VIDEO: Na Hore Zvir si pripomenuli 25. výročie od prvého zjavenia

10.08.2015 17:42

Hora Zvir sa nachádza v nadmorskej výške 820 metrov. Je vzdialená päť kilometrov od obce Litmanová v Ľubovnianskej vrchovine Východných Beskýd.

Na snímke kňazi poskytujú pútnikom sväté prijímanie v rámci archijerejskej svätej liturgie s myrovaní počas hlavnej púte na horu Zvir neďaleko Litmanovej 9. augusta 2015.

Litmanová 9. augusta (TASR) – Na hore Zvir pri obci Litmanová dnes vyvrcholila slávnostná púť, ktorá sa niesla v znamení 25. výročia prvých zjavení.

"Slávenie tejto udalosti začalo už v stredu (5.8.), teda presne v deň prvého zjavenia. O deň neskôr sme si pripomenuli 20 rokov od posledného zjavenia a celé slávenie vyvrcholilo dnes slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a kazateľom bol Virgil Bercea, biskup Oradey v Rumunsku," uviedol pre TASR duchovný správca hory Zvir Marcel Pisio.

Počas piatich dní bol pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program vrátane večerných liturgií. Slávenie bolo zamerané aj na rehole, keďže v súčasnosti prebieha rok zasväteného života. Predstavili sa tak jednak ženské rehole pôsobiace v rámci gréckokatolíckej cirkvi a jeden večer sa predstavili aj mužské rehole. Na dnešnej záverečnej liturgii sa zúčastnilo odhadom 10.000 pútnikov. Biskup sa podľa Pisia v záverečnej homílii zvlášť zameral aj na vyzdvihnutie hodnoty rodiny.

"Pred 25 rokmi vyšli dve dievčatá, Ivetka a Katka, na horu Zvir, ktorú veľmi dobre poznali, mali tam postavený senník, ktorý slúžil na letné prichýlenie, keď šli nachystať seno pre dobytok na zimu. Popoludní sa strhla búrka, skryli sa do toho senníka a vtedy videli v tej izbe ženu. Usúdili, že je to tá istá žena, ktorú už predtým videli v miestnom chráme na obrazoch," priblížil prvé zjavenie Pisio. Ako 12-ročné deti nevedeli, čo si o tom majú myslieť, zverili sa o tom rodičom, tí však nechceli, aby sa to rozširovalo ďalej. Zjavenia však pokračovali ďalších päť rokov, stále v nedeľu v tom istom čase ako prvé zjavenie, teda okolo 13. hodiny. "Jednou z požiadaviek, ktoré Panna Mária pri zjaveniach mala, bolo, aby ľudia prijali takú dôraznú výzvu na pokánie, obrátenie a modlitbu," objasnil Pisio.
 
 
00:00 | 02:47


Hora Zvir sa nachádza v nadmorskej výške 820 metrov. Je vzdialená päť kilometrov od obce Litmanová v Ľubovnianskej vrchovine Východných Beskýd. Názov hory Zvir vznikol skomolením pôvodného názvu Zvor, čím vyjadrovali miestni obyvatelia spájanie úbočí. Dnes táto dávna symbolika sa môže využiť na duchovné spájanie ľudí, ktorí tu prichádzajú na púť k Božej Matke. Pôvodne lúka s majdanom na hore Zvir patrila rodine Vasiľa Korčaka, otca vizionárky Ivetky Korčákovej Hudákovej. Tá darom dostala túto lúku od otca a následne ju podarovala Gréckokatolíckej cirkvi v Litmanovej. Tak sa mohlo začať s výstavbou nového liturgického priestoru v dolnej časti lúky, aby celý priestor čo najlepšie slúžil pre bohoslužobné stretnutia pútnikov. V súčasnosti je liturgický priestor dokončený. "Ľudia tu chodia so svojimi problémami, ťažkosťami a dá sa povedať, že tu vyložia všetko, čo majú vo svojom srdci, načerpajú nové sily a pokoj. Je to miesto veľkého požehnania a myslím si, že aj miesto veľkých darov a milostí," uzatvára Babjak.
www.teraz.sk/regiony/litmanova-na-hore-zvir-si-pripomenuli/149946-clanok.html

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe videozáznam a fotoreportáž.