vysvetľuje.

 

 

Dodnes sa s nimi stretáva a píše si s nimi. Kotleba pre neho prestal byť zaujímavý ako možné riziko pre systém vo chvíli, keď sa dostal do parlamentu. „Kotleba je už len taký trochu živší Matovič,“ hovorí.

Podľa Bránika sa to najtvrdšie jadro extrémistov od Kotlebu dištancuje. „Najextrémnejšia časť totiž vníma parlamentné voľby ako židovský vynález na ovládanie sveta,“ dopĺňa.

Odborník na extrémizmus je presvedčený, že len vyčkávajú, ako sa Kotleba v rámci parlamentu zdiskredituje. Čakajú na situáciu, keď obyvatelia budú mať tendenciu postaviť sa proti súčasnej vláde. „A vtedy chcú udrieť. Ide im o pokus vyvolať takú destabilizáciu spoločnosti, aby sa časť verejnosti postavila proti establishmentu,“ uvádza Bránik.

www.aktuality.sk/clanok/331243/extremisti-nasli-v-kotlebovi-judasa-tvrdi-odbornik-na-extremizmus/

 

17.04.2016 17:54

Obrad kňazskej vysviacky v Nedeľu Dobrého Pastiera vo Vatikáne - AP

17/04/2016 13:06
 

Vatikán 17. apríla - „Každé povolanie v Cirkvi má pôvod  v  spolucítiacom pohľade Ježiša, ktorý nám odpúšťa a volá nás nasledovať ho.“ Takto sa dnes pápež František prihovoril všetkým, ktorí ho sledujú na sociálnej sieti Twitter. V Nedeľu Dobrého pastiera, ktorá je 53. svetovým dňom modlitby za duchovné povolania, slávil Svätý Otec v Bazilike sv. Petra pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej vysvätil 11 nových kňazov.

„Buďte milosrdní, veľmi milosrdní“, kládol im na srdce a pripomenul im slová sv. Pavla Timotejovi, aby nezabúdali, že si ich Pán vyvolil spomedzi ľudí, ktorí im sprostredkovali dar viery: „mama, stará mama, katechéti i celá Cirkev...“ Okrem iného tiež zdôraznil, že ako kňazi majú byť spojení s tajomstvom Kristovej smrti a zmŕtvychvstania: „Bez kríža nikdy neobjavíte pravého Ježiša; a kríž bez Ježiša nemá zmysel.“

Pri poludňajšej modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ Svätý Otec povzbudil k vyprosovaniu nových povolaní. Kňazov a seminaristov v rámci Svätého roka milosrdenstva pozval k sláveniu ich osobitného jubilejného podujatia v dňoch 1. – 3. júna:

„Dnes slávime Svetový deň modlitby za povolania. Sme pozvaní modliť sa za povolania ku kňazstvu a k zasvätenému životu. V tento deň som dopoludnia vysvätil jedenásť nových kňazov; opätujem svoj pozdrav novokňazom, ich rodinám a priateľom. Pozývam všetkých kňazov a seminaristov k účasti na ich Jubileu v prvých troch dňoch júna. A vy, mladí, chlapci a dievčatá, ktorí ste tu na námestí, premýšľajte, či vás Pán nevolá zasvätiť život jeho službe, či už v kňazstve alebo v zasvätenom živote.“ -jb-

Príhovor pápeža Františka pred poludňajšou modlitbou v Nedeľu Dobrého pastiera

     

13.04.2016 01:06
https://i.ytimg.com/vi/0kseGXi02pg/maxresdefault.jpg
Zverejnené: 4. 3. 2016

