Mons. Marek Forgáč tesne pred biskupskou vysviackou: Mladí sú naša budúcnosť

02.09.2016 12:57

Mons. Marek Forgáč tesne pred biskupskou vysviackou: Mladí sú naša budúcnosť | Správy Výveska | Scoop.it

 

Košice 1. septembra (TK KBS) V košickej Katedrále svätej Alžbety dnes prijme biskupskú vysviacku Mons. Marek Forgáč, nový pomocný košický biskup. Tesne pred začiatkom obradu sme položili Mons. Forgáčovi niekoľko bezprostredných otázok. Prinášame vám krátky prepis rozhovoru.

------------------------------------------------------

Ako prežívate posledné chvíle pred vysviackou?

- Odovzdanosť je slovo, ktoré to vystihuje.

Ako ste vnímate biskupskú vysviacku od doby, keď ste boli menovaný?

- Je to predovšetkým o službe. Príprava na kňazstvo je dlhá, trvá niekoľko rokov. To je viac o túžbe. Biskupská vysviacka je predovšetkým o službe. Tak ako hovorí Ježiš Petrovi: "Iný ťa opáše..."

Nový biskup si volí heslo a erb. Na tom vašom sa vyníma lev. Prečo?

- Lev je symbolom svätého Marka evanjelistu - to je môj krstný patrón. Lev nesie knihu evanjelia. Tento symbol sa vyskytuje v knihe proroka Ezechiela, takisto v Zjavení apoštola Jána. Lev aj preto, že práve začiatok evanjelia svätého Marka hovorí o ohlasovaní Jána Krstiteľa na púšti, a lev je symbolom púšte. Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi." Je to teda o ohlasovaní tejto blízkosti nášho Pána, čo je aj mojím biskupským heslom.

Službu ohlasovania evanjelia teda pokladáte za dôležitú aj pre našu spoločnosť?

- Jednoznačne. Je to prvoradá vec. Dôležité je, aby to bolo radostné ohlasovanie: "Pán je blízko!" To je o optimizme a radosti.

Vaše biskupské heslo je "Domunis Prope". Čo to znamená?

- "Pán je blízko." Je to z Listu Filipanom od svätého apoštola Pavla. Povzbudzuje ich k radosti a spomína práve tieto slová: Pán je blízko; časovo aj priestorovo.

Pôsobili ste v Univerzitnom pastoračnom centre. Ako vnímate budúcnosť Cirkvi v rámci tejto skúsenosti?

- Som veľmi vďačný Pánu Bohu za roky pôsobenia v pastoračnom centre. Mal som tak možnosť vidieť akoby o niekoľko rokov dopredu, čo nás bude čakať v našich farnostiach. So všetkým dobrým, aj so všetkými ťažkosťami. Je nesmierne dôležité venovať sa mladým ľuďom. Je to naša budúcnosť, sú to naše budúce rodiny, sú to tí, ktorí raz budú aktívni v našich farnostiach.

Aké budú vaše úlohy po vysviacke?

- Keďže som pôsobil v univerzitnej pastorácii, budem sa okrem iného pravdepodobne starať v našej arcidiecéze o oblasť školstva, k tomu azda príde starostlivosť o kňazov, permanentná formácia, a tak ďalej...

Zhováral sa: Jozef Kováčik