Pozvánka na slávenie Fatimskej soboty a na Malú púť na hore Zvir

22.10.2014 22:57

Litmanová 22. októbra (TK KBS) Pútnické centrum hory Zvir pozýva všetkých pútnikov na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční 1. novembra 2014. Program sa začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 h, potom bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30 h. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po nej modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii. Prvý novembrový deň je v Cirkvi venovaný pamiatke na všetkých zosnulých. Aj na hore Zvir bude na konci programu Panychída, pobožnosť za všetkých, ktorý nás predišli do večnosti.

Pútnici sú tiež pozvaní na Malú púť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9. novembra 2014. Program začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, tak bude nasledovať Akatist požehnania rodín, a po ňom bude modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením bude slávenie svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Leščišin, rektor chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

TK KBS informoval Erik HrabčákText zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022032