Tieto „múdrosti“ Biskupskej konferencie Nemecka sú hodné 2 milióny

15.05.2015 13:00

Na oficiálnom mediálnom portáli Biskupskej konferencie Nemecka sa proti pasovskému biskupovi Osterovi strieľa ostrou muníciou – Redaktor sa vyjadruje, že náuka Cirkvi ho v podstate nezaujíma. Komentár: Roland Noé

https://shalman.de/picts/katholisch_thmb.png

Mníchov, 13.5.2015 (kath.net/rn) 017 904 – „Nijaký škandál, iba láska.“ Katholisch.de, čo sa chápe ako oficiálny portál katolíckej cirkvi Nemecka, strieľa teraz v komentári proti pasovskému biskupovi Štefanovi Osterovi ostrou muníciou. Biskup Oster sa na Facebooku kriticky vyjadril k vyjadreniam Výboru nemeckých katolíkov (ZdK) k manželstvu a rodine. (Pozri správu nižšie).
Felix Neumann, ktorý je súčasne redaktorom stránky katholisch.de aj členom „ZdK“ hneď na začiatku svojho príspevku celkom vážne tvrdí, že v „ZdK“ je zastúpená široká škála katolíckych veriacich v Nemecku. Tu vyvstáva hneď niekoľko otázok: Kedy boli ostatné voľby do ZdK? Kedy smeli katolíci vyplniť hlasovací lístok? Odpoveď je celkom jasná: Prirodzene, že nikdy. Pretože toto nedemokratické grémium zastupuje predovšetkým samé seba a rozhodne nie katolíkov.
Zvlášť zaujímavý je potom poukaz na to, že ani „duchovný asistent“ grémia, biskup Gebhard Fürst, nevyslovil veto k sporným požiadavkám ZdK. Bizarnou sa stáva aj ďalšia myšlienka redaktora. Ten na základe vlastných úvah usudzuje, že prístup k homosexuálom sa „pre stále viac katolíkov“ stáva „otázkou svedomia“. Omyl. Veľkú časť katolíkov táto téma sotva zaujíma a ak sa na to spýtame katolíkov, ktorí vieru seriózne praktizujú (pravidelná návšteva svätých omší, spovede atď.), tak získame u „ZdK“ zážitok mimoriadnej kvality.

Úplne podivuhodné na vyjadrení Neumanna je, že redaktora oficiálneho katolíckeho média v Nemecku náuka Cirkvi v rozhodne nie nedôležitej etickej otázke vôbec nezaujíma. Skôr by chcel tých, ktorí v tom zastávajú náuku Cirkvi, prezentovať ako „rozkolníkov“ a „pomätencov“ – jasné zvrátenie stavu faktov.

Vzhľadom na takéto vážne pošmyknutie tu však vznikajú ešte ďalšie otázky, ako: Kto je v Biskupskej konferencii Nemecka kompetentný v otázke zamestnávania takých redaktorov oficiálneho portálu cirkvi, ktorých náuka Cirkvi proste nezaujíma? A nemali by sa katolíci v Nemecku brániť proti tomu, aby sa tu každý rok rozplytvali 2 milióny eur na šírenie takýchto „múdrostí“? Bolo by rozhodne na čase, aby sa v Nemecku katolíci zamysleli nad cirkevným štrajkom v prípade, že biskupská konferencia tomuto vyčíňaniu nezabráni. A ak ste z Nemecka a ste katolík, tak prosím nezabudnite, že v budúcnosti „ZdK“ bude už vydávať zrejme iba pochybné vyjadrenia. –zg-