Otec vytrhol matke deti z náručia, vzal ich do Švajčiarska

23.05.2016 19:34
Odobraté deti, Švajčiarsko

Zdroj: TV JOJ

pred 2 mesiacmi | BRATISLAVA - V materskej škole v Ivanke pri Dunaji sa malé deti stali svedkami násilného odobrania 6-ročnej spolužiačky. V sprievode súdu a polície po dievča prišiel otec, ktorý žije vo Švajčiarsku. Dieťa protestovalo, matka ho zvierala v náručí. O chvíľu sa situácia zopakovala v základnej škole, kde otec vzal aj staršiu dcéru.

 
Pred pár dňami prišla do materskej školy polícia a za sprievodu súdu odovzdala 6-ročnú Liel jej otcovi, ktorý žije vo Švajčiarsku. Nezaobišlo sa to bez sĺz, stresu a kriku.

"Ja som ju mala v náručí. Kričala, prosila, bolo to strašné. Nechcela ísť. Kričal na ňu, ona plakala," opisuje matka dievčat. "Potom mi ju aj tak zobral chladnokrvne, vytrhol. Potom išiel aj po staršiu do základnej školy, ale ona je staršia, má deväť rokov, sme sa jej to snažili vysvetliť," pokračuje mama.

 

Sexuálne zneužívanie

Faktom je, že obe dievčatá sú dlhodobo zverené do starostlivosti otca a matka má nárok len na pravidelný kontakt. Pri poslednom pobyte detí  na Slovensku si ale matka u mladšej zo svojich dcér všimla zvláštne správanie.

"Začiatkom októbra 2015 sme požiadali v zastúpení klientky Okresný súd Michalovce o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd mal dočasne zveriť respektíve ponechať maloleté deti v starostlivosti matky, a to z dôvodu podozrenia zo zanedbávania osobnej starostlivosti zo strany otca ako aj  z dôvodu podozrenia na možné sexuálne zneužívanie jednej z maloletých," hovorí matkin advokát JUDr. Peter Krafčík.

 

Obvinená z únosu

"Skôr, ako súd začne konať, musí skúmať otázky právomoci a príslušnosti. Okresný súd Michalovce  po preskúmaní zistil, že nemá v uvedenej  veci nielen právomoc, ale ani príslušnosť vo veci konať, nakoľko maloleté deti, občania Švajčiarskej konfederácie, sa zdržiavajú v obvode Okresného súdu Bratislava I. ,kde malo dôjsť aj k ich odovzdaniu," vysvetľuje hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová.

Konať ale v tom čase, teda ešte v októbri 2015, začal aj ich otec žijúci vo Švajčiarsku. Matku obvinil z únosu oboch ich detí. "Na základe vykonaných úkonov bolo následne predmetné trestné oznámenie v súlade s ustanoveniami trestného poriadku odstúpené príslušnému členskému štátu Európskej únie, na území ktorého mal byť čin spáchaný," povedal hovorca KRPZ BA Michal Szeiff.

 

Slepá ulička

Šesť mesiacov slovenské súdy riešili svoje právomoci. Matka zatiaľ zapísala deti do školy. To ju už ale otec obvinil z únosu, čo aj podporili švajčiarske súdy. Matka sa tak dostala do slepej uličky.

"Nezískala žiadne ochranné opatrenie, preto pod tlakom prijala súdny zmier," dodáva advokát. "Súd Bratislava I. len vykonal svoju povinnosť o výkone odovzdania detí do krajiny obvyklého pobytu, nakoľko rodičia podpísali ešte predtým zmier,"  povedal Aavol Adamčiak, hovorca krajského súdu v Bratislave.

 

Sú vo Švajčiarsku

"Centrum sa prípadom zaoberá. Kontaktovala nás matka aj právnik otca. K mediácii neprišlo," povedala riaditeľka CIPS Andrea Cisárová.

" Od 1. januára 2016 sú účinné nové ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku a práve táto nová úprava zohľadňuje niektoré výnimočné situácie, ktoré treba zohľadňovať pri pojednávaní o tom, či sa dieťa vráti alebo nevráti do krajiny obvyklého pobytu. Medzi výnimočné prípady patrí aj to, ak by dieťaťu pri návrate hrozila psychická alebo fyzická ujma," povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

V tomto prípade sa tak nestalo. Obe dievčatá sú dnes vo Švajčiarsku a matka je odhodlaná v boji zotrvať.

www.noviny.sk/c/slovensko/otec-vytrhol-matke-detii-z-naarucia-vzal-ich-do-svajciarska