Svätý Otec vyzval k modlitbe za Niger po násilnostiach proti kresťanom

21.01.2015 19:15

Vatikán 21. januára – Solidaritu s trpiacimi kresťanmi v Nigeri vyjadril dnes Svätý Otec osobitnou výzvou k zmiereniu a pokoju. Násilné reakcie islamistov na karikatúry francúzskeho satirického časopisu v uplynulých dňoch v Nigeri zanechali za sebou najmenej 10 mŕtvych a 45 zničených kostolov. Pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne sa pápež František spolu s prítomnými modlil na úmysel, ktorý vyjadril nasledujúcimi slovami:

„Drahí bratia a sestry, chcem vás pozvať k modlitbe za obete manifestácií týchto posledných dní v milovanom Nigeri. Boli spáchané surovosti proti kresťanom, proti deťom, proti kostolom. Vyprosujme od Pána dar zmierenia a pokoja, aby náboženské cítenie nikdy nebolo príležitosťou pre násilie, utláčanie a ničenie. Neslobodno viesť vojnu v mene Boha! Kiež sa čím skôr obnoví atmosféra vzájomného rešpektu a pokojného spolunažívania pre dobro všetkých. Modlime sa k Panne Márii za ľudí v Nigeri.“

Kongregácia pre evanjelizáciu národov zaslala miestnej cirkvi v Nigeri posolstvo, v ktorom vyjadruje pastoračným pracovníkom i všetkým veriacim duchovnú blízkosť a solidaritu. Kongregácia „apeluje na zmysel pre zodpovednosť miestnych politických, občianskych a vojenských autorít, aby sa cestou dialógu zasadili za znovunastolenie pokoja a definitívne ukončenie násilností proti kresťanom.“ Vyhlásenie sa končí slovami pápeža Františka: „V nijakom prípade nemožno spôsobovať smrť a násilie v mene Boha, ani ospravedlňovať porušovanie základných ľudských práv.“ -jb-


Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2015/01/21/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyzval_k_modlitbe_za_niger_po_n%C3%A1silnostiach_proti_kres%C5%A5anom/slo-844448
Vatikánskeho rozhlasu