Kontrovezná žiadosť kanadského arcibiskupa: Mons. Paul-Andre Durocher - svätenie žien za diakonky

15.10.2015 14:41
Zdroj: Youtube (printscreen)
 
Rímska synoda o rodine prináša okrem rodinných tém aj také, ktoré boli ešte donedávna v cirkvi tabu. Príkladom je odporúčanie svätiť ženy za diakonky.

S týmto návrhom predstúpil pred účastníkov synodálneho spoločenstva 61 ročný kanadský arcibiskup Paul-Andre Durocher z Gatineau v provincii Quebec.

„Myslím, že by sme sa mali skutočne začať vážne zaoberať možnosťou svätiť ženy na diakonky, pretože byť diakonom nie je v cirkevnej tradícii definované ako svätenie ku kňazstvu, ale k službe.“

Katolícka cirkev už niekoľko storočí svätí za diakonov iba mužov. Z teologického hľadiska neexistuje žiadny úkon vyhradený diakonovi, ktorý by nemohol vykonávať za určitých okolností ktorýkoľvek laik, teda i žena.

 

Arcibiskup Durocher sa vyslovil tiež za to, aby boli ženy dosadzované na „rozhodovacie miesta“ v cirkvi. Hovoril aj o možnosti „povoliť manželským párom – mužom aj ženám, riadne pripraveným – aby hovorili pri nedeľných kázaniach. Tým by mohli svedčiť o vzťahu medzi Božím slovom a ich vlastným manželským životom a životom v rodine“.

Kanadský duchovný kritizoval pretrvávajúci problém násilia na ženách, vrátane domáceho násilia. Synoda by sa mala podľa neho jasne vyjadriť, že nemožno „ospravedlňovať nadradenosť mužov nad ženami – rozhodne nie násilie – za podpory chybnej biblickej interpretácie niektorých textov sv. Pavla o podriadenosti žien mužom“.

www.aktuality.sk/clanok/306173/kanadsky-arcibiskup-ziada-svatit-zeny/