Vo štvrtok sa v Košiciach pre štrajk zastaví verejná doprava

25.01.2016 21:41

KOŠICE 2. februára (WEBNOVINY) - Vo štvrtok od 14:30 do 15:00 bude v Košiciach ostrý štrajk - symbolické zastavenie mestskej hromadnej dopravy na protest proti pripravovaným zmenám Zákonníka práce. Nebudú premávať spoje Košického dopravného podniku a košickej spoločnosti Eurobus. Informoval o tom v stredu na tlačovej besede v Košiciach predseda OZ KOVO Emil Machyna a predsedníčka Integrovaného odborového zväzu Mária Brodzianska. Stáť majú mestské linky, diaľkové a medzinárodné linky budú premávať. Košická mestská hromadná doprava by mala prestať premávať na pol hodinu - v tom čase je vypravených vyše 220 liniek - autobusy, električky, trolejbusy.

"Zákonník práce sa týka nás všetkých, vyše dvoch miliónov zamestnancov, a dopravári štrajkom len podporujú boj odborárov za jeho zachovanie. Nerobíme nič nelegálne. Občania majú ústavou zaručené právo na štrajk," povedala Brodzianska. "Cestujúcej verejnosti a všetkým ľuďom budeme vysvetľovať, prečo štrajkujeme. Veď zmeny Zákonníka práce budú mať negatívne dopady na všetkých," dodala.

Zástupcovia odborovej organizácie Andrea Vindišová a Ivan Horváth potvrdili, že do štrajku sa zapojí väčšina vodičov. Vedenie podniku, konkrétne predseda predstavenstva apeloval, aby zmenili ostrý štrajk len na symbolický, a to trúbením a podobne.

Brodzianska informovala, že protest nemá nič spoločné so sociálnym dialógom v košickom dopravnom podniku, ktorý označila za korektný a nie je namierený ani proti zamestnávateľovi. Štrajk vyhlásili dva odborové zväzy. Ak si chcú zamestnávatelia uplatniť náhradu škody, musia sa teda obrátiť proti zväzom.
"Očakávame, že väčšina vodičov sa zapojí do štrajku. Verím, že nás obyvatelia a návštevníci mesta, ako aj zamestnanci firiem pochopia a podporia náš protest. Veď bojujeme za všetkých," povedal Machyna. V protestoch budú pokračovať v ďalších regiónoch na strednom Slovensku. Zdôraznil, že ak budú zamestnávatelia sankcionovať ľudí za štrajk, podajú na zamestnávateľov - Eurobus i košický dopravný podnik - žalobu na súd.

"Zatiaľ ide o tézy, o ktorých chceme a budeme rokovať. Na budúci týždeň sme pozvali na poradu predsedov venovanú Zákonníku práce aj premiérku, rokovať budeme aj v rámci tripartity," povedal Machyna. Uviedol, že odbory nemôžu súhlasiť so zmenami v organizácii pracovného času a výkonových noriem a zrušením spolurozhodovania odborov v ďalších pracovno-právnych oblastiach.

Podľa Machynu vláda pripravuje rozdelenie zamestnancov podľa výšky príjmu a to je diskriminujúce a zakladá nerovnaké podmienky práce, čo je porušenie základných práv zaručených Ústavou a medzinárodným dohovorom o ľudských právach. Zo Zákonníka práce nemôžu vypadnúť podmienky o nárokoch na dovolenku, riešenie nadčasov, určenie príplatkov za nadčasy, prácu vo sviatok, atď.

"Podnik môže dať stanovisko aké chce. Ja nie som monokrat, o konaní štrajku rozhodli odborové orgány, napĺňa sa tým len ústavné legitímne právo občanov. Darmo hovorí premiérka a minister práce, že protestujeme a nerokujeme. Nemôžeme rokovať o parciálnych zmenách, ktoré sa ale premietajú aj do ďalších ustanovení zákonníka. Sme pripravení a budeme rokovať, no nie o parciálnych zmenách a tézach, ale o kompletnom zmenenom Zákonníku práce. Ak ide o novelu, vláda nám má predložiť paragrafové znenie. Ak vláda bude ďalej tvrdošijne presadzovať zatiaľ navrhované zmeny Zákonníka práce a zvýhodňovať zamestnávateľov, znižovať sociálne postavenie zamestnancov, sme pripravení pristúpiť aj k tvrdším nátlakovým akciám ako doteraz,“ povedal Machyna.
 

 DPMK nesúhlasí, aby sa cestujúci stali rukojemníkmi odborov
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) jednoznačne nesúhlasí s tým, aby sa cestujúca verejnosť v Košiciach stala rukojemníkom štrajkujúcich odborov. Zablokovanie mestskej hromadnej dopravy považuje za neprípustné. Uviedol to v stredu na krátkom brífingu predseda predstavenstva dopravného podniku Igor Jutka a dodal, že podnik prijal stanovisko, o ktorom informoval aj vedenia tunajších odborových organizácií. V stanovisku dopravný podnik žiada odborové organizácie, aby sa zdržiavali akýchkoľvek prejavov pripravovaného štrajku, ktorý by sa akýmkoľvek spôsobom mal dotknúť cestujúcej verejnosti. V prípade, ak sa tak nestane, Dopravný podnik mesta Košice využije všetky právne kroky, aby škody a s tým spojené dôsledky znášali tí, ktorí boli organizátorom takejto formy štrajku.

"Je neprípustné a neospravedlniteľné, aby pripravovaným návrhom v Zákonníku práce a formami prejavu štrajku bola dotknutá cestujúca verejnosť v Košiciach. Budeme postupovať tvrdo, rázne, v súlade so zákonmi SR voči kompetentným organizáciám," povedal Jutka. Odmietol sa vyjadriť, ako bude vedenie postupovať voči jednotlivcom.

"Vedenie mesta Košice rešpektuje právo zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice verejne vyjadriť protest proti navrhovaným zmenám v Zákonníku práce. Sme si vedomí toho, že Košičania neprijmú s nadšením obmedzenia, ktoré z pripraveného štrajku môžu vyplynúť. Ale na druhej strane sme presvedčení o tom, že obyvatelia nášho mesta prijmú uplatnenie práva zamestnancov DPMK na protest s pochopením a budú ho rešpektovať ako štandardný prejav občianskeho postoja v demokratickej spoločnosti voči zmenám v Zákonníku práce. Vedenie mesta Košice preto verí v pokojný priebeh štrajku bez zbytočných incidentov,“ uvádza sa v stanovisku predstaviteľov mesta Košice.                 

www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/295811-vo-stvrtok-sa-v-kosiciach-pre-strajk-zastavi-verejna-doprava/