Necenzúrované fakty o výchove detí. + Nórska sociálka – biznis súkromných organizácií s požehnaním štátu

30.01.2015 13:28

Sexuálna výchova

Škripek: Necenzúrované fakty o výchové detí. + Nórska sociálka – biznis súkromných organizácií s požehnaním štátu

Europoslanec Branislav Škripek zverejnil záverečné video, v ktorom sa zaoberá treťou referendovou otázkou, ktorá znie: „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samotné nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Podľa europoslanca k nám dnes prichádza akási nová ideológia. „Štát, akoby najlepšie vedel, čo sa majú deti vzdelávať v oblasti pochopenia sexuálnych vecí, alebo dokonca vlastnej intimity.“

Zahraničná prax týkajúca sa sexuálnej výchovy tiež podľa Škripeka preukazuje, že niektorí rodičia boli perzekvovaní, „za to, že mali výhrady voči tomu, čo sa ich vlastné deti učia na sexuálnej výchove v školách.“ Medzi sankcie, ktoré boli rodičom uložené, patrili finančné pokuty a trest odňatia slobody na nejaký čas.

Vyjadrenie odborníkov k rodovému scitlivovaniu detí. Poznámka redakcie: (Pokiaľ ľudia nepôjdu vyjadriť svoj názor v referende 7. februára 2015, tak túto ideológiu budeme mať čoskoro na školách).

Deti sa podľa slov europoslanca na sexuálnej výchove okrem iného učia o tom, ako rozvíjať masturbáciu, ktorá je podsúvaná deťom ako niečo veľmi prospešné. „A takáto výchova prebieha už od materských škôlok,“ dodáva Škripek.

Škripek tiež poukázal na klip, ktorý bol odvysielaný švédskou televíziou, v ktorom deťom zaspievali penisy a vagíny (viac tu).

Kinseyho teória

Agresívna sexuálna výchova má pôvod v teórii Alfreda Charlesa Kinseyho. Jeho výskum tvrdí, že „dieťa je sexuálna bytosť už od narodenia.“ Správa, ktorú vydal Kinsey je podľa Škripeka podkladom, z ktorého vychádza aktuálna sexuálna výchova.

Správa tiež obsahuje tabuľku, ktorá hovorí o počte orgazmov chlapca vo veku od piatich mesiacov do 14-tich rokov v rôznych časových intervaloch. Aby bolo možné získať tieto údaje, bolo potrebné malých chlapcov sexuálne stimulovať, aby mohli mať orgazmus. „V rámci tohto výskumu zneužili 300 detí,“ dodáva Škripek.

Právo rodičov

Podľa Dohovoru o právach dieťaťa „rodičia prípadne poručníci majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa“.

„Rodičia musia mať právo reálne ovplyvňovať sexuálnu výchovu svojich detí na školách a hovoriť do toho, akým spôsobom sú deti v tejto oblasti vychovávané. Je to nescudziteľné právo rodičov na výchovu svojich detí, a toto musí byť rešpektované. Rodičia, toto základné právo si nenechajme vziať,“ uviedol na záver europoslanec Škripek.

Zverejnené video je tretím, ktoré sa zaoberá referendovými otázkami. Samotné Referendum o ochrane rodiny sa uskutoční 7. februára. V prvom videu sa europoslanec zaoberá manželstvom
(viac tu) a v druhom vysvetľuje necenzúrované fakty o rodičovstve (viac tu)

https://www.hlavnespravy.sk/skripek-necenzurovane-fakty-o-vychove-deti/525165

Pod dohľadom nórskeho sociálneho systému je ročne viac ako 53 000 detí

Nórsky úrad na ochranu detí Barnevernet tvorí “armáda“, ktorá sa podľa svojich stanov zameriava na ochranu detí

Z výročnej správy vyplýva, že nórska sociálka sa stará o ohrozené deti, poskytuje pomoc a podporu, zodpovedne zasahuje – prípadne i proti vôli rodičov.

Práve tretí bod podľa českého portálu iDnes.cz vyvoláva voči Barnevernetu najväčšiu kritiku. Príkladom je medializovaný prípad Češky Evy Michalákovej, ktorej boli v Nórsku odobratí dvaja synovia. Podľa českého poslanca Tomáša Zdechovského nejde o ojedinelý prípad. Europoslanec disponuje informáciami o ďalších prípadoch. Matky, ktorým boli deti odobraté, sa však obávajú medializácie.

Nórsky sociálny systém kritizuje nielen Česká republika, ale aj Poľsko či Rusko. Podľa vyjadrení Evy Fruhwirtovej z kancelárie europoslanca Zdechovského sa v poslednom období pridali ku kritike aj Litva, Lotyšsko a Estónsko.

