Vianočný príhovor pápeža Františka Urbi et Orbi

25.12.2014 22:59

 

Vatikán 25. decembra - Okolo 80-tisíc veriacich sa dnes napoludnie zhromaždilo pred Bazilikou sv. Petra, aby prijali apoštolské požehnanie Urbi et Orbi - Mestu a svetu. Svätý Otec František ho podľa tradície udelil z balkóna na priečelí chrámu, kde ho sprevádzali kardináli-diakoni Franc Rodé a Gerhard Ludwig Müller. Atmosféru dotvárali nastúpené orchestre Pápežskej dychovej hudby a talianskych karabinierov. Svätý Otec v príhovore vyprosoval pokoj pre viaceré časti sveta a dôrazne sa postavil na obranu detí, ktoré dnes trpia pod mečom novodobých Herodesov. Nasleduje jeho plné znenie:

Príhovor Svätého Otca Františka pred požehnaním Urbi et Orbi 25. decembra 2014

„Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Ježiš, Boží Syn, Spasiteľ sveta, sa narodil pre nás. Narodil sa v Betleheme z panny, naplniac tak dávne proroctvá. Tá panna sa volá Mária, jej manžel Jozef.

Sú to práve ľudia pokorní, plne dúfajúci v Božiu dobrotu, ktorí prijímajú Ježiša a spoznávajú ho. Takto Duch Svätý osvietil betlehemských pastierov, ktorí sa zbehli k jaskynke a poklonili sa Dieťaťu. A potom Duch Svätý viedol starcov Simeona a Annu, pokorných, v Jeruzalemskom chráme, a oni spoznali v Ježišovi Mesiáša. «Moje oči uvideli tvoju spásu», zvolal Simeon, «spásu, ktorú [Boh] pripravil pred tvárou všetkých národov» (porov. Lk 2,30-31).

Áno, bratia, Ježiš je spása pre každého človeka a pre každý národ! Na neho, Spasiteľa sveta, sa obraciam dnes s prosbou, aby chránil našich bratov a sestry v Iraku a Sýrii, ktorí už pridlhú dobu trpia následkami konfliktu, ktorý stále trvá, a spolu s príslušníkmi iných etnických a náboženských skupín podstupujú brutálne prenasledovanie. Nech im Vianoce prinesú nádej, a rovnako aj tomu množstvu vysídlencov, ľudí na úteku, utečencov; deťom, dospelým i starým ľuďom tohto regiónu i celého sveta. Nech zmenia ľahostajnosť na blízkosť a odmietanie na pohostinnosť, aby tí, ktorí sa teraz nachádzajú v skúške, mohli prijať nevyhnutnú humanitárnu pomoc, aby dokázali prežiť surovosť zimy, aby sa mohli vrátiť do svojich krajín a žiť s dôstojnosťou. Kiež Pán otvorí srdcia dôvere a daruje svoj pokoj celému Blízkemu východu, počnúc od tej zeme, ktorú požehnal svojím narodením, a podopiera úsilie tých, ktorí sa činne nasadzujú v dialógu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

Ježiš, Spasiteľ sveta, nech ochraňuje všetkých, čo trpia na Ukrajine a udelí tej milovanej zemi, aby prekonala napätia, zvíťazila na nenávisťou a násilím a vydala sa novou cestou bratstva a zmierenia.

Kristus Spasiteľ nech daruje pokoj Nigérii, kde sa prelieva ďalšia krv a preveľké množstvo ľudí je nespravodlivo odtŕhaných od svojich najbližších a držaných ako rukojemníkov alebo masakrovaných. Vyprosujem pokoj aj pre ďalšie časti afrického kontinentu. Myslím osobitne na Líbyu, na Južný Sudán, na Stredoafrickú republiku a na rozličné regióny Konžskej demokratickej republiky, a žiadam tých, ktorí majú zodpovednosť v politike, aby sa nasadili prostredníctvom dialógu za prekonanie svárov a vybudovanie trvácneho bratského spolužitia.

Nech Ježiš zachráni to množstvo detí, ktoré sú obeťami násilia, stali sa predmetom kupčenia a obchodovania s ľuďmi alebo boli prinútené stať sa vojakmi. Deti, toľko zneužívaných detí. Nech dá útechu rodinám detí, zabitých v Pakistane minulý týždeň. Nech stojí pri tých, čo trpia v dôsledku chorôb, osobitne pri obetiach epidémie eboly, najmä v Libérii, Sierre Leone a Guinei. Spolu so srdečnou vďakou všetkým, ktorí sa odvážne činia v poskytovaní pomoci chorým a ich rodinám, obnovujem naliehavú výzvu na zabezpečenie pomoci a nevyhnutnej liečby.

Dieťa Ježiš, moje myšlienky smerujú ku všetkým tým deťom, ktoré sú dnes zabíjané a s ktorými sa zle zaobchádza, či už k tým, ktorým je prv, než by uzreli svetlo sveta, odopretá nezištná láska ich rodičov a sú pochované v egoizme kultúry, ktorá nemiluje život, ako aj k deťom, núteným opustiť domov z dôvodu vojen a prenasledovaní, zneužívaným a vykorisťovaným pred našimi očami a za nášho mlčania v spoluvine, a tiež k deťom masakrovaným pod bombardovaniami, aj tam, kde sa narodil Boží Syn. Ešte i dnes ich bezmocné mlčanie kričí pod mečom toľkých Herodesov. Na ich krv dnes dopadá tieň súčasných Herodesov. Skutočne, tak mnoho sĺz sa v týchto Vianociach spája so slzami Dieťaťa Ježiša.

Drahí bratia a sestry, nech Duch Svätý osvieti dnes naše srdcia, aby sme mohli rozpoznať v Dieťati Ježišovi, narodenom v Betleheme z Panny Márie, spásu darovanú Bohom každému z nás, každému človeku a všetkým národom zeme. Nech Kristovu moc, ktorá je oslobodením a službou, pocítia toľké srdcia, trpiace vojnami, prenasledovaniami, otroctvom. Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť zo sŕdc toľkých mužov a žien, ponorených vo svetskosti a ľahostajnosti, v tej globalizácii ľahostajnosti. Nech jeho vykupiteľská sila premení zbrane na radlice, deštrukciu na kreativitu, nenávisť na lásku a nehu. Tak budeme môcť povedať s radosťou: «Naše oči uvideli tvoju spásu»

S týmito myšlienkami, požehnané Vianoce všetkým!“

(Preklad: Jozef Bartkovjak SJ)