Andrej Danko, šéf národne orientovanej Slovenskej národnej strany, sa vyjadril, že neznáša žlté valky a musia zo Slovenska zmiznúť.
Toto video robím trochu zaujatý, lebo Žlté vlaky podporujú aj portál GINN avšak všetko transparentne zverejňujeme. Spoločnosť Regiojet / Student Agency a Radim Jančura nás podporuje sumou 1000 EUR/mesačne od Mája 2015 (obrazne cca 200-230 EUR/video). Nie je to ani zlomok z toho, čo napríklad iné relácie pohĺcajú z našich daní. Napríklad:
Podporované od občanov a firiem:
Video GINN: 230 EUR / diel od RegioJet
Platené z daní a štátneho rozpočtu:
Nebíčko v papuľke: 15.000 EUR / diel z RTVS
Aj múdry schybí: 35.000 EUR / diel z RTVS
Ak by som to mal ukázať názorne, tak Regiojet odvádza GINNu denne tržbuvo výške z jedného cestujúceho na trase z Bratislavy do Košíc alebo opačne. Nie je to veľa ale pomáha nám to prežiť.
Keď teda Danko neznáša žtlé vlaky lebo nie sú slovenské - prečo teda dobre znáša nemecké mercedesy a švajčiarske hodinky? A možno preto neznáša žlté vlaky, lebo z toho nič nemal do vlastného vrecka…
Akú hru tú hraje slo slovenskými voličmi? Kto sa tú hrá na silného národniara? Privatizér Danko, ktorému od mladosti padali zlaté holuby do úst zrejme nepozná zdravú hospodársku súťaž?! To že tu nie sú IC vlaky nie je chyba pána Jančuru a Regiojetu, ale vlády SR, ktorá tiež nevie, čo je pojem hospodárska súťaž. Robia sa tu nesystémové opatrnenia ako vlaky zadarmo a podobné nezmysly, ktoré deforumuú trh. Keby vláda SMER-SD dala občanom možnosť lepšie žiť a viac zarobiť - každý by si rád kúpil normálny lístok. Avšak ľudia nemajú peniaze a aby neplakali, že nemajú peniaze, tak im Fico radšej venoval sociáne balíčky vo forme bezplatného listka. A kto ma niečo zadarmo nemá sa sťažovať. Preto je potom jedno, či cestujete v špinavom vlaku! Je toto riešenie?
Preto je dobré ak je trh otvorený. Musí to byť však trh, kde každý má rovnaké podmienky - štány, či súkromný prepravca, slovák, cudzinec - ktokoľvek - na farbe nezáleži - treba proste zdravú hospodársku súťaž - lebo len to je dobré občana že cím viac je prepravcov tým má možnosť väčšieho výberu. Súťaž je súperenie medzi predávajúcimi, inak povedané konkurencia.Ak existuje dokonalá konkurencia - cena môže klesať, služby sa zlepšova - existuje tendencia stlačovať zisky firiem až na úroveň nákladov čo následne vedie aj k najefektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Nnepriateľom ľudí nie je konkurencia - ale hĺúpi a skorumpovaní politici - akým ste aj vy, pán Danko. A keď tvrdíte, že “Neviem si predstaviť, že by bielo-modro-červené vlaky chodilil v Rakúsku. “ - tak to je signálom pre voličov, že Slovensku neveríte a nie ste národovec? ebo mnohí si vieme predstaviť Slovenský vlak v zahraničí - tam, kde nie je korupcia a kde sa licencie nerozdávajú za úplatky, tam, kde poznajú čo je pojem voľný trh, v krajine, kde politici rozumejú, že zdravé zvyšovanie konkurencieschopnosti umožńuje ludom kvalitnejšie a lacnejšie cestovať, tam, kde politici pracujú pre občana.
Volám sa Martin Daňo a volím zdravý rozum!
-----
GINN podporujú občania https://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
-----
Byť objektívny a používať svoj rozum je možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore a keď sa zbaví detinských snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti. Erich Fromm, nemecký filozof, sociológ, * 1900 – † 1980) bol
------
Videá, ktoré podporil RegioJet https://www.youtube.com/playlist?list...
------
Miesto: Hospodársky club, Bratislava
Osoby:
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, RegioJet, Student Agency, vlak, vlaky, konkurencia, ekonomicka, monopol, oligopol
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia

 

03.04.2016 11:16
Smutné výročí připadá na sobotu. Je tomu přesně 65 let, kdy příslušníci StB převezli do Liberce pražského arcibiskupa a pozdějšího kardinála Josefa Berana a ve vile, která stávala na okraji místního letiště, jej po dva roky mučili a týrali.

Kardinál Josef Beran s lebkou sv. Vojtěcha. | foto: archiv MAFA

Honosná vila, která stávala na okraji libereckého letiště na hranici Růžodolu a Františkova, měla pohnutou historii.

„Postavil ji v roce 1904 Josef Brosche, majitel továrny na pletací přízi,“ informuje Pavla Haidlová ze Spolku přátel Ostašova, který dosud méně známou historii vily neúnavně mapuje.

