Pápež potvrdil mučeníctvo a zázraky ďalších budúcich blahoslavených

09.06.2015 13:03

Vatikán \ Udalosti

Pápež potvrdil mučeníctvo a zázraky ďalších budúcich blahoslavených

Kardinál Angelo Amato - AFP

08/06/2015 17:38
 
 

Vatikán 8. júna -  Svätý Otec František prijal 5. júna na súkromnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Počas stretnutia dal súhlas k promulgovaniu dekrétov, ktoré sa týkajú:

- zázraku, pripísaného príhovoru ctihodného Božieho služobníka Francesca di Paola Victora, diecézneho kňaza z brazílskej Campanhe (1827-1905);

- zázraku, pripísaného príhovoru ctihodnej Božej služobnice Klary Ludwiky Szczęsnej, spoluzakladateľky Kongregácie služobníc Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; z poľského mesta Cieszki (1863-1916);

- mučeníctva Božích služobníkov Federica z Bergy (rodným menom Martí Tarrés Paigpelat) a 25 spoločníkov, kňazov i laických bratov z Rádu menších bratov kapucínov, zavraždených pre vieru v roku 1936 počas Španielskej občianskej vojny;

- mučeníctva Božích služobníkov Jozefa Thao Tiên, diecézneho kňaza a 10 spoločníkov, kňazov Spoločnosti zahraničných misií v Paríži a Kongregácie misionárov oblátov Panny Márie Nepoškvrnenej, a štyroch spoločníkov laikov, ktorí boli zavraždení pre vieru medzi rokmi 1954 a 1970 v Laose;

- hrdinských čností štyroch Božích služobníkov: Antonia Celonu, diecézneho kňaza, zakladateľa ženskej kongregácie, Ottorina Zanona, kňaza, zakladateľa mužskej kongregácie, Marcella Labora, diecézneho kňaza, Marie Antonie od Božského Srdca Ježišovho, zakladateľky ženskej kongregácie. -jk-

sk.radiovaticana.va/news/2015/06/08/p%C3%A1pe%C5%BE_potvrdil_mu%C4%8Den%C3%ADctvo_a_z%C3%A1zraky_%C4%8Fal%C5%A1%C3%ADch_bud%C3%BAcich_blahosl/1150112