Kontroverzný titulok TKKBS a vyjadrenie pápeža o Panne Márii: “Ale Mária je Matka, nie je vedúca pošty, aby nám každý deň posielala nejaké posolstvá,”

12.06.2015 14:18

TKKBS napisali titulok článku, ktorý nezodpovedá skutočnému vyjadreniu sa pápeža a ani úmyslu, ktorý mal papež František. Svätý Otec nepovedal a ani nemal v úmysle údajné zjavenia považovať za nevhodné, ktoré by boli škodlivé pre vieru človeka, ale poukázal na nesprávny postoj človeka, ktorý takéto zjavenia nevhodne príjma do života.  

Porovnaj:

Svätý Otec v rannej homílii: Údajné zjavenia môžu ľudí vzdialiť od Boha
P:3, 15. 11. 2013 12:15, ZAH

Vatikán 15. novembra (TK KBS) Údajné zjavenia Panny Márie môžu vyvolať zmätok, ba aj vzdialiť človeka od Boha, ak k nim nesprávne pristupuje, povedal Svätý Otec František.

Zvedavosť a túžba po kuriozitách dokážu vzdialiť “ľudí od evanjelia a od Ducha Svätého, od pokoja a nádeje, od Božej slávy a Božej lásky,” povedal Svätý Otec počas príhovoru pri rannej svätej omši vo vatikánskom Dome sv. Marty vo štvrtok 14. novembra.

“Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby vzbudzovalo pozornosť,” povedal Svätý Otec. Svoje ranné zamyslenie venoval čítaniu z evanjelia podľa svätého Lukáša (17:20-25), v ktorom sa farizeji pýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo.

Ježiš im odpovedá, že “príchod Božieho kráľovstva nebude taký, aby sa to dalo spozorovať” a svojim učeníkom hovorí, aby “nebehali” za znakmi jeho druhého príchodu.

Svätý Otec zdôraznil, že je veľmi výrečné, že Boh neprehovoril k prorokovi Eliášovi vo vetre, v búrke, ale “hovoril v jemnom vánku, vo vánku múdrosti”.

“Zvedavosť nás vedie k tomu, že chceme počuť, že Pán je tu alebo tam, alebo nás vedie k tomu, že povieme: “Poznám vizionára, ktorý dostáva listy od Panny Márie, posolstvá od Panny Márie,” povedal Svätý Otec. “Ale Mária je Matka, nie je vedúca pošty, aby nám každý deň posielala nejaké posolstvá,” poznamenal.

“Božie kráľovstvo je medzi nami,” povedal Svätý Otec a dodal, že “netreba stále hľadať zvláštne veci, alebo novosti - so svetskou zvedavosťou.”

Zvedavosť ľudí privádza k tomu, že chcú “kontrolovať Božie plány a budúcnosť a všetko vedieť,” vysvetlil Svätý Otec František. Zároveň ich odvádza od Ducha múdrosti, pretože sa zaujímajú o detaily, správičky a každodenné drobnosti.

Aj Svätá Terezka od Dieťaťa Ježiša hovorievala, že sa treba “zastaviť pred duchom zvedavosti” - a keď sa dozvedela niečo o druhých a hneď túžila vedieť viac, vzápätí si uvedomila, že “to nebol duch Boží, ale duch rozptýlenia a zvedavosti”.

Naopak, “Duch Svätý nás musí priviesť k tej múdrosti, ktorá je jemným vánkom”, uzavrel Svätý Otec.

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131115031