Pápež o výročí konca exkomunikácie katolíkov a pravoslávnych

07.12.2015 23:44

Akt zmierenia medzi katolíkmi a pravoslávnymi v roku 1965: Pavol VI. a Atenagoras - RV

06/12/2015 13:03

 

Vatikán 6. decembra – Pápež František pripomenul význam historického zrušenia vzájomnej exkomunikácie medzi katolíkmi a pravoslávnymi, ku ktorému došlo pred päťdesiatimi rokmi pri závere Druhého vatikánskeho koncilu. Výročie zrušenia exkomunikačných výrokov z roku 1054 pripadá na zajtrajší 7. december. Svätý Otec dnes pri poludňajšom stretnutí s veriacimi vo Vatikáne povedal: 

„Zajtra nadíde 50. výročie pamätihodnej udalosti medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Dňa 7. decembra 1965, v predvečer záveru Druhého vatikánskeho koncilu boli spoločnou deklaráciou pápeža Pavla VI. a ekumenického patriarchu Atenagora vymazané z pamäti exkomunikačné rozsudky, vzájomne vykonané medzi cirkvami Ríma a Konštantínopolu v roku 1054. Je naozaj prozreteľnostné, že sa toto historické gesto zmierenia, ktoré vytvorilo podmienky pre nový dialóg medzi pravoslávnymi a katolíkmi v láske a pravde, pripomenie práve na začiatku Jubilea milosrdenstva. Niet opravdivej cesty k jednote bez požiadania o odpustenie Boha a vzájomne medzi nami za hriech rozdelenia. Pamätajme v našej modlitbe na ekumenického patriarchu Bartolomeja a  ostatné hlavy pravoslávnych cirkví a vyprosujme od Pána, aby sa vzťahy medzi katolíkmi a pravoslávnymi vždy inšpirovali bratskou láskou.“ -jb-