Kontroverzne vyjadrenie Karola Lováša k pripadu Mons.Bezaka

20.04.2015 18:45

Píše Karol Lovaš

Potom, čo predseda KBS Stanislav Zvolenský dostal „šachmat“ od Róberta Bezáka, ktorého prijal pápež František a mohol mu vyrozprávať svoj osobný príbeh, prichádza na rad K.O. českého kardinála Miloslava Vlka.

Kardinál Miloslav Vlk

Z rozhovoru pre „Týždeň“ a českú televíziu „Noe“ jasne vyplýva, čo si väčšina doteraz iba šepkala. Bezákovo odvolanie bolo záležitosťou Slovenska, nuncia a vysokopostavených úradníkov vo Vatikáne.

Podľa Vlka „nebolo v súlade s kánonom Kánonického práva ani v súlade s bratskou láskou.“ Vlk informoval, že mu nie je známa existencia dekrétu pápeža Benedikta XVI. o odvolaní Bezáka.

František sa emeritnému arcibiskupovi ospravedlnil a tým ho morálne rehabilitoval. Spoločná fotografia bola jasným signálom, že pápež stojí na strane arcibiskupa, povedal v rozhovore doslova Miloslav Vlk.

Neakceptovateľná autorita

Kardinál rímskej cirkvi dokonca upozornil, že slovenskí biskupi zverejnili odvolanie Róberta Bezáka o hodinu skôr, ako bolo oficiálne zverejnené Vatikánom v L'Osservatore Romano. Fatálna chyba.

Cez víkend ma oslovili ľudia, ktorí majú po najnovších udalostiach úmysel vyzvať predsedu KBS, aby vyvodil morálnu zodpovednosť, rezignoval a nepoškodzoval ďalej zotrvávaním v úrade meno Cirkvi.

Moja reakcia bola odmietavá: Som presvedčený, že bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda KBS vie, ako sa zodpovedne zachovať v situácii, keď sa pre väčšinu spoločnosti stal neakceptovateľnou autoritou.

Verím, že ten, ktorý často vynášal morálne súdy, sa dokáže správne rozhodnúť aj teraz – predovšetkým s ohľadom pre dobro a prospech Cirkvi, ktorý mu, vychádzajúc z medializovaných reakcií pri kauze „Bezák“, nie je ľahostajný.

Túlavý "Čierny Peter"

Dlhodobo je totiž súčasný stav neudržateľný. Čím skôr sa arcibiskup rozhodne zaujať zásadné stanovisko a vyvodí zodpovednosť, tým menej vystaví Cirkev kritike, opovrhovaniu a predíde najrôznejším iniciatívam vedúcim k jeho odstúpeniu.

Odkladaním takéhoto rozhodnutia vystavuje seba aj celý biskupský zbor hrozbe zverejnenia ďalších podrobností a pretrvávajúcemu pokračovaniu eskalácie napätia, ktoré vzniklo, vyjadrené slovami kardinála Vlka, práve na Slovensku.

A tu skončil po štyroch rokoch aj túlavý „Čierny Peter“. Vrátil sa tam, odkiaľ ho vyslali do večného mesta. Oni v Ríme na „Čiernych Petrov“ nie sú zvyknutí.

Keby na to organizátori odvolania Róberta Bezáka pomysleli na začiatku, mohli byť dnes bez problémov a ponižujúcej straty morálnej autority nielen pred vlastnými veriacimi.

www.aktuality.sk/clanok/274390/kardinalovo-k-o/

Karol Lovaš hovori, že z TVNoe a Tyžden "jasne vyplýva...že Bezakovo odvolanie bolo zaležitosťou Slovenska, nuncia a vysokopostavených úradníkov vo Vatikáne."

Výraz: "jasný dôkaz" sa používa, ked je skutok nevyvratiteľný, kde niet pochybnosti alebo inej možnosti a predsa niekedy ľudia zvyknu tento pojem: "jasný..." používať aj vtedy, ked im to je "jasné", resp. oni su o tom presvedčení, ale to ešte neznamena, že aj spoločnosť a hlavne ak nemajú "jasný dôkaz".

To platí aj v prípade názoru Karola L., kedže poukazuje na vyjadrenia v médiach, ktoré nedokazujú, že Bezakovo odvolanie bolo len zaležitosťou spomínaných osôb, nakoľko neexistuje dôkaz o tom, žeby papež Benedikt XVI. nesuhlasil s odvolanim Mons.Bezaka. Názor Karola l. a Mons.Vlka o tom, že údajne pápež Benedikt XVI. nesuhlasil s odvolanim Bezaka, lebo ževraj údajne ani nepodpisal odvolavaci dekret je len domnienka, na zaklade ktorej sa môžu mýliť obaja akteri spochybńovania právoplatnosti odvolania.

Papež Benedikt XVI. sa doteraz nezmienil o tom, žