Úloha žien pri udržateľnom rozvoji - medzinárodná konferencia v Ríme

17.05.2015 10:25

Ilustračná snímka - RV

15/05/2015 11:04
 
 

Rím 15. mája – V Ríme sa od 22. do 24. mája bude konať medzinárodná konferencia o úlohe žien v súvislosti s udržateľným rozvojom („Ženy k programu rozvoja po roku 2015: aké budú výzvy cieľov udržateľného rozvoja?“). Organizátorom podujatia je Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj v spolupráci so Svetovým združením ženských katolíckych organizácií (WUCWO) a Svetovou ženskou alianciou za život a rodinu (WWALF). Na konferencii vystúpi množstvo relátorov pochádzajúcich z rôznych kontinentov, pričom v úvode konferencie účastníkov pozdraví okrem iných aj kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj.

Prvý deň konferencie 22. mája bude prebiehať v troch panelových diskusiách na témy: „Žena ako zdroj zmeny“ – kde sa bude hovoriť o ženskej antropológii, o úlohe ženy pri vzdelávaní a výchove, ako aj pri medzináboženskom dialógu.

Ďalší panel s názvom: „Otroctvo nového milénia“ sa bude zaoberať technológiami v súvislosti so životom a plodením, s osobitným zameraním sa na náhradné materstvo, ďalej obchodovaním s ľuďmi a násilím páchanom na ženách.

Tretí panel na tému: „Ženy a práca“ bude obsahovať prednášky o ochrane dievčat a žien pracujúcich v domácnostiach a v továrňach, o ženách pracujúcich v poľnohospodárstve, ako aj o podnikaní žien.

Druhý deň konferencie bude zameraný na prácu v skupinách na témy: „Ľudská ekológia a dôstojnosť ženy“, „Vzdelávanie a práca“, „Chudoba a životné prostredie“, „Pokoj a rozvoj“.

V posledný deň, v nedeľu 24. mája, sa účastníci medzinárodnej konferencie zúčastnia na eucharistickom slávení zo Slávnosti zoslania Ducha Svätého, ktorému bude v Bazilike sv. Petra predsedať Svätý Otec František. -zk-