RTVS chce cenzurovať RKC

20.12.2014 00:30

Skrytá kampaň

Manželstvo a rodina patria medzi základné učenie Cirkvi. Manželstvo tvorené mužom a ženou je aj jednou zo siedmich sviatostí. Učenie Cirkvi, ktoré doteraz zaznievalo v kostoloch a tiež vo verejnoprávnom rozhlase formou priamych prenosov, môže byť zrazu považované za skrytú kampaň blížiaceho sa referenda.

Šmahom akoby čarovného prútika sa z rovnakých tvrdení, ktoré doteraz zaznievali v našich kostoloch, môžu stať tvrdenia propagandistické.

„Zmienky o tradičnej rodine v priamych prenosoch katolíckych bohoslužieb sa dajú považovať za skrytú reklamu referenda o rodine. Bude to však veľmi ťažké dokázať. Cirkev totiž môže tvrdiť, že nejde o kampaň, ale len o prezentovanie ich cirkevnej náuky,“ uvádza Pravda v úvode svojho rozhovoru s mediálnym odborníkom Samuelom Brečkom.

Podľa jeho názoru dramaturg by mal vedieť, o čom bude konkrétna reč, a v prípade podozrenia na skrytú kampaň by mal uviesť „nehnevajte sa, my sme verejnoprávna televízia, musíme zastávať vyvážené názory, a to sa týka aj týchto priamych prenosov.“

Brečko tiež tvrdí, že v prípade podozrenia môže dať ktokoľvek podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu a uviesť, že verejnoprávny rozhlas porušil „minimálne pravidlá vyváženosti a objektívnosti“. A preto podľa jeho názoru je zmienky o rodine možné považovať sa skrytú referendovú reklamu.

 

O Ficovi

Zaujímavosťou, pre porovnanie ohľadom vyváženosti názorov, je relácia RTVS Sobotné dialógy, ktorá každú sobotu pozíva politikov diskutovať o politických témach rezonujúcich v spoločnosti.

Posledné mesiace RTVS poskytuje jednu reláciu v mesiaci premiérovi Robertovi Ficovi. Ten odpovedá na otázky redaktora a predkladá svoje stanovisko bez akéhokoľvek oponenta. Kým v ostatných Sobotných dialógoch sú pozvaní vždy dvaja hostia, ktorí diskutujú na zvolenú tému, v prípade Roberta Fica je v relácii premiér vždy bez oponenta. Hosťom relácie bol Fico aj 25. októbra tohto roka t.j. tri týždne pred komunálnymi voľbami. Je možné toto považovať sa skrytú reklamu či propagandu premiéra a jeho krokov na slovenskej politickej scéne?

Voči Sobotným dialógom podal sťažnosť aj Richard Sulík. Rada RTVS podľa hovorkyne SaS Kataríny Svrčekovej zareagovala tak, že "diskusia moderátora s úradujúcim premiérom je dlhodobým programovým prvkom Rádia Slovensko" a že takýto "formát so silným moderátorom, akými nepochybne RTVS disponuje, prináša poslucháčom množstvo informácií".

RTVS tvrdí, že pred referendom budú pripravené pravidlá vysielania rovnako, ako pred každými inými voľbami. Vedenie televízie o nich informovalo generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Miloša Klátika. Verejnoprávny rozhlas plánuje aj rokovania s Konferenciou biskupov Slovenska.

Portál Pravda, ako ukážku nepriameho náznaku ohrozenia rodiny zverejnil vetu, ktorá odznela v RTVS počas živého vysielania katolíckej bohoslužby z Kostola Svätej rodiny v Bratislave. V kázni zaznelo nasledovné: „Zoči voči pevnej viere je totiž nanucovanie akýchkoľvek kultúrnych postojov, ktoré oslabujú rodinu a manželstvo, bezmocné.“

Zdá sa, že pod rúškom rovnosti a vyváženosti sa začínajú uskutočňovať útoky na základné učenia cirkvi, medzi ktoré patrí napríklad odmietanie predmanželského sexuálneho života – nielen heterosexuálneho, ale aj homosexuálneho, ako aj odmietanie užívania antikoncepcie, potratov, umelého oplodnenia či eutanázie.

 

Referendum

Referendum sa uskutoční 7. februára 2015.

Občania sa budú v referende vyjadrovať či súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Druhou otázkou je či súhlasia s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebola umožnená adopcia a následná výchova detí. Záverečnou otázkou referenda je, či súhlasia s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo samotné deti nesúhlasia s obsahom vyučovania.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.