Po válce dům nějaký čas využívala StB a v noci z 2. na 3. dubna 1951 sem převezla vězněného Berana.

„Spolu s ním zde bylo v naprosté tajnosti za zamřížovanými okny a pod silnou ostrahou drženo několik dalších vysokých hodnostářů a sester dominikánek. Podle vzpomínky jedné z nich zde Berana okradli i o to málo, co mu dosud zůstalo, byl trápen hlady, v noci buzen světlem a s ním internované řádové sestry byly nuceny ke spolupráci s StB,“ uvádějí autoři knihy Stalo se na severu Čech.

Jak se vlastně hodnostář do internace dostal? Po převratu v roce 1948 odmítl podřídit církev komunistické moci a exkomunikoval a suspendoval kněze Josefa Plojhara, který přes jeho přísný zákaz přijal místo v komunistické vládě.

Od roku 1949 až do roku 1963 byl následkem toho protiprávně internován pod dohledem StB na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci v Praze a posléze na dalších místech: Myštěvsi, Mukařově, Paběnicích či Mladé Vožici. Izolace byla velmi přísná, styk s okolním světem minimální a neměl ani žádný vlastní finanční příjem.

O Beranově propuštění se jednalo už v roce 1956

„Plojhar Beranovi zákrok proti své osobě nikdy nezapomněl. Například když vláda v roce 1956 jednala o Beranově propuštění z internace, Plojhar byl striktně proti,“ uvádí publikace Stát a církev v roce 1950.

Fotogalerie

Během internace byl Beran neustále sledován a StB se na něj pokoušela opatřit či vyrobit kompromitující materiály. Konkrétně během dvouletého věznění v Růžodole StB mimo jiné tajně přimíchávala do nápojů a jídla pro arcibiskupa a řeholnici, která se o něj starala, afrodiziaka v naději, že bude mít příležitost natočit nějaké nepatřičné scény.

„Ovšem akce skončila debaklem, neboť nejenže nedosáhla úspěchu, ale arcibiskup nakonec příslušníka StB, který ho tajně natáčel, přistihl,“ napsala Stanislava Vodičková v životopisné knize o Beranovi Uzavírám vás do svého srdce.

Kardinál zemřel jako vyhnanec v Římě

V roce 1963 byl Beran propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad.

25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku; už mu ale nedovolil vrátit se zpátky a Beran v Římě roku 1969 jako vyhnanec zemřel. Stal se tak jediným Čechem, který je pochován ve vatikánské bazilice svatého Petra.

V roce Beranovy smrti se shodou okolností naplnil také osud vily u libereckého letiště, kde jej StB věznila. V souvislosti s plánovaným, ale nakonec nikdy neuskutečněným rozšířením letiště bylo v lednu 1969 vydáno rozhodnutí o její demolici.

Zdroj: https://liberec.idnes.cz/vila-ostasov-letiste-stb-kardinal-beran-cirkev-vezeni-internace-p8q-/liberec-zpravy.aspx?c=A160401_090905_liberec-zpravy_ddt

31.03.2016 15:00

 

Izolovať a kriminalizovať – tak znie stratégia, aká sa uplatňuje voči fašizoidnému extrému. Je opakom toho, čo po voľbách robí slovenská opozícia.

Kotlebov volebný úspech prišiel ako blesk z čistého neba, preto tak šokoval. Ale ešte väčším problémom než nástup kotlebovcov je správanie zvyšku politickej scény, ktoré nasledovalo po voľbách.

Jednak všetkých ovládol strach. Aj najväčší odporcovia tretej Ficovej vlády sa bránili myšlienke predčasných volieb (hoc aj o rok), pretože Kotleba by v nich vraj mohol iba posilniť. Niektoré strany sa však súčasne správajú tak, aby Kotleba naozaj posilnil.

Odklínanie fašistu

Smer pokračuje v politike, s akou začal po zvolení Kotlebu za banskobystrického župana. Izolovať a ignorovať. Kotleba bol a je pre Roberta Fica vzduch. Už síce aj v Smere pochopili, že táto stratégia nefunguje, nevedia však, čo ďalej. A tak bezradne verklíkujú banálne pravdy o tom, že rešpektujú voličov, ktorí dali hlas ĽSNS.