Súčasťou nórskeho sociálneho systému je aj ústavná forma starostlivosti

Z výročnej správy, ktorej názov možno preložiť ako “Správa detí, mládeže a rodiny“, vyplýva, že nórska sociálna služba mala v roku 2013 4 704 zamestnancov. Podľa informácií iDnes.cz len málo zamestnancov sa zdržiava v centrále Barnevernetu, ktorá sa nachádza v hlavnom meste, v Osle. Väčšina zamestnancov pracuje v menších úradoch, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých regiónoch.

V roku 2013 spomínaný počet 4 704 zamestnancov riešilo 53 150 prípadov týkajúcich sa detí. V 44 072 prípadoch poskytol úrad pomoc, bez odobratia detí. Podľa správy v 9 078 prípadoch však navrhol, aby boli deti umiestnené do náhradnej pestúnskej starostlivosti.

Súčasťou nórskeho sociálneho systému je aj ústavná forma starostlivosti. V každom zariadení sa nachádza šesť alebo desať detí. Časť z nich sa tiež presúva k pestúnom. V Nórsku sa celkovo nachádza 110 takýchto ústavov, v ktorých pracuje približne 2 100 zamestnancov.

Systematická zmena prechodnej pestúnskej starostlivosti za trvalú adopciu

Rozpočet Barnevernetu bol vo výročnej správe v prepočte stanovený na 1 miliardu eur (9,1 miliárd nórskych korún).

Práve tento objem finančných prostriedkov spojených s deťmi vyvoláva v Českej republike vlnu kritiky.

„Prax, ktorá sa objavila v Nórsku (ale existujú obdobné prípady i vo Veľkej Británii a možno v ďalších krajinách), je základným porušovaním práv detí na vlastnú rodinu a práv rodičov na vlastné deti. V pozadí všetkého sa skrýva biznis súkromných organizácií s požehnaním štátu, ktorý túto prax nepriamo schvaľuje a podporuje,“ zverejnil portál iDnes.cz vyjadrenie predsedkyne Českého helsinského výboru Táni Fischerovej.

Nórsky sociálny systém kritizuje aj česká poslankyňa Jitka Chalánková, ktorá uvádza, že v Nórsku dochádza k systematickej zmene prechodnej pestúnskej starostlivosti za trvalú adopciu. Rodičom, ktorí sú zbavení obvinení, sa podľa nej deti nevracajú, ale zostávajú aj naďalej v pestúnskej starostlivosti s argumentom, že si tam už zvykli.

Podľa Chalánkovej Nórsko kvôli postupu sociálky nečelí kritike po prvýkrát. V minulosti bol Barnevernet kritizovaný zo strany Európskeho súdu pre ľudské práva, Severského výboru pre ľudské práva a mnohé kauzy sa dostali aj na pôdu Rady Európy.

https://www.hlavnespravy.sk/pod-dohladom-norskeho-socialneho-systemu-je-rocne-viac-ako-53-000-deti/525577

Strana CDU žaluje rušenie demonštrácie proti sexuálnej výchove

Polícia nasadila obušky, jedno 15-ročné dievča zranené

Hamburg, 27.1.2015 (kath.net/KNA/red) 017 631 – Nemecká kresťanskodemokratická únia CDU v Hamburgu podala žalobu na neznámeho páchateľa pre rušenie demonštrácie «Ustarostených rodičov» v sobotu na námestí Rathausmarkt.

«Aj keď niekto ciele demonštrácie považuje za scestné a nesprávne, nesmie sa stať zvykom, prekážať demonštráciám násilím a rušením. Právo na slobodu názoru je predovšetkým aj povinnosťou rešpektovať názor iných,» povedal hovorca strany CDU Kai Voet van Vormizeele v utorok v Hamburgu.

Na demonštrácii protestovalo podľa tlače 150 ľudí skupiny „Ustarostení rodičia“ proti sexuálnej výchove na základných školách. Proti nim sa postavili demonštranti akčného zväzu «Vielfalt statt Einfalt» (Mnohorakosť namiesto jednorakosti). Tento zväz podporuje Strana zelených a ľavičiari. Najprv došlo k potýčkam, neskôr ku guľovačke aj hádzaniu fliaš. Zranené bolo 15-ročné dievča. Polícia sa pokúšala oba tábory oddeliť a nasadila obušky.

Pri týchto incidentoch viaceré osoby násilne rušili pokojné zhromaždenie a zaútočili na účastníkov protestu, ako uvádza CDU. Tým je naplnený paragraf 21 o zákone o zhromažďovaní, podľa ktorého sa trestá až 3 rokmi väzenia alebo pokutou ten, kto sa pokúša násilím brániť nezakázaným zhromaždeniam. Právo na demonštráciu a slobodu názoru sú základné práva, ktoré sú pre pokojné spolunažívanie nevyhnutné. Senát musí urobiť všetko pre to, aby sa toto právo chránilo, ako vyhlásila CDU. –zg-