Zverejnili text posolstva Svätého Otca k SDM 2016 v Krakove

30.09.2015 20:41

Logo SDM 2016 v Krakove

28/09/2015 20:07
 
 

 

Vatikán 28. septembra - V Posolstve k 31. ročníku Svetových dní mládeže, ktoré sa budú konať v Krakove v roku 2016, pápež František povzbudzuje chlapcov a dievčatá, aby „prinášali plameň milosrdnej Kristovej lásky“ do každodenného života, praktizujúc skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Píše o radosti z Božieho odpustenia a o tom, že milosrdenstvo nie je „dobráctvo“ ani sentimentalizmus. V úvode posolstva pápež pripomína trojročnú duchovnú prípravu na stretnutie, sprevádzanú uvažovaním nad blahoslavenstvami: V roku 2014 citáciou «Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo» (Mt 5,3), v roku 2015 blahoslavenstvom «Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha» (Mt 5,8) a napokon pre toto nadchádzajúce obdobie «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7).

Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v Krakove v júli budúceho roka, budú v skutočnosti mimoriadnymi – prvými po svätorečení Jána Pavla II., ktorý prišiel s touto myšlienkou, a budú súčasne zapadať  do rámca Svätého roku milosrdenstva, ohláseného pápežom Františkom. V tejto súvislosti Svätý Otec vysvetľuje v dnes vydanom posolstve biblický význam slova «jubileum». Potom sa - opäť na podklade Starého i Nového zákona - sústreďuje na motto Mimoriadneho roku  milosrdenstva: «Milosrdní ako Otec». „Božie milosrdenstvo je veľmi reálne a my všetci sme povolaní zažiť to na vlastnej koži“ - píše pápež František.

„Božie slovo nás učí, že je «blaženejšie je dávať, ako prijímať» (Sk 20,35). Práve z tohto dôvodu piate blahoslavenstvo prehlasuje za šťastných tých, čo sú milosrdní. Vieme, že Pán nás miloval ako prvý. Ale budeme naozaj blahoslavení, šťastní, len vtedy, keď vstúpime do Božej logiky daru, nezištnej lásky, ak zistíme, že Boh nás miloval nekonečne, aby nás urobil schopnými milovať ako on, bez miery. Ako hovorí sv. Ján: «Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. [...] Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého» (porov. 1 Jn 4,7-11)“

S pohľadom upretým na obraz Milosrdného Ježiša v krakovskom sanktuáriu Svätý Otec František mladých v posolstve povzbudzuje aj týmito slovami:

„Nebojte sa dať mu spočinúť na vás svojimi očami  naplnenými nekonečnou láskou k vám, a nechajte sa zasiahnuť jeho milosrdným pohľadom, pripraveným odpustiť každý váš hriech, pohľadom, ktorý môže zmeniť váš život a uzdraviť rany vašich duší, pohľadom, ktorý hasí hlboký smäd, čo prebýva vo vašich mladých srdciach: smäd po láske, pokoji, radosti a pravom šťastí. Príďte k nemu, a nebojte sa!“ -jk-