Rana pod pás arcibiskupovi Oroschovi? Kotolícke noviny sa zahrali na bulvár. + Čo je v Banášovom spise

10.05.2015 21:17

Eštébacko – pacistické štruktúry znovu v akcii. Po sabotovaní predsedu KBS Mons. S. Zvolenského sa pustili aj do arcibiskupa Mons. Jána Oroscha?

Zdá sa to takmer neuveriteľné, ale napriek jasnému stanovisku arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 2. 5. 2015 k zmene programu Festivalu Lumen 2015; Katolícke noviny č. 19 zo dňa 10. 5. 2015 na osemnástej strane uverejnili oznam: “Festival Lumen je tu opäť” v nezmenenej podobe – aj s uvedením talkshow Adely Banášovej. Spomínané stanovisko arcibiskupského úradu v Trnave v tomto čísle KN nenájdete. Zaujímavé je aj to, že vydavateľom KN je Spolok svätého Vojtecha, ktorého je arcibiskup Mons. J. Orosch predsedom. Arcibiskupský úrad Trnava udelil KN aj Cirkevné schválenie 21. 2. 1992 pod číslom 674/92

Festival Lumen KN
Tlačové oddelenie Arcibiskupského úradu vydalo stanovisko, ktorým reaguje na medializovanú zmenu programu Festivalu Lumen 2015 v Trnave.

Je to pomsta eštébacko – pacistických štruktúr a liberálov infiltrovaných v radoch RKC za to, že arcibiskup Mons. Ján Orosch prezieravo nedovolil zneužiť festival Lumen na propagáciu agentov ŠTB? Alebo preto, že zabránil ďaľšiemu rozoštvávaniu veriacich v kauze “Bezák”? Kto všetko platí tieto útoky na KBS?

Noví členovia Výboru Spolku sv. Vojtecha: Predseda Mons. Ján Orosch – menovaný KBS

Ospravedlnia sa Katolícke noviny a SSV svojmu predsedovi?

Anton Čulen

Katolícke noviny, alebo cirkus Humberto?

Re: Katolícke noviny, alebo cirkus Humberto? Humberto je celá SR.

Jozef Banáš agent: Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti

Denník SME: Čo je v Banášovom spise
Zoznam dokumentov

Zoznam hovorí, aké informácie by mal spis obsahovať.

V roku 1974 mal Banáš aspoň 4 pohovory s príslušníkmi ŠtB. 1. septembra 1975 dôstojník ŠtB spísal záznam o jeho príprave na služobnú cestu do Fínska, záznam z “vyťaženia” po návrate, záznam z prípravy na služobnú cestu do Francúzska. V roku 1976 mal aspoň tri stretnutia s príslušníkom ŠtB.

Návrh na získanie spolupráce, správa o získaní k spolupráci, vlastnoručné vyhlásenie. Agentúrne správy od agenta Lotos a niekoľko ďalších záznamov zo schôdzok. Nehlásené styky a záznamy od iných agentov. Zoznam zároveň obsahuje vlastnoručné správy a finančné doklady.

Správa o získaní na spoluprácu

Stretnutie kapitána Moravčíka s Banášom sa podľa záznamu uskutočnilo 21. 6. 1977. Pri “viazaní” bol prítomný aj podplukovník Návoj. “Kandidát viazania sa v presne dohovorenom čase dostavil na miesto určenia. V úvodnej časti rozhovoru som kladne hodnotil náš doterajší vzájomný styk a kladne som sa vyjadril k jeho osobe v tom smere, že vždy prejavoval ochotu prichádzať na dohovorené stretnutia a podávať poznatky z oblasti nášho štátnobezpečnostného záujmu.” Eštebák Banáša pochválil za poznatky o zahraničných novinároch, ktoré si vraj váži.

“Kandidát viazania sa k celej záležitosti vyjadril kladne a vyhlásil, že vidí sám nutnosť pokračovať v započatej spolupráci.” Banáš vraj eštebáka informoval o personálnom zložení TIS (Tlačového informačného strediska), o tom, aké návštevy zahraničných novinárov očakávajú. “V závere viazacieho pohovoru som dal “Dodovi” podpísať sľub o spolupráci a dohodol som s ním krycie meno. Kandidát sa rozhodol v ďalšom styku s pracovníkmi MV používať krycie meno “Lotos”.”

Memorandum

Ide o Banášov životopis, ktorý napísal kapitán Pavlis. Banáš “je organizovaný v KSČ, funkciu nevykonáva”. “Okrem toho podával poznatky k pracovníkom TIS Bratislava, tlmočníkom Videopress-Mon, ako i k niektorým osobám z kultúrnej oblasti.”

ŠtB píše, že neabsolvoval žiadne špeciálne školenie, napriek tomu sú mu známe niektoré formy kontrarozviednej činnosti, napríklad sledovanie, “nakoľko i jeho prostredníctvom boli niektorí zahraniční novinári vystavovaní pracovníkom útvaru sledovania”. Toho, že by emigroval, sa neobávali.

Heslo na kontakt s iným operatívnym pracovníkom bude dohodnuté takto: “Mám pre vás pozdrav od Miloša.”

ŠtB s ním plánovala ďalšiu spoluprácu, napríklad, aby pri služobných cestách získaval informácie o emigrantoch.

Evidenčný list výdavkov

Informuje o všetkých výdavkoch, ktoré ŠtB s Banášom mala. Ide prevažne o niekoľko desaťkorunové výdavky v krčmách, ku ktorým chýba doklad, keďže si ho príslušník ŠtB nežiadal “z konšpiračných dôvodov.” V roku 1977 tak ŠtB minula 228 korún, o rok neskôr 628 korún, tu už darovala Banášovi aj “vecný dar”, čo bola fľaša alkoholu za 250 korún a podobné sumy nasledovali aj v ďalších rokoch. Pohostenie platili eštebáci na schôdzkach, kde vraj Banáš podával informácie o zahraničných novinároch.

V decembri 1978 dostal fľašu Dry ginu za 250 korún, v júni 1979 mal prevziať hotovosť 1979 korún. V roku 1982 mal prevziať dar za 500 korún k 34. narodeninám.

Ostatné dokumenty, ako aj konkrétny obsah jeho správ o zahraničných novinároch je skartovaný.

Banášov životopis za socializmu

1973 – 1976 – Útvar zahraničného obchodu podniku Chirana Export-import

1977 – nastúpil na tlačové stredisko Federálneho ministerstva zahraničných vecí, neskôr sa stal riaditeľom v Bratislave

1984 – 1988 tlačový atašé na ambasáde vo východnom Berlíne

od 1. 2. 1989 sa vrátil do funkcie riaditeľa TIS

Pozn: Ústav pamäti národa zverejnil zatiaľ zväzky len z Košického kraja. O mesiac by mal byť prístupný kraj Banskobystrický a zhruba o tri mesiace Bratislavský. Niektoré spisy z Bratislavského kraja sú k dispozícii už teraz, medzi ne patrí aj Banášov.

https://www.sme.sk/c/1883549/co-je-v-banasovom-spise.html