Reakcia hovorcu Svätej stolice na medializáciu zo strany poľského teológa

05.10.2015 19:56

 

 

P. Federico Lombardi, riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice - ANSA

03/10/2015 13:14
 
 
 

 

Vatikán 3. októbra – Hovorca Svätej stolice reagoval na medializovaný prípad poľského teológa Krzysztofa Charamsu, 43-ročného kňaza pôvodom z Gdyne, pracovníka Kongregácie pre náuku viery a prídavného sekretára Medzinárodnej teologickej komisie, ktorý v rozhovore publikovanom talianskym denníkom Corriere della Sera vyhlásil, že je homosexuál a žije s partnerom. Krzysztof Olaf Charamsa tiež prednášal na Pápežskej Gregorovej univerzite a na Pápežskom aténeu Regina Apostolorum. Jeho rozhodnutie medializovať svoju osobnú situáciu tesne pred synodou označil páter Federico Lombardi za „veľmi závažné a nezodpovedné, pretože to má za cieľ vystaviť synodálne zhromaždenie nežiadúcemu mediálnemu tlaku.“ Uvádzame vyjadrenie v plnom znení:  

„Čo sa týka vyhlásení a rozhovorov poskytnutých Mons. Krzystofom Charamsom, je potrebné konštatovať, že - odhliadnuc od rešpektu, ktorý si zasluhujú osobné udalosti a situácie a úvahy o nich -, rozhodnutie urobiť tak exponované vyhlásenie v predvečer otvorenia Synody sa javí ako veľmi závažné a nezodpovedné, pretože to má za cieľ vystaviť synodálne zhromaždenie nežiadúcemu mediálnemu tlaku. Bezpochyby Mons. Charamsa nebude môcť pokračovať vo vykonávaní doterajších úloh na Kongregácii pre náuku viery a na pápežských univerzitách, zatiaľ čo iné aspekty jeho situácie sú v kompetencii jeho diecézneho ordinára.“ -jb-

sk.radiovaticana.va/news/2015/10/03/reakcia_hovorcu_na_medializ%C3%A1ciu_zo_strany_po%C4%BEsk%C3%A9ho_teol%C3%B3ga/1176582