Pápež František pred samitom G20 v Brisbane zaslal list austrálskemu premiérovi

13.11.2014 12:25

Vatikán/Austrália 11. novembra – Pápež František sa obrátil s výzvou na predstaviteľov krajín G20, ktorí sa v dňoch 15. – 16. novembra stretnú na samite v austrálskom Brisbane. V liste adresovanom austrálskemu premiérovi Tonymu Abbottovi ako hostiteľovi stretnutia Svätý Otec sústreďuje pozornosť na otázku pracovných príležitostí a riešenia blízkovýchodnej krízy. Pripomína, že vo svete, vrátane samotných dvadsiatich ekonomicky najsilnejších krajín, je mnoho ľudí, ktorí trpia v dôsledku chudoby, najmä nezamestnanosti, ktorá v mimoriadnej miere postihuje mladú generáciu. Nárast sociálneho vylúčenia podľa jeho slov „môže viesť ku kriminálnym aktivitám a dokonca i k verbovaniu teroristov“. Ďalej upozorňuje, že „stále útoky na prírodné prostredie, ktoré sú výsledkom neviazaného konzumizmu, budú mať vážne dôsledky pre svetovú ekonomiku.“

Stretnutie G20 v Brisbane sa sústredí najmä na úsilie o privodenie udržateľného rastu svetovej ekonomiky a prekonanie globálnej recesie. Pápež František vyslovuje nádej, že pri témach zaradených do programu diskusie sa podarí dosiahnuťzásadný a účinný konsenzus“. Poukazuje aj na súvislosť s tzv. „Rozvojovou agendou po roku 2015“, ktorá má byť schválená na práve prebiehajúcom valnom zhromaždení OSN, a ktorá má v sebe zahŕňať otázku dôstojnej práce pre všetkých a otázku klimatických zmien.

Svätý Otec v liste konštatuje, že samity G20 od doby finančnej krízy v roku 2008 sa konali na dramatickom pozadí vojenských konfliktov, a toto prinieslo nezhody medzi členmi skupiny. Oceňuje, že ani tieto nezhody nezamedzili dialóg uprostred skupiny G20 o témach globálnej bezpečnosti a mieru. „Toto však nestačí“, píše ďalej pápež František. „Celý svet očakáva od G20 stále širšiu dohodu, ktorá bude môcť viesť prostredníctvom zákonného systému OSN, k definitívnemu zastaveniu nespravodlivej agresie na Blízkom východe, namierenej proti rozličným náboženským a etnickým skupinám, vrátane menšín.

Toto by malo podľa pápežových slov viesť aj k odstráneniu hlbokých príčin, v ktorých korení terorizmus. Ako ďalej píše, „je stále zrejmejšie, že riešenie tohto vážneho problému nemôže byť čisto vojenského charakteru, ale musí sa sústrediť na tých, ktorí tým či oným spôsobom povzbudzujú teroristické skupiny cez politickú podporu, ilegálny obchod s ropou alebo dodávky zbraní a techniky. Je tu tiež potreba výchovy a formovania jasného povedomia, že náboženstvo nemožno využívať na ospravedlňovanie násilia.

Pápež František napokon upozorňuje na etické súvislosti finančnej krízy v roku 2008. Poukazuje na škodlivosť mentality, ktorá považuje maximalizáciu ziskov za cieľové kritérium každej ekonomickej aktivity. „Taká mentalita, v ktorej dochádza k definitívnemu odpisovaniu osôb, nikdy nedosiahne pokoj a spravodlivosť. Zodpovednosť za chudobných a marginalizovaných preto musí byť základným prvkom každého politického rozhodnutia ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.“

V súvislosti s ukončením predsedníctva Austrálie v rámci G20 práve na samite v najbližšiu sobotu a nedeľu v Brisbane Svätý Otec oceňuje prácu austrálskeho premiéra Tonyho Abbotta. V liste s dátumom 6. novembra 2014 vyprosuje Božie požehnanie pre celý priebeh stretnutia, ako aj pre všetkých obyvateľov zúčastnených krajín. -jb-


Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/11/11/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pred_samitom_g20_v_brisbane_zaslal_list_austr%C3%A1lskemu/slo-835886
Vatikánskeho rozhlasu