Predseda Konferencie biskupov Slovenska žiada poslancov obmedziť interrupcie

11.10.2015 23:54

Bratislava 8. októbra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa požiadal poslancov slovenského parlamentu obmedziť interrupcie. Urobil tak po tri a pol týždni po skončení Národného pochodu za život, na ktorom sa zúčastnilo 70 - 85 tisíc ľudí. Máme nádej, že sa nájde dostatok odvážnych, múdrych a mravných verejných predstaviteľov, ktorí vo svojom svedomí pochopia, že je nevyhnutné obmedziť interrupcie predovšetkým zo sociálnych dôvodov a z dôvodu pohlavia dieťaťa, uvádza v liste Mons. Stanislav Zvolenský. "V mene Konferencie biskupov Slovenska, i vo svojom mene Vám úprimne želám veľa múdrosti a otvorené srdce, aby hlas účastníkov Národného pochodu za život bol vypočutý," napísal v liste stopäťdesiatke zákonodarcov.

Arcibiskup Zvolenský v liste konštatuje, že naša krajina sa nachádza vo "veľkej demografickej kríze". Pripomína, že nedostatok obyvateľov v blízkej dobe spôsobí vážne ekonomické, sociálne a kultúrne problémy. "Zmenu týchto trendov môžeme dosiahnuť kvalitnou prorodinnou legislatívou, ktorú bude sprevádzať zmena osobných a mravných postojov ku hodnote života, jeho dôstojnosti, ku ochrane manželstva a rodiny," píše bratislavský arcibiskup metropolita. Poslancom zároveň pripomína manifest prvého Národného pochodu za život, ktorý sa konal pred dvomi rokmi v Košiciach. Jeho účastníci v ňom požiadali, aby sa vytvorili legislatívne podmienky na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť; aby sa aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi, tehotným matkám a ich deťom.

"Našou úlohou a prejavom ľudskosti je vytvárať podmienky, aby každé dieťa bolo prijaté. Na Slovensku chýbajú Domovy pre tehotné matky, chýba nám sociálna pomoc pre tehotné matky v núdzi a podpora zariadení, ktoré takúto pomoc poskytujú. Rovnako si väčšiu pozornosť zasluhuje otázka pomoci študujúcim rodičom či zlepšenie legislatívy o informovanom súhlase ženy pred potratom a podpora rodín s deťmi," píše v liste predseda KBS. Dodáva, že Slovensko potrebuje múdru rodinnú politiku, ktorá odvráti narastajúcu demografickú krízu. "Desaťtisíce účastníkov Národného pochodu v Bratislave pochodovali za hodnotu života, ktorú považujú za dôležitú. Čím budeme citlivejší na ochranu nenarodeného života, tým viac ľudskosti dokážeme prejaviť k blížnym, ktorých máme vedľa seba," píše arcibiskup Zvolenský.Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151008038