Manželia Martinovci budú svätorečení počas októbrovej synody

29.06.2015 12:48

Konzistórium 27. júna 2015 - OSS_ROM

27/06/2015 15:58
 
 

Vatikán 27. júna – Kanonizácie štyroch nových svätých potvrdil pápež František počas dnešného riadneho verejného konzistória, ktoré sa konalo ráno o 10. hodine v Sále konzistória Apoštolského paláca. Predchádzalo mu spoločné slávenie predpoludňajšej modlitby breviára.

Svätý Otec rozhodol, že štyria blahoslavení Vincenzo Grossi (1845-1917), taliansky diecézny kňaz a zakladateľ Inštitútu dcér oratória; talianska rehoľná sestra Mária od Nepoškvrneného počatia (1859-1906), generálna predstavená Kongregácie sestier spoločnosti kríža; Luis Martin (1823-1894), laik a otec rodiny a Maria Zélia Guerinová (1831-1877), laička a matka rodiny, budú zapísaní do zoznamu svätých v nedeľu 18. októbra 2015. Kanonizácia sa teda uskutoční počas riadneho zhromaždenia synody o rodine, čo je významné najmä v súvislosti s manželmi Martinovcami, rodičmi sv. Terezky z Lisieux, ktorí sú súčasne symbolom rodiny. -jk-