Za chyby v IT tendroch za Počiatka zaplatíme 100 miliónov eur

26.08.2015 13:54

Domáci kontrolóri urobili audit IT zákaziek platených z eurofondov a navrhli korekcie v sume 93 miliónov eur.

Minister dopravy Ján Počiatek. Foto N – Tomáš Benedikovič
Minister dopravy Ján Počiatek. Foto N – Tomáš Benedikovič

Zákazka na elektronické občianske preukazy, ktorú zadával minister vnútra Robert Kaliňák ešte za prvej Ficovej vlády, je len jedným z príkladov IT tendrov, pri ktorých kontrolóri zistili chyby vo verejnom obstarávaní. Ďalšou je elektronizácia zdravotníctva či informačný systém pre finančnú správu. Pochybenia v obstarávaní sú také vážne, že nám Brusel podľa všetkého nepreplatí veľkú sumu z eurofondov.

Akú veľkú, predznamenáva materiál, ktorým sa nedávno zaoberala vláda. Niektoré IT zákazky financované z eurofondov, ktoré prešli kontrolou, mali také vážne chyby, že im národní kontrolóri, až na pár výnimiek, navrhli korekcie vo výške 25 percent.

Ako chybné vyhodnotili 22 zákaziek, teda zhruba pätinu z kontrolovaných obstarávaní. Hodnota korekcií je dokopy 92,6 milióna eur. Takú sumu nám podľa všetkého Brusel nepreplatí.

Takmer všetky verejné obstarávania, ktoré boli chybné, sa robili za prvej Ficovej vlády. Vtedy malo operačný program Informatizácia spoločnosti pod sebou ministerstvo financií, ktoré viedol Ján Počiatek.

Materiál, o ktorom rokovala vláda, vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vychádzal v ňom z údajov, ktoré mu zaslali jednotlivé riadiace orgány. V prípade operačného programu Informatizácia spoločnosti je to už dnes Úrad vlády. IT zákazky nie sú v materiáli jasne označené, pri každej je uvedené číslo, pod ktorým bol vypísaný tender uvedený vo vestníku.

„Vo všetkých prípadoch korekcia nie je definitívna, zistenie je evidované ako podozrenie z nezrovnalosti, riadiaci orgán požiadal ÚVO o potvrdenie, resp. vyvrátenie zistených pochybení,“ uviedol pred pár dňami pre Denník N Tlačový odbor Úradu vlády.

O aké zistenia v IT zákazkách platených z eurofondov ide? 

  • Najčastejšie bol porušený princíp nediskriminácie uchádzačov. Napríklad firma mala preukázať obrat za posledné tri roky bez ohľadu na vznik spoločnosti. Alebo mala preukázať stanovený obrat za každý rok zvlášť.
  • Ministerstvo zdravotníctva napríklad žiadalo predloženie dvoch zmlúv uskutočnených pre toto ministerstvo, v rámci ktorých by boli spracovávané údaje o minimálne dvoch miliónoch pacientov od minimálne 5000 poskytovateľov v počte aspoň 50-tisíc podaní mesačne. Ministerstvo financií si pri IT systéme pre daniarov určilo požiadavku, že uchádzač má predložiť minimálne štyri úspešne splnené zmluvy zrealizované v štátnej správe, predmetom ktorých bolo poskytnutie integrovaného systému pre správu verejných financií.
  • Nie všetci uchádzači dostali vysvetlenie k podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní.
  • Niekedy sa líšil opis predmetu zákazky v oznámení o vyhlásení obstarávania, v súťažných podkladoch, v ponukách a v zmluve.
  • Neprimerané požiadavky na účasť expertov – napríklad referencie len za tri predchádzajúce roky, požiadavky na publikačnú činnosť, 10-ročnú prax a podobne. V prípade informačného systému pre daniarov bola požiadavka na expertov, ktorí majú skúsenosti z oblasti finančnej správy a legislatívneho prostredia EÚ, resp. správy verejných financií.
  • Súťažné podmienky neobsahovali obchodné podmienky, a tým nebolo možné hodnotiť ponuky rovnako a ďalšie nezrovnalosti.

„Európska komisia zatiaľ oficiálne nedostala Správu o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania, takže k finančným korekciám parciálnym ani celkovým sa nemôže vyjadriť,“ hovorí Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Už dnes je jasné, že Slovensko nestihne dočerpať všetky eurofondy v rámci programového obdobia 2007 až 2013. Otázka je, či to bude miliarda, 1,5 miliardy alebo dve miliardy. Niektorí odborníci odhadujú korekcie za všetky operačné programy vo výške 500 miliónov eur. Problémom nedočerpania eurofondov sa chce zaoberať aj finančný parlamentný výbor.

Navyše, Operačný program Informatizácia spoločnosti je jedným z piatich operačných programov, ktoré nám Brusel stále neodblokoval. „Čaká sa pri nich na realizáciu nápravných opatrení, najmä čo sa týka zlepšenia systémov kontroly a uplatňovania finančných korekcií,“ povedal Králik.

 

Pozrite si obstarávania, kde domáci kontrolóri navrhli najvyššie korekcie:

Ministerstvo zdravotníctva: Národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva” (Elektronicky by sa mali predpisovať lieky, pacienti by mali mať elektronickú zdravotnú knižku. Doteraz to však nefunguje. Prípravy na zavedenie sa začali v roku 2008. Pôvodne bol plán začať v roku 2013.)

dennikn.sk/121053/za-chyby-v-it-tendroch-za-pociatka-zaplatime-100-milionov-eur/