Spoločné vyhlásenie kardinála Taurana a francúzskych imámov k masakru v Paríži

10.01.2015 17:54


Vatikán/Francúzsko 9. januára – „Šokovaní nenávistným atentátom“ v Paríži vydali spoločné vyhlásenie predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran a štyria francúzski imámovia, ktorí navštívili Vatikán v rámci medzináboženského dialógu. Odsúdili krvipreliatie v sídle satirického týždenníka Charlie Hebdo a zdôraznili nevyhnutnosť dialógu medzi osobami rozličných vierovyznaní. Dokument okrem toho pozýva „veriacich prejaviť prostredníctvom priateľstva a modlitby svoju ľudskú a duchovnú solidaritu obetiam a ich rodinám“. „Bez slobody prejavu“ – píše sa ďalej vo vyhlásení – „je svet v nebezpečí“. Preto „je nevyhnutné postaviť sa proti nenávisti ako aj proti všetkým formám násilia, ktoré ničia ľudský život“. Ako upozorňujú kardinál Tauran a imámovia, náboženskí predstavitelia sú „povolaní šíriť vždy kultúru pokoja a nádeje“.

S prihliadnutím na „dopad, aký majú komunikačné prostriedky, ich zodpovedné osoby sú pozvané ponúkať informácie rešpektujúce náboženstvá, ich veriacich a ich praktiky, šíriac tak kultúru stretnutia“. Vyhlásenie sa končí zdôraznením, že „medzináboženský dialóg zostáva jedinou cestou, ktorú treba podniknúť spoločne pre zničenie predsudkov“. Pod deklaráciou sú podpísaní: kard. Jean-Louis Tauran, Mons. Michel Dubost, M. Tareq Oubrou, M. Azzedine Gaci, M. Mohammed Moussaoui, M. Djelloul Seddiki a P. Christophe Roucou. -zk-

Obr.: Kardinál Jean-Louis Tauran, Predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialógText zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2015/01/09/spolo%C4%8Dn%C3%A9_vyhl%C3%A1senie_kardin%C3%A1la_taurana_a_franc%C3%BAzskych_im%C3%A1mov_k_masakru/slo-843237
Vatikánskeho rozhlasu