Tvár mladého koptského mučeníka vyžaruje v smrti nebeský pokoj.

20.02.2015 22:39

Tvár mladého koptského mučeníka vyžaruje v smrti nebeský pokoj. Tento Kristov pokoj spoznávame aj v tvári z kríža zloženého Pána Turínskeho plátna. Úvaha: Michael Schneider-Flagmeyer

mučeník

Koptský mučeník priamo po poprave. Odrezanú hlavu mu   položili na chrbát. Jeho tvár vyžaruje hlboký pokoj 

Saarlouis, 19.2.2015 (kath.net) 017 678 – Dňa 15. februára prebehlo svetom strašné video. Kati Islamského štátu zajali v Lýbii 21 koptských kresťanov, ktorí sa vracali domov do Egypta a „popravili“ ich. Slovo „popraviť“ sa nám zdá neprimerané a zasa raz znamením toho, ako musíme dávať pozor na našu reč, pretože v slove „popraviť“ sa skrýva aj slovo „súd“. 21 koptských kresťanov však nebolo popravených, ale išli na porážku podľa súry:

„A keď stretnete neveriacich, tak dolu s hlavou, až kým medzi nimi nespôsobíte krviprelievanie. Ostatných dajte do reťazí.“  (Súra 47, verš 4 Koránu)

Tu hovorí sám Korán o krviprelievaní a nie o súde. Našim 21 koptským bratom nožmi za živa odrezali hlavy.

Tu sa ukazuje celá zloba, ktorá v človeku trčí a dostáva svoj výraz, keď sa pustí Božej ruky. A znova si uvedomíme výzvu pápeža Benedikta, že islam musí vyjasniť svoj vzťah k násiliu. Pretože veľká väčšina u nás žijúcich moslimov bude cítiť rovnaký odpor voči takému chápaniu Koránu, ako my.

Chcel by som tu však vyňať jeden z tých strašných obrazov. Je pripojený pod touto úvahou a čitateľ si ho môže pozrieť. Odrezané hlavy položili mŕtvolám mladých mužov na chrbát a potom sfotografovali. Súčasne kati IŠ vyrážali zo seba podlé hrozby proti všetkým kresťanom na svete a zvlášť proti Rímu, ktorý chcú dobyť. To, že ich konanie vyviera zo satanského vplyvu, nechápu. A nechápu, čo je Bohom skrze Ježiša Krista účinkujúca sila kresťanstva, ktorú nevedomí vykladajú ako slabosť.  

Mučeníci7

Našich 21 umierajúcich koptských bratov kričalo: 

„Ó Bože, Ježiš Kristus, môj Pán!“

Pozorujme teraz obrázok tváre mladého mučeníka v smrti. Vyžaruje nebeský pokoj, Kristov pokoj, ktorý môžeme spoznať opticky aj na tvári z kríža zloženého Pána Turínskeho plátna. Na tvári mladého mŕtveho je náznak úsmevu. A pomyslime na slová žalmistu: „A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje (Ž 3,6).

Títo mladí mučeníci nám pripomínajú aj prvého mučeníka, ktorý Pána nasledoval do smrti a vzkriesenia, svätého diakona Štefana, o ktorom nám 7. kapitola Skutkov apoštolov podáva správu:

„Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: ´Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha´“ (Sk 7, 55-56).

Môžeme si byť istí, že Pán bol pri týchto 21 koptských kresťanoch, aby ich sám uviedol domov a dal im korunu života. Pohľad na tvár nášho drahého mŕtveho ukazuje, že on, ako jeho bratia, hľadel na „Krista, pôvodcu a zavŕšiteľa našej viery” (List Hebrejom) v smrti a že videl jeho samého. O tom svedčí nebeský pokoj na tvári tohto v Kristovi zomrelého mŕtveho, ktorý tak, ako jeho bratia, s ním a v ňom vstal z mŕtvych.

„Štefana kameňovali a on sa modlil: ´Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.´ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: ´Pane, nezapočítaj im tento hriech.´ A len čo to dopovedal, zomrel (Skutky apoštolov).

Na obrázku hľadíme do tváre sv. Štefana, ktorý vydal svoj život za Krista a so svojimi bratmi hlasno svedčil o Pánovi:  „Ježiš Kristus, môj Pán!”A to je to, čo satanom zvedení kati tohto sveta nechápu – že sila kresťanov je ich vernosť až po smrť ich Pánovi a Učiteľovi, ktorý nám priniesol lásku a milosrdenstvo a odpustenie Boha. Pretože, tak vždy zdôrazňoval Benedikt XVI., odpustenie spútava všetku moc zla. A tak kati z IŠ nemôžu nikdy zvíťaziť, aj keď zavraždia hocikoľko kresťanov, pretože odpúšťajúca láska víťaza z Golgoty je víťazstvom nad peklom a smrťou a nad všetkou zlobou ľudstva.My katolíci sa modlíme, čo učil anjel deti z Fatimy: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo!”Mňa bude tvár tohto mladého za Krista zomrelého brata sprevádzať do konca môjho života a neustále mi bude pripomínať slová do neba vystúpeného Pána (Apok.1,17-18):

„Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.–zg-