Zverejnili tému Svetového dňa migrantov: Odpoveďou evanjelia je milosrdenstvo

20.08.2015 21:20

Ilustračná snímka - AP

20/08/2015 14:01
 
 

Vatikán 20. augusta 2015 – Dnes publikovala Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich tému najbližšieho Svetového dňa migrantov a utečencov. Jej znenie je nasledovné: „Migranti a utečenci sú pre nás výzvou. Odpoveďou evanjelia je milosrdenstvo.“

Slávenie 102. svetového dňa migrantov a utečencov 17. januára 2016 zapadne do kontextu Roka milosrdenstva. Text posolstva Svätého Otca bude publikovaný pred týmto dňom. Pokiaľ ide o tému, pápežská rada upozorňuje na dva dôrazy, ktoré sú v nej obsiahnuté. Prvým je naliehavosť utečeneckej drámy, o ktorej Svätý Otec v bule Tvár milosrdenstva hovorí: „Neupadnime do ponižujúcej ľahostajnosti, do navyknutosti, ktorá  znecitlivuje ducha a zabraňuje objavovať nové veci, do cynizmu, ktorý ničí. Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených dôstojnosti, a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. ...  Nech sa ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus“ (č. 15).

Druhý dôraz témy sa týka odpovede, ku ktorej je povolaná Cirkev. Svätý Otec pozýva veriacich, aby uvažovali nad skutkami telesného a duchovného milosrdenstva, medzi ktorými je aj ujímanie sa pocestných, cudzincov, pamätajúc na to, že sám Kristus je v nich prítomný a že raz budeme súdení podľa prejavenej lásky. V spomenutej bule pripomína, že Cirkev ako Ježišova učeníčka je vždy povolaná „ohlasovať oslobodenie tým, čo sú uväznení v nových otroctvách modernej spoločnosti“ (č. 16) a  prehlbovať sa v chápaní vzťahu medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom, dvoma rozmermi tej istej skutočnosti (porov. č. 20).

Pápežská rada vo svojom komuniké pripája aj usmernenia pre miestne cirkvi ohľadom slávenia Svetového dňa migrantov v kontexte Roka milosrdenstva. Navrhuje, aby sa slávil najmä na diecéznej a národnej úrovni, v prostredí, ktoré je migrantom a utečencom najviac blízke, s ich účasťou a so zapojením kresťanských komunít. Pripomína dôležitosť konkrétnych prejavov solidarity voči migrantom a utečencom, ktoré nadobudnú charakter symbolu. Pozornosť voči migrantom prirodzene nemá byť zúžená len na slávenie spomínaného dňa, ale má byť systematická. -jb-