Iný, odklínací prístup zaujali liberáli zo SaS, noví lídri opozície. Dal by sa nazvať – hlavne nemoralizovať a občas aj jemne potľapkať.

Otázne je, či to nazvať premyslenou stratégiou. Skôr sa zdá, že lídrovi Richardovi Sulíkovi chýba istý rozmer aj cit – inak si ťažko vysvetliť, prečo sa mu zdá aj dnes normálne, že sa s Kotlebom z vlastnej iniciatívy stretol pred voľbami roku 2010 v Budapešti. Alebo prečo vynakladá energiu na hájenie extrémistického poslanca, ktorému polícia zhabala zbraň aj zbrojný pas.

Problémom SaS bola vždy nekultúrnosť, ahistorickosť aj absencia širšieho než len zúženého ekonomického povedomia. To sú zrejme hlavné dôvody, ktoré bránia čelným predstaviteľom strany chápať, že za čiarou sú aj ich úvahy o tom, či by predsa len kotlebovci nemohli zastávať aj vedúce pozície v NR SR. Alebo bujaré vtipkovanie podpredsedu SaS o tom, ako sa „pokakaný, drzý boľševik Blaha“ musí teraz triasť pred „poslancami Mariana Kotlebu“, čo nosia zbrane do parlamentu.

Bolo by márnosťou analyzovať politické motívy antipolitika Borisa Kollára, ktorý už rovno rozlišuje strany na biznisové verzus nebiznisové. Pričom medzi tie lepšie, nebiznisové, patrí, samozrejme, on, Sulík, Matovič a last but not least – Kotleba.

Jediné dve strany, ktoré okolo Kotlebu budujú kordón neakceptovateľnosti, sú tak dnes SNS a Most. SNS najmä preto, že ĽSNS jej priamo voličsky škodí. Most aj preto, aby odôvodnil dejinnú nevyhnutnosť svojho vstupu do tretej Ficovej vlády.

Ak to zhrnieme, Kotleba a jeho strach naháňajúca tlupa (na pochopenie netreba viac než toto video) boli za krátke tri týždne po voľbách sčasti odkliati a sčasti legitimizovaní.

Hlavnú morálnu opozíciu proti fašistom preto dnes tvoria médiá a po posledných dvoch týždňoch aj cirkev.

Je udivujúce, že o tom treba dnes špeciálne písať. Ale stratégia „ignorovať a kriminalizovať“ strany typu ĽSNS je nielen najmorálnejšia, ale často aj najúčinnejšia.

Kotleba, made in DDR

Stačí sa pozrieť do najväčšmi príbuzných prostredí, v ktorých boli uplynulé štvrťstoročie takisto konfrontovaní so vzostupom fašistického antisystému.

Začnime Nemeckom. Konkrétne východným Nemeckom, ktoré je rovnako ako my súčasťou postkomunistického sveta. Hoci bolo zjednotenie Nemecka po ekonomickej stránke úspechom a životná úroveň východných Nemcov sa zvyšovala rýchlejšie než kdekoľvek inde z bývalého „ostblocku“, kotlebovské strany fašistického až neonacistického razenia tu slávili striedavé úspechy.

Tiež stáli za nimi mladí voliči – muži, ktorí naplno zažívali frustráciu zo spoločenských premien. Východné Nemecko trpelo jednak vyľudňovaním najlepších mozgov, ktoré odchádzali v rámci vnútornej migrácie do lepších častí Nemecka.

Zvlášť depresívna situácia pre tamojších mužov nastala v niektorých vidieckych oblastiach, ktoré masovo opúšťali mladé ženy hľadajúce šťastie inde, perspektívne najmä v náručí západonemeckého muža.

Nikde v Európe nevykazuje pomer počtu žien k počtu mužov taký deficit žien ako práve na územiach bývalej NDR.

Za posledných 15-16 rokov sa jednej z dvoch fašistických strán (Národnodemokratickej strane, NPD a Nemeckej ľudovej únie, DVU, pred piatimi rokmi sa zlúčili pod hlavičkou NPD) podarilo dovedna sedemkrát dostať do krajinských parlamentov. Vždy však z nich po jednom volebnom období vypadli.

