Svätý Otec podporil Pochod za život v Paríži

21.01.2015 19:05

Vatikán/Francúzsko 21. januára – Túto nedeľu 25. januára sa v Paríži uskutoční Pochod za život. Svoju podporu mu prejavil aj Svätý Otec, ktorý ešte počas svojej nedávnej apoštolskej cesty na Srí Lanku a Filipíny zaslal organizátorom odkaz prostredníctvom apoštolského nuncia Luigiho Venturu. Pápežská rada pre rodinu na svojej internetovej stránke uvádza: „Odvolávajúc sa na svoj príhovor talianskym katolíckym lekárom 17. novembra minulého roka, pápež pripomína, že ‚ľudský život je vždy posvätný, hodnotný a nedotknuteľný a ako taký musí byť milovaný, chránený a opatrovaný.‛“

Ako ďalej uvádza Mons. Ventura „okrem toho, že ide o legitímnu manifestáciu v prospech ľudského života, Svätý Otec povzbudzuje účastníkov Pochodu za život neprestajne konať v prospech budovania kultúry lásky a kultúry života“. -zk-


Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2015/01/21/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_podporil_pochod_za_%C5%BEivot_v_par%C3%AD%C5%BEi/slo-844481
Vatikánskeho rozhlasu