Svätá stolica Organizácii spojených národov: Príčinou hladu nie je nedostatok jedla

06.11.2014 23:48


Vatikán 6. novembra (TK KBS) Arcibiskup Bernardito Auza, stály pozorovateľ Svätej Stolice pri Organizácii spojených národov, vystúpil na 69. zasadaní Generálneho zhromaždenia OSN s príhovorom na tému “Rozvoj poľnohospodárstva, bezpečnosť potravín a výživa”.

Nuncius zdôraznil, že podľa správy generálneho sekretára OSN od roku 1990 ubudlo 17 percent tých, ktorí trpia chronickým hladom. Dodal však, že to “zároveň znamená, že 850 miliónov ľudí stále nemá čo jesť. Už len to číslo je šokujúce, čo nás však musí šokovať ešte viac je, že za týmto počtom stoja skutoční ľudia, s ich základnou dôstojnosťou a právami. Vykoreniť hlad nie je len najvyššou prioritou rozvoja; je to morálna povinnosť”.

Pripomenul, že príčinou akútneho hladu “nie je nedostatok jedla vo svete, pretože súčasná produkcia potravín dokáže zabezpečiť potravu pre všetkých. Problém leží inde, napríklad v nedostatku konzervačných technológií medzi malými producentmi potravín, v slabej alebo neexistujúcej podpore vlády pre predaj produktov alebo v nedostatočnej infraštruktúre pre distribúciu jedla a jeho marketing”.

Poznamenal, že celá rodina Spojených národov musí obnoviť svoje snahy na odstránenie hladu a podvýživy vo svete a vrátiť ich na čelo svojho spoločného úsilia. “Svätá stolica preto víta, že medzi ciele udržateľného rozvoja bola zaradená aj potravinová bezpečnosť, výživa a udržateľné poľnohospodárstvo… Taktiež víta, že správa generálneho sekretára sa sústreďuje na tie regióny sveta, kde sú hlad a podvýživa stále na neprijateľnej úrovni. Svätá stolica tiež oceňuje, že správa hovorí o skupinách, ktoré sú najviac zraniteľné podvýživou - napríklad tehotných ženách a deťoch do päť rokov.

Pokračoval, že “téma tohtoročného Svetového dňa potravín nám hovorí, že rodina je kľúčom v boji proti hladu… Toto uznanie úlohy rodiny musí byť doprevádzané takými opatreniami a iniciatívami, ktoré skutočne zodpovedajú potrebám rodín a spoločenstiev, venujúcim sa farmárstvu.” Nuncius uzavrel svoj príhovor pripomienkou, že v Ríme sa budúci mesiac uskutoční medzinárodná konferencia o výžive, na ktorej sa zúčastnia “vládni a vysokí politickí predstavitelia ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, aby hľadali nové spôsoby na to ako zintenzívniť národné i svetové snahy na zlepšenie zdravia”.