Samozrejme, Nemecko je so svojím dejinným bremenom viny za Hitlera samostatnou kapitolou. Po akomkoľvek úspechu neonacistov nasleduje verejné zdesenie a jasné dištancovanie všetkých demokratických strán. Medzi politikmi a právnikmi sa vlastne v súvislosti s NPD/DVU nevedie posledných 15 rokov ani iná debata, než či tieto strany zakázať alebo radšej nie, keďže by to bolo kontraproduktívne. Je to teda debata, ktorá je hodnotovo jasná, líšia sa len pragmatické východiská.

Napríklad v prostredí nemeckého Ústavného súdu dlho prevládal názor, že je síce jasné, že idey týchto strán sú protiústavné, ale to ešte nestačí na zákaz, pokiaľ nevedú aktívny, agresívny boj s ústavným zriadením.

Aj tento rok sa očakáva jedno z ďalších rozhodnutí Ústavného súdu o zákaze. Ďalšou prekážkou zákazu je, že v NDP sú infiltrovaní agenti spravodajskej služby. V roku 2012 Der Spiegel napísal, že v prostredí tejto strany je až 130 agentov, niektorí z nich sú pritom vyšší funkcionári. Pred súdom je to nevýhoda, keďže advokáti NDP argumentujú, že prípadné protiprávne akty vyprovokovali vnútri strany zakuklení agenti.

Pointa príbehu s východonemeckými kotlebovcami je však táto: každý ich potenciálny a veľmi mladý volič vie, že ak dáva hlas NPD, nevolí len akúsi protestnú partaj, ale veľmi hnedú stranu na hrane zákona.

Miestni nacisti tak vedia zabodovať, najmä v čase vyššej nezamestnanosti, naposledy v čase vrcholu ekonomickej krízy, ale po štyroch rokoch opäť vypadnú.

Česko: Od Sládka k Vandasovi a Okamurovi

Po východných Nemcoch prejdime k Česku.

Česi si už obdobu nášho Kotlebu užili v 90. rokoch, keď strana Miroslava Sládka, založená na šírení nenávisti voči „cigánskym parazitom“ či „sudeťákom“ získala raz takisto okolo osem percent. V roku 1997 bol za svoj prejav k Česko-nemeckej deklarácii zbavený poslaneckej imunity a trestne stíhaný, dokonca skončil načas vo väzbe.

Vtedajší prezident Václav Havel sa so Sládkom odmietal stretnúť rovnako, ako teraz toľko kritizovaný Andrej Kiska s Kotlebom.

Izolovaný, kriminalizovaný Sládek sa v roku 1998 nedostal do parlamentu.

Dnešnou českou fašistickou alternatívou je Robotnícka strana sociálnej spravodlivosti na čele s Tomášom Vandasom, ktorý bol kedysi funkcionárom Sládkových Republikánov.

Vandas si skvele rozumie s Kotlebom, minulé leto spolu rečnili v Prahe proti utečencom, Líder českých fašistov po župných voľbách aj teraz s radosťou (aj závisťou) zablahoželal Kotlebovi k volebným triumfom. Pobúril sa tiež nad tým, prečo sa na Slovensku po voľbách objavujú návrhy na zákaz strany, aby následne českých prívržencov Kotlebu upokojil: „Ale nemám o osud ĽSNS obavy. Koniec koncov, po rozpustení Robotníckej strany sme si takisto poradili.“

Vandas mal pod „poradili sme si“ na mysli svoj aj Kotlebov príbeh.

Jeho predošlú Robotnícku stranu (Dělnická strana, DS) v roku 2010 Najvyšší správny súd zrušil. Českí sudcovia svoje vtedajšie rozhodnutie odôvodnili tým, že sa okrem iného podarilo preukázať spojenie Vandasovej strany s neonacistami, aj tým, že strana presadzuje hodnoty „nadväzujúce na totalitnú konštrukciu národného socializmu“ a nekompatibilné s českým právnym systémom.

Sudcovia tiež prezieravo upozornili: „Problémy tejto spoločnosti, na ktoré DS v niektorých prípadoch legitímne poukazovala a ktoré využila či zneužila, samozrejme rozpustením tejto strany nezmiznú.“

Vandasovej strane významne priťažilo, že si založila akési polovojenské oddiely s názvom Ochranné zbory Robotníckej strany alebo organizovala protirómske pochody.

