Otázka Medžugoria ešte čaká na posúdenie Kongregáciou pre náuku viery

09.06.2015 13:08

Tlačová konferencia pri lete zo Sarajeva - ANSA

08/06/2015 17:30
 
 

Vatikán 8. júna – Záležitosť Medžugoria ešte čaká na posúdenie Kongregáciou pre náuku viery, vysvetlil pápež František na otázku chorvátskeho novinára počas spiatočného letu zo Sarajeva. Ako povedal, komisia pod vedením kardinála Ruiniho, ktorú poveril preskúmaním spomenutej otázky ešte pápež Benedikt XVI., mu už výsledok svojej analýzy odovzdala. „Odviedli peknú prácu,“ skonštatoval pápež František a dodal, že záležitosť bola zaradená prefektom Kongregácie pre náuku viery kardinálom Müllerom na prerokovanie v rámci jedného z pravidelných zasadnutí kongregácie, tzv. „feria quarta“. Hovorca Svätej stolice páter Lombardi upresnil, že toto zasadnutie sa ešte nekonalo. „Chystáme sa v tejto veci prijať rozhodnutia. Potom budú oznámené. Nateraz sú dané len niektoré usmernenia biskupom,“ povedal pápež František pri tlačovej konferencii na palube lietadla. -jb-

sk.radiovaticana.va/news/2015/06/08/ot%C3%A1zka_med%C5%BEugoria_%C4%8Dak%C3%A1_na_pos%C3%BAdenie_kongreg%C3%A1ciou_pre_vieru/1150110