Prečo štatne letisko v Bratislve nie je štátne ?

29.06.2015 15:28

https://i.ytimg.com/vi/g6u1oEfCOO0/maxresdefault.jpg

www.youtube.com/watch?v=g6u1oEfCOO0

Chaos v parlamente: Štátne letisko nie je štátne!
Parlament zamietol podnet GINN za nepodávanie majetkových priznaní funkcionárov štátneho Letiska Bratislava, aj funkcionári Letiska si pritom evidentne myslia, že sú štátni funkcionári.
Celý článok k videu: https://www.ginn.pro/news/letisko-nepa...
Ani jedno jediné majetkové priznanie žiadneho člena predstavenstva štátneho Letiska Bratislava na stránke Národnej rady SR, kde sa povinne zverejňujú, nenájdete. Ústavný zákon o konflikte záujmov pritom hovorí jasne - verejní funkcionári sú každý rok povinní zverejňovať Oznámenia svojich funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov. Tento zákon zabezpečuje, aby verejnosť mala prehľad kto štátne firmy riadi, koľko zarába, v akom dome žije a či je všetko transparentné. Pokuty za neodovzdanie priznania sú obrovské, hrozí až strata verejných funkcií.