Po rozpustení DS si teda Vandas založil dnešnú DSSS a „poradil si“ tak, že sa preventívne dištancoval od nacizmu. Vandasovi vliala novú krv utečenecká kríza, organizuje demonštrácie proti utečencom a islamu, na námestia vie dostať stovky ľudí.

Nie je však dieťaťom šťasteny ako Kotleba, keďže na protirómskych a antisystémových heslách sa naposledy zviezol do parlamentu Tomio Okamura. Ten medzitým odišiel zo svojej pôvodnej strany, založil si novú, dnes má v prieskumoch okolo troch percent on aj jeho predošlá strana.

Takže voličský potenciál pre stranu ako DSSS v Česku, Vandas však dosiaľ nezískal nečakaný regionálny úspech ako jeho slovenský kamarát, na čo by mohol nadviazať na celoštátnej úrovni. Ešte stále na ňom visí tieň predošlého zákazu, ktorého sa Vandas nezbavil ani tým, že na rozdiel od Kotlebu pomenoval svoju novú stranu takmer rovnako.

Kde je Kotlebova budúcnosť? V Maďarsku či vo východnom Nemecku?

V tomto ohľade urobil Kotleba imidžový prerod. Spomienky na jeho Slovenskú pospolitosť – Národnú stranu, ktorú v roku 2005 zakázal Najvyšší súd, už vybledli.

Navyše, vtedajší zákaz bol pre našich sudcov ľahkým právnickým cvičením – Kotleba vtedy priamo hlásal zrušenie parlamentnej demokracie a nastolenie stavovského štátu.

Odvtedy si dáva pozor, aby neprešiel cez hranu. Lenže povaha jeho strany aj prirodzená blízkosť k neonacistickej scéne je taká, že na nej bude aj naďalej oscilovať.

Kotleba po voľbách oznámil, že zvažuje za povolebný, mnohomiliónový štátny príspevok zriadiť akúsi domobranu, ktorá bude v prípade potreby chrániť občanov tam, kde zlyhala polícia.

Ak by tak spravil, bolo by to podľa českého vzoru s Robotníckou stranou opäť námetom na politicko-právnu debatu, či stranu zakázať alebo nie. Samozrejme, pokiaľ všetkých nepredbehne liberál Sulík vyhlásením, že slobodný občan Kotleba (s ktorým sa dá navyše príjemne podiškurovať pri káve v Budapešti) má právo robiť čokoľvek, čo explicitne neodporuje zákonu.

Dalibor Roháč vo svojom zaujímavom texte Videl som Kotlebovu budúcnosť – a funguje napísal, že Kotleba má dobré predpoklady napodobniť úspech maďarského Jobbiku. Ten je dnes hlavnou opozičnou alternatívou voči Orbánovmu Fideszu, voliť by ho mohlo aj okolo 20 percent, zvyšok štandardnej opozície je zdecimovaný.

Lenže Jobbik je natoľko maďarský fenomén, že pre Kotlebu bude jeho napodobnenie skôr nadživotnou výzvou. Jednak má Jobbik silné ideologické zázemie, stranu formujú intelektuáli, ktorí dokážu fascinovať aj univerzitných študentov humanitných odborov.

Jobbik tiež pestuje na rozdiel od slovenských a českých fašistov, ktorí chcú chrániť drobného človeka pred systémom, Rómami, utečencami a inými parazitmi, aj vyslovene pozitívny národný mýtus. O Maďaroch, ktorí majú sen o strednej Európe bez Trianonu, o veľkých Maďaroch s misiou ochrániť Európu pred islamom, ale aj o Maďaroch, ktorí nanovo objavujú svoje korene v Ázii.

Slovenskí, českí a východonemeckí fašisti sa navzájom tiež líšia, a práve pre tých slovenských je najbezbolestnejšie, keď ich spájajú s vlastnou fašistickou minulosťou – kým so symbolmi slovákštátu sa dá pracovať, NPD so svojimi hitlerovskými excesmi budí v Nemecku fyzický odpor, kým českých fašistov máta, že by ich mal niekto spájať s érou Háchu a Heydricha.

Ale aj Kotlebu sa dá ešte stále verbálne zahnať do hnedého kúta a dôveryhodne ho tam udržať.

A ešte je tu jedna účinná páka na fašistov – vždy keď sa dostanú k verejným zdrojom, neodolajú pokušeniu zveľadiť si vlastné majetky.

