Pápež František na generálnej audiencii osobitne pozdravil Slovákov

14.11.2015 18:14

Pápež pri generálnej audiencii osobitne pozdravil Slovákov - AFP

11/11/2015 11:51

 

Vatikán 11. novembra – Pápež František pri generálnej audiencii osobitne pozdravil Slovákov a pozval ich k intenzívnemu sprevádzaniu svojich biskupov modlitbou pri návšteve „ad limina“, poprosil aj o modlitbu za seba. Podal si ruku s biskupmi, prijal dar od vedenia Televízie LUX a požehnal ružence pre členov Klubu TV LUX.

Generálna audiencia Svätého Otca mala dnes osobitné zastúpenie Slovenska. Na námestí sv. Petra boli okrem štrnástich slovenských biskupov, ktorí sú od 9. do 14. novembra v Ríme na návšteve „ad limina“, aj vyše tri stovky pútnikov zo Slovenska. Medzi nimi sa vynímali uniformy členov Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, ďalej 50-členné spoločenstvo spišských seminaristov z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, veriaci z Farnosti Sedembolestnej Panny Márie z Košíc-Kalvárie, z Farnosti Panny Márie Snežnej z Bratislavy-Kalvárie a ďalšie pútnické skupiny z rôznych kútov Slovenska. Naši pútnici dali v priebehu audiencie o sebe vedieť aj zborovým spevom hymny „Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!“

V mene všetkých prítomných pútnikov zo Slovenska pápeža pozdravil Mons. Jozef Krištof, pracovník Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Svätý Otec sa Slovákom prihovoril týmito slovami:

„S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy „ad limina apostolorum“, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi. Sprevádzajte vašich biskupov intenzívnymi modlitbami a nezabudnite na modlitbu aj za mňa. Zo srdca žehnám všetkých vás i vašich drahých vo vlasti.“

Pozdrav Svätého Otca Slovákom - audio:

 

V katechéze sa dnes Svätý Otec zameral na hodnotu radostného spolunažívania v rodine a na faktory ktoré v súčasnej dobe toto spolunažívanie ohrozujú. Pokračoval tak už po 32. raz vo svojom cykle venovanom rodine.

Plné znenie katechézy pápeža Františka

Spolu s prítomnými biskupmi slovenských diecéz a eparchií osobne pozdravili Svätého Otca v závere audiencie aj zástupcovia Televízie LUX, ktorá podrobne sleduje celý priebeh návštevy „ad limina“ slovenských biskupov priamo z Ríma. Konateľ televízie Tomáš Straka a programový riaditeľ Jozef Kováčik darovali Svätému Otcovi bábku Klbko, symbol úspešnej katechetickej relácie pre deti spolu s DVD celého seriálu. Svätý Otec počas audiencie požehnal aj ružence pre členov Klubu priateľov TV LUX.

Z Námestia sv. Petra sa slovenskí biskupi odobrali na súkromnú návštevu Baziliky sv. Petra, kde sa v tichu chrámu pomodlili pri hroboch svätých pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. a tiež pri pápežskom oltári nad hrobom sv. Petra pod monumentálnym Berniniho bronzovým baldachýnom. -jb-