Schizmatický potenciál: „Nežiadúci“ biskupi na konferenciu pozvaní neboli ba ich ani neinformovali. + Stretnutia v Ríme a v Bratislave o príprave na synodu

29.05.2015 17:53

Pokusy manipulácie, ktoré už na mimoriadnej synode 2014 dosiahli v Cirkvi dosiaľ nevídanú úroveň, pokračujú. Komentár Prof. Manfreda Spiekera

Osnabrück, 28.5.2015 (kath.net) 017 958 – Je právom arcibiskupov Mníchova a Marseille, Marxa a Pontiera, aj biskupa zo St. Gallenu, Büchela, pozvať na konferenciu o prístupe Katolíckej cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným a homosexuálne orientovaným ľuďom. Je aj ich právom zvoliť témy a referentov.

Papez

To, že celé toto podujatie na Turíčny pondelok na Gregoriane je aj vhodné na prehĺbenie očividných rozkolov v Cirkvi od mimoriadnej synody v októbri, spočíva v tom, že Marx, Pontier a Büchel nepozývali ako pastieri svojich diecéz, ale ako predsedovia biskupských konferencií tých spolubratov, ktorí majú na tieto témy iné názory ako oni sami, ani len neinformovali a už nehovoríme o ich pozvaní. To hraničí so zneužitím ich úradu moderátorov biskupskej konferencie, pretože viac ako moderátorom predseda biskupskej konferencie nie je.
Traja biskupi urobili tým úmyslu pápeža Františka medzi dvomi synodami 2014 a 2015 viesť otvorenú diskusiu o manželstve a rodine medvediu službu. Konferencia, ktorá sa viac podobala tajnému stretnutiu, ako akademickému a teda otvorenému podujatiu, odporuje požadovanej otvorenosti a férovosti. Pôsobí rozkol. Traja biskupi však nepozvali ani zástupcov médií, ktorí sú v tejto oblasti odborníkmi, ale iba tých, ktorí sú ich názoru a sú vhodní na verejný tlak, ktorý má celé podujatie na synodu v októbri vyvíjať.
Pokusy manipulovania, ktoré už na mimoriadnej synode 2014 mali v Cirkvi dosiaľ nevídanú úroveň, dosiahli konferenciou na Gregoriane nové štádium.
Za zahmlievaniami typu „Reflexie k hermeneutike Biblie“, alebo „Teológia lásky“ sa zjavne skrývajú úmysly preboxovať pripustenie znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu, cirkevné uznanie homosexuálnych zväzkov a novú sexuálnu etiku, ktorá tvrdošijne ignoruje novosť teológie tela sv. Jána Pavla II. Aký schizmatický potenciál tieto úmysly skrývajú, nezostalo predsedom troch biskupských konferencií iste skryté.
Synode však týmto službu neurobili a novej evanjelizácii už vôbec nie. Riadna synoda biskupov v októbri 2015 by stroskotala, tvrdilo sa na konferencii v Ríme, ak by zdôrazňovala iba to, čo Cirkev o manželstve a rodine už vždy učila!
Nie, ona nestroskotá, ak bude konečne venovať teológii tela a kultúre života, tú pozornosť, ktorú si zaslúžia. Ona však stroskotá vtedy, keď sa zahryzne do toho, čo sa nám väčšina nemeckej morálnej teológie pod vedením Eberharda Schockenhoffa o znovu zosobášených rozvedených, homosexuálnych zväzkoch a sexuálnej etike Biskupskej konferencie Nemecka pokúša vsugerovať.
Ak usiluje o dôkladnú obnovu pastorácie rodiny, mala by sa orientovať tým, čo početné duchovné spoločenstvá nazbierali na skúsenostiach s teológiou tela a tým, čo pápež Benedikt XVI. povedal na otvorení synody o pastorácii Rímskej diecézy na tému rodina 6. júna 2005:
„Tajomstvo Božej lásky k ľuďom obsahuje jeho jazykovú podobu zo slovníka manželstva a rodiny – pozitívnu ako negatívnu. Priblíženie sa Boha k jeho ľudu … sa prezentuje v jazyku manželskej lásky, zatiaľ čo nevera a modloslužba Izraela sa označuje ako cudzoložstvo a prostitúcia.“ –zg-

Prof. Manfred Spieker (foto) je emeritný profesor kresťanských sociálnych vied Inštitútu pre katolícku teológiu na Univerzite v Osnabrücku.

Západ: Keď biskupské konferencie pozývajú …

… tak nie sú vždy pozvaní všetci členovia biskupských konferencií. Na stretnutie 3 biskupských konferencií (D, CH, F) „nežiadúci“ biskupi pozvaní neboli ba ich ani neinformovali.