Tak to bolo v prípade Sládka, ktorý svojho času pre svoje osobné blaho čachroval so straníckymi peniazmi. Tak to bolo aj v prípade NPD, ktorej pokladník s vedomím strany prepral vo svojej firme vyše pol milióna eur a šiel do väzenia za spreneveru.

Kotleba nie je iný – je pozoruhodné, ako ľahko mu prešla nevídaná nehoráznosť, s akou zamestnáva svoje príbuzenstvo, či ako mu viacerí zamestnanci na banskobystrickej župe a regionálnej správe ciest na súkromný účet posielajú 20 percent svojho platu.

Z Kotlebu netreba mať až taký strach. Len s ním netreba koketovať ako s členom antisystémového kamerádšaftu, ale právne aj mediálne ho odkázať do patričných medzí.

Ako napísal Tomáš Němeček pre české publikum: „Kotleba je len parazit na systéme. Skôr či neskôr ho to doženie.“

27.03.2016 01:33

 

P. Konštanc Miroslav Adam OP - RV

22/03/2016 18:07

 

Vatikán 22. marca - Svätý Otec vymenoval pátra Konštanca Miroslava Adama OP za sudcu Rímskej roty. Slovenský dominikán momentálne pôsobí ako rektor pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského a tiež ako sudca interdiecézneho tribunálu v rámci Talianska. V súvislosti s dnes zverejneným menovaním poskytol páter Konštanc Miroslav Adam krátky rozhovor pre Vatikánsky rozhlas:

 

Svätý Otec Vás vymenoval za preláta sudcu Rímskej roty. Čo všetko obnáša táto funkcia?

Táto funkcia je veľká pocta nielen pre mňa, ale aj pre náš národ, lebo už sme mali sudcu Rímskej roty, Mons. Daniela Faltina (1927-2008, člen rehole minoritov - pozn.), ktorý bol prvý Slovák na tomto poste. Tribunál Rímskej roty je apoštolský tribunál, pretože sudcovia Rímskej roty súdia v mene Svätého Otca, nástupcu apoštola sv. Petra, preto „apoštolský“ tribunál. Keďže súdia v mene Svätého Otca, musia mať hodnosť prelátov. Zloženie Roty je v súčasnosti asi 20 alebo 22 sudcov, ak sa nemýlim, šéfuje im dekan, jeden z nich zvolený a menovaný Svätým Otcom, ktorý organizuje ich prácu.

Môžeme povedať, že je to tribunál vyššej inštancie, ktorý pracuje pri Svätej stolici, obyčajne v odvolacom stupni, teda je to najvyšší odvolací tribunál pre všetkých veriacich na celom svete. Slúži nielen na to, ale prispieva aj k jednote právnej vedy, lebo vlastnými rozsudkami pomáha tribunálom nižších inštancií. To znamená, že najlepšie rozsudky sudcov Rímskej roty, ak rozsudzujú po prvý krát v nejakých komplikovaných záležitostiach, sa publikujú, samozrejme so zamlčaním pravých mien stránok v procese. A tým pádom sú to precedenčné prípady, na základe nich potom rozhodujú sudcovia vo všetkých diecézach celého sveta.

Kedy nastúpite do tohto úradu?

Nakoľko môj úrad rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša končí 4. mája, generálny predstavený mojej rehole požiadal Svätého Otca, aby ma nechali v tomto úrade dokončiť, pretože musia hľadať môjho nástupcu. Slávnostný sľub a prísahu, ktorú skladá každý sudca na začiatku svojho úradu, zložím 21. apríla, vo štvrtok, niekedy pred obedom, ako mi povedali.

Bude to znamenať, že v najbližších rokoch budete musieť Vašu pedagogickú činnosť nechať trošku bokom?

Áno, pretože riadny profesor, ako som na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity, aj rektor, ktorým stále ešte som, sú na plný úväzok. Takisto aj sudca Rímskej roty je na plný úväzok. Už som sa rozprával s dekanom Rímskej roty a dal mi povolenie, že od budúceho akademického roku budem môcť učiť maximálne jeden predmet - právnych disciplín, samozrejme - za semester, to znamená, že dva predmety do jedného akademického roka. -jb-

Slovenský dominikán Konštanc Adam menovaný za sudcu Rímskej roty

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>