Konžská demokratická republika podpísala dohodu so Svätou stolicou

22.05.2016 10:36

Vatikán/Konžská demokratická republika 20. mája (RV) Svätá stolica a Konžská demokratická republika dnes vo Vatikáne podpísali rámcovú medzištátnu dohodu. Pri slávnostnom akte za prítomnosti oboch delegácií za vatikánsku stranu medzištátnu zmluvu podpísal sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher a za konžskú stranu minister zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Raymond Tshibanda N´Tungamulongo. Ako svedok bol prítomný predseda konžskej biskupskej konferencie.

Rámcová dohoda konštatuje vzájomnú nezávislosť a autonómiu Cirkvi a štátu a ich dobré vzťahy a vytyčuje právny rámec vzájomných vzťahov. Potvrdzuje právne postavenie Katolíckej cirkvi vo verejnej sfére, jej slobodu pri apoštolskej činnosti a pri spravovaní vlastných záležitostí. V 21 článkoch zmluvy sa ďalej špecifikujú katolícke výchovnovzdelávacie inštitúcie, vyučovanie náboženstva na školách, sociálno-charitatívna činnosť Cirkvi, pastoračná starostlivosť v ozbrojených silách, väzenstve a zdravotníctve, majetkový a daňový režim cirkevných inštitúcií či otázky udeľovania víz cirkevnému personálu. Dohoda predpokladá ďalšie aplikačné zmluvy medzi Konferenciou biskupov a štátom v niektorých záležitostiach spoločného záujmu. Do platnosti vstúpi vzájomnou ratifikáciou.