Od začiatku decembra platí v košickej arcidiecéze rímskokatolíckej cirkvi smernica pre koncerty v kostoloch.

08.01.2016 23:46

Vydal ju arcibiskup, metropolita Bernard Bober.
OMEGA_2VEJA-e1446212281754-702x336
Dokument s odvolaním sa na Kódex kanonického práva dovoľuje v kostoloch iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie nábožnosti a zakazuje “všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta”. Smernica spresňuje, že povolené sú len koncerty náboženskej a liturgickej hudby, ktoré slúžia na prehĺbenie kresťanskej viery.

Podľa ďalšieho ustanovenia sa vianočné koncerty môžu uskutočňovať vo vianočnom, nie v adventnom čase. Advent je štvortýždňové obdobie duchovných príprav na slávenie Vianoc, končí v predvečer slávnosti narodenia Ježiša Krista, teda na Štedrý večer.

Arcibiskupstvo vysvetľuje, že smernicou Bober reagoval na pribúdajúce žiadosti o koncerty v kostoloch aj blížiace sa vianočné podujatia. Hovorí o “usmernení”, ktorým chcel kňazom zdôrazniť, že kostol je “na prvom mieste určený k bohoslužbe, k modlitbe a k tichu”.

Posvätný advent

“Smernicou chcel kňazom pripomenúť aj to, aby sa v adventnom čase nespievali vianočné piesne, a teda sa nekonali vianočné koncerty, ale aby sa zachoval posvätný charakter adventného obdobia,” povedal hovorca Arcibiskupského úradu Jaroslav Fabián.

Pravidlá o kostolnej hudbe nie sú v cirkvi ničím novým. Obsahuje ich aj inštrukcia o koncertoch v kostoloch, ktorú v roku 1987 vydala Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti. Fabián k tomu dodáva, že je v kompetencii každého biskupa normy konkretizovať na podmienky svojej diecézy a stanoviť postup, akým sa zavedú do praxe.

Arcibiskupstvo neodpovedalo, či dôvodom na vydanie smernice boli niektoré problematické hudobné podujatia v diecéznych kostoloch v minulosti. Pohoršenie časti veriacich však vyvolal októbrový koncert maďarskej rockovej skupiny Omega s názvom Oratórium v košickom Dóme svätej Alžbety.

Sťažnosť na rock

Sťažnosť zverejnilo na svojej stránke aj občianske združenie Aliancia za nedeľu. Jeho predseda Anton Čulen v nej píše o “profanácií najposvätnejšieho priestoru diecézy“.

 

Listom mu začiatkom novembra odpovedal katolícky farár v Stakčíne a cirkevný historik Marián Čižmár. “Ako kňaz i ako historik musím prehlásiť: Dóm sv. Alžbety v dejinách postihli mnohé a vážne kataklizmy, či to boli požiare, záplava vodou, zemetrasenie. No tento chrám nikdy vo svojich dejinách nebol tak znesvätený, ako rockovým koncertom,” uviedol.

Dodal, že so svojimi veriacimi vykoná “modlitby odprosenia za znesvätenie srdca našej arcidiecézy”.

Foto: Veronika Janušková

https://www.kosicednes.sk/podla-cirkevneho-historika-madarska-rockova-skupina-znesvatila-kosicky-dom-ako-nikdy-v-jeho-historii/