Svedectvo o Kristových relikviách v Kňazskom seminári v Badíne

09.12.2015 12:28

Banská Bystrica - Badín 9. decembra (TK KBS) V nedeľu 6. decembra 2015 sa v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo stretnutie s názvom Svedkovia tajomstva. Poľský novinár, spisovateľ, reportér a tvorca dokumentárnych filmov, Grzegorz Górny v ňom prezentoval svoje osobné stretnutia s odborníkmi, ktorí vedecky bádali hmatateľné stopy tajomstva Kristovho vtelenia. Dosvedčil, že moderná veda nie je s vierou v protiklade, ba dokonca potvrdzuje pravosť mnohých relikvií, ktoré si kresťania ctili mnohé stáročia.

Postupne predstavil známe Kristove relikvie, ktoré sa nachádzajú po celom svete a neustále sú podrobované mnohým skúmaniam. Medzi nimi spomenul napr. tuniku z Argenteuil, šatku z Ovieda, závoj z Manopella, Turínske plátno, Kristov kríž či tŕňovú korunu. Grzegorz Górny sa okrem iného zaujímal aj o výsledky vedeckých skúmaní týchto predmetov a stretol sa s viacerými vedcami, ktorí ich skúmali. Niektorí z nich, napr. Barrie Schwortz, ktorý skúmal Turínske plátno, v dôsledku toho konvertovali na katolícku vieru. Iní, aj keď boli ateisti ako prof. Gérard Lucotte, ktorý potvrdil, že tunika z Argenteuil pochádza z obdobia a miesta, keď Ježiš žil, objektívne skúmali relikvie a zistili ich pravosť. Na to, ako niektoré z relikvií vznikli, dokonca ani veda nemá odpoveď. Napr. závoj z Manopella nazývaný kresťanskou tradíciou aj vera icon (pravdivý obraz) je z látky, ktorá neudrží na sebe žiadne farbivo, pričom obraz Ježiša Krista sa na ňom drží dodnes. Viaceré relikvie dokonca medzi sebou vykazujú zhodu v mnohých bodoch. Predovšetkým Turínske plátno sa zhoduje so šatkou z Ovieda, so závojom z Manopella, dokonca aj s tunikou z Argenteuil. Grzegorz Górny dosvedčil, že tieto relikvie sú tichým svedectvom Kristovho tajomného vtelenia a ukazujú veľké utrpenie, ktoré podstúpil ten, ktorému patrili a ako sám povedal, donútilo ho to viac sa zamyslieť nad telesným utrpením, ktoré Ježiš Kristus ako pravý človek musel prežívať. Všetky tieto zistenia, po ktorých spolu s ním 2 roky po celom svete pátral aj Janusz Rosikoń, publikovali v knihe Svedkovia tajomstva.

TK KBS informoval Filip Gulai


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151209029