Úmrtie: Zomrel kňaz Milan Šeliga, inkardinovaný do Košickej eparchie

17.07.2016 09:02

Košice 13. júla (TK KBS) V 51. roku života a v 20. roku kňazstva zomrel v utorok Milan Šeliga SVD, ktorý bol inkardinovaný do Košickej eparchie. Pohrebné obrady (kňazský pohreb a sv. liturgia) sa budú konať v gréckokatolíckom chráme v Sečovciach v piatok 15. júla 2016 o 10:00 h v slovenskom jazyku. Telesné pozostatky budú uložené na miestnom cintoríne v Sečovciach.

Životopis zosnulého Milana Šeligu SVD

Narodený 25. 9. 1964 v Námestove.
Sviatosť kňazstva prijal 27. 4. 1996 v Pieniežne – Poľsko.
1997 – kaplán Nitra – Kalvária
1998 – kaplán – UPC Bratislava
1999 – kaplán Nový Hrozenkov – ČR
2001 – administ. Veľké Karlovice, Zděchov – ČR
2002 – správca misijného centra Snina
2006 – výpomocný duchovný Nitra – Kalvária
2006 – čiastočne suspendovaný
2010 – presídlenie do Košickej eparchie, indult biritualizmu
2012 – inkardinácia do Košickej eparchie
výpomocný duchovný pre pastoráciu rómov v Sečovciach
2015 – duchovné vedenie veriacich s ťažkosťami a poverenie exorcistu

TK KBS informoval o. Jaroslav Girovský

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160713031