Výzva biskupom Slovenska: "Zvolenie vládcov ľudu"

18.09.2016 10:57

 

Výzva biskupom Slovenska

k zvoleniu vládcov ľudu

(Teokracia)

 

https://farnostrajec.sk/files/2199-kbs-170.png

 

Vážení biskupi a úctyhodní pastieri katolíckej Cirkvi na Slovensku

 

Boli ste Bohom a pápežom vyvolení do biskupskej služby, zvlášť pre slovenský národ, aby ste šírili - vám zverenému ľudu - pravú vieru a dobré mravy. Slovenský národ je vďačný za každý dobrý skutok, ktorý ste pre nás urobili v dobrej vôle a v súlade s Božou vôľou.

 

V tejto službe národu máte výlučné právo, ako aj povinnosť ustanoviť kňazov do cirkevnej správy, avšak už dlhé roky – od nástupu komunizmu a socializmu – biskupi nevyužívajú právo na zvolenie osvedčených ľudí do úradu vlády.

 

Ako vieme, počas cca.40 ročnej komunistickej vlády nemali takúto možnosť, avšak po jej ukončení v r.1989 až dodnes biskupi prenechávali túto úlohu na iných ľudí. Za cca.26 rokov demokratických volieb vládnych činiteľov vidíme, že laici nedokážu splniť túto úlohu za Vás. Slovenský národ preto netrpí slobodou prejavu, ale skôr nedostatkom Božej vlády (Teokracia)

 

Drahí biskupi, jedine Vy a úradujúci pápež máte výnimočnú úlohu ustanoviť vládcov ľudu a to podobne ako za čias kráľov, aby ľudia na Slovensku žili pod ochranou Božej vlády. Nerobíme si ilúzie, že to bude bezchybná vláda, ale pokiaľ pápež nerozhodne ináč, budú to ľudia na správnom mieste.

Podľa slov papeža Františka, žijeme v počiatočnej fáze 3 svetovej vojny a čoskoro prejdeme do ďalšej fázy pripravovanej krvavej revolúcii. Napĺňajú sa obavy, ktoré sú podmienené pokáním a preto Vás žiadame, aby ste využili čas a právo - Bohom Vám dané – zjednoťte sa s pápežom a vyvoľte s pomedzi osvedčených ľudí takých veriacich, ktorí budú schopní viesť slovenský národ vo svetských záležitostiach.

 

Nežiadame od Vás nič, na čo nemáte právo a čo by ste nemohli urobiť podobne ako vaši predchodcovia za čias svätých kráľov (vládcov ľudu). Máte jedinečnú priležitosť zastaviť genocídu nenarodených, ktorá ničí náš národ už dlhé roky a ohrozuje nás práve kvôli doterajšej vlády ľudu.

 

My, veriaci katolíci obraciame zrak na svojich biskupov s naliehavou prosbou a žiadame o právo na život ako pre nenarodených, tak aj narodených a žijúcich na Slovensku.

 

V modlitbe a pôste myslíme na Vás, aby ste tieto záležitosti nie len vypočuli, ale aj v modlitbe odovzdávali Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi a spolu so Svätými prehodnotili. Ďakujeme vopred za každú aj tú najmenšiu dobrú vôľu a správne rozhodnutie.

 

Nech Vás žehná Pán a daruje svoj Pokoj (Nm 6,24) na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

www.citizengo.org/sk/37165-zvolenie-vladcov-slovenskeho-ludu