Vatikán, 27.5.2015 (kath.net/rn) 017 955 – V pondelok sa konalo vo Vatikáne podivuhodné podujatie. Oficiálne oznámili, že na pozvanie predsedov švajčiarskej, francúzskej a nemeckej biskupskej konferencie sa stretnú v Ríme v rámci príprav na synodu členovia týchto grémií. Študijný deň sa konal na Pápežskej univerzite Gregoriana. Oficiálne sa ozvalo, že pozvanie na konferenciu vyšlo z každoročného stretnutia týchto troch grémií v januári v Marseille. Na podujatí v Ríme bolo 50 účastníkov, podľa svedkov prevažne zástancovia progresívneho trendu v sporných otázkach ako znovu zosobášení rozvedení. Ako sa kath.net dozvedel od biskupov – „nežiadúcich“ biskupov v týchto troch krajinách o podujatí nepozvali, ba ani len neinformovali. Aj zo zástupcov médií pozvali iba určitú „elitu“. Tak napríklad žurnalistov z proticirkevného časopisu FAZ a z televízie ARD. Mnohých ďalších žurnalistov katolíckych médií z nemeckej oblasti ani len neinformovali! –zg-

Stretnutia v Ríme a v Bratislave o príprave na synodu

Bonn/Bratislava, 26.05.2015 (KAP) 017 954 – Viaceré významné biskupské konferencie Európy sa pred synodou o rodine na jeseň vo Vatikáne usilovali zladiť svoje postoje. Pritom boli podľa médií niektoré pokusy korunované úspechom, iné však stroskotali.
Ako informovala Biskupská konferencia Nemecka (BKN) v utorok v Ríme, na Turíčny pondelok sa konal v Ríme študijný deň biskupov a teológov z Nemecka, Francúzska a Švajčiarska k príprave na synodu. Ich výmena názorov ukázala, že pastorácia manželstva a rodiny musí reagovať na individuálne formy života, ako oznámila BKN v komuniké. Konštatovali, že treba aj zohľadňovať vplyv biografického vývoja na morálny pohľad človeka.
V pondelok sa zišlo 50 členov troch pozývajúcich biskupských konferencií, účastníkov synody, profesorov teológie, pracovníkov Rímskej kúrie a zástupcov médií, aby diskutovali o biblických a teologických základoch manželstva a rodiny. Z Nemecka pricestovali do Ríma predseda BKN, kardinál Reinhard Marx, predseda komisie pre rodinu, biskup Heiner Koch (Dresden-Meißen) ako aj osnabrucký biskup Franz-Josef Bode. Účastníci stretnutia diskutovali aj o „teológii lásky“, ktorá chápe sexualitu ako vzácny Boží dar na vyjadrenie lásky. Toto treba podľa zúčastnených ďalej rozvíjať. Pozvanie na podujatie vyšlo z každoročného stretnutia predsedov troch biskupských konferencií, ktoré sa konalo v januári vo francúzskom Marseille.

Podobná iniciatíva s Poliakmi stroskotala
Nemecké katolícke noviny z Würzburgu „Die Tagespost“, ako sme už informovali, uviedli, že podobná iniciatíva s Poliakmi stroskotala. Predseda BKN kardinál Marx mal podľa varšavských katolíckych novín „Idziemy“ poľským biskupom navrhnúť stretnutie s cieľom „popracovať na konsenze“ vzhľadom na spoločný postoj na synode na jeseň. Marxov návrh však mali poľskí biskupi odmietnuť. Noviny „Idziemy“ napísali, že predseda Biskupskej konferencie Poľska, Stanislav Gadecki, stojí „nepochybne verne pri náuke sv. Jána Pavla II., ale pri stretnutí navrhovanom Marxom išlo o presviedčanie Gadeckého o postoji, ktorý zastáva kardinál Marx“.

Stretnutie biskupov východnej Európy v Bratislave
Pozitívne sa komentovalo naproti tomu stretnutie biskupov východnej a strednej Európy o. i. aj s arcibiskupom Gadeckým, ktoré sa konalo 11./12. mája v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom biskupi z Bieloruska, Česka, Chorvátska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Stretnutie sa takisto konalo v rámci prípravy na synodu. Otvoril ho bratislavský arcibiskup a predseda KBS, Stanislav Zvolenský ako aj apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Mario Giordana. Arcibiskup Gadecki referoval o „vybraných aspektoch situácie rodín v súčasnosti, ako napríklad starostlivosť o znovu zosobášených rozvedených a pastorácia osôb s homosexuálnymi sklonmi, ako aj vplyv niektorých ideológií“. Stretnutie biskupov zorganizovala Biskupská konferencia Slovenska. –zg-