Zastavte prepúšťanie v teplárni, žiadajú vládu

10.08.2016 18:48

Rovnaký mechanizmus znižovania nákladov na pracovnú silu ako v U. S. Steele budú uplatňovať aj v košickej štátnej teplárni.

 

Oznámenie o výpovedi pre nadbytočnosť dostalo koncom apríla prvých 29 zamestnancov Teplárne Košice (TEKO). Ak by ich bolo o jedného viac, išlo by o hromadné prepúšťanie, ktoré by musel zamestnávateľ vopred prerokovať s odborovou organizáciou a navrhnúť pri tom opatrenia na jeho odvrátenie.

 

Do konca roka osemdesiat ľudí

Tretí mesiac po sebe zrušila 29 pracovných pozícií aj oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice. Rozviazanie pracovného pomeru čaká v najbližšom období aj ďalších zamestnancov teplárne, keďže podnik už pred vyše troma týždňami informoval, že do konca roka plánuje znížiť počet zamestnancov o asi 80 ľudí.

Aj keď ide o formálne zákonný postup, vedeniu spoločnosti ho v otvorenom liste vláde vyčítajú odbory teplárne. „Chceme informovať o nespokojnosti zamestnancov znižovať stav zamestnancov v priebehu niekoľkých mesiacov tak, aby sa vyhli ustanoveniam Zákonníka práce o hromadnom prepúšťaní,“ stojí v stanovisku podpísanom Ivanom Ruščinom, predsedom podnikovej organizácie Energeticko-chemického odborového zväzu.

 

Niektorí odišli dohodou

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO Ladislav Koch odpísal, že postup spoločnosti je „plne v súlade s platnou legislatívou“ a redukcia zamestnancov nespĺňa podmienky hromadného prepúšťania.

Spresnil, že za apríl bol pracovný pomer ukončený s 19 pracovníkmi. Niektorí z tých, ktorí dostali výpovede, sa totiž potom rozhodli skončiť pracovný pomer dohodou. Odbory upozorňujú vládu, že štátna firma za posledné tri roky vyprodukovala prevádzkový zisk takmer 11 miliónov eur. K nemu prispeli zamestnanci svojou prácou, ktorá je podľa ich stanoviska dostatočne efektívna. Na druhej strane podľa výročných správ narástli úvery TEKO za desať rokov viac ako dvanásťnásobne na takmer 86 miliónov.

 

Odbory: Úvery mali rozložiť

Odbory nesúhlasia s argumentom predstavenstva, že úspory na pracovnej sile sú nevyhnutné, lebo podnik musí splácať bankové úvery, ktorými spolufinancoval rozsiahlu modernizáciu a ekologizáciu svojich zariadení. Investície za posledných desať rokov vo výške 147 miliónov eur si vyžiadali predpisy Európskej únie na ochranu čistoty ovzdušia.

Odborová organizácia tvrdí, že nevyhnutnosť modernizovať teplárne „nevznikla z večera do rána,“ a preto jednotlivé vedenia spoločnosti najmenej od roku 2006 mohli projekty pripraviť tak, aby úverové zaťaženie bolo rovnomernejšie.

 

Koch: Držíme cenu

Od vlády odbory chcú, aby v plne štátnej akciovej spoločnosti zastavila prepúšťanie. „Žiadame, aby sa zasadila o prijatie opatrení, ktoré reálne posilnia schopnosť teplárne splácať naakumulované úvery,“ píše sa v závere listu.

Koch reagoval, že o otvorenom liste vie len z médií a manažmentu TEKO doručený nebol. Zopakoval, že trvajú na dôvodoch racionalizačných opatrení, o ktorých už informovali skôr. Podľa neho to okrem iného pomôže udržať súčasnú cenu tepla pre košické domácnosti.

 

Foto: Veronika Janušková

 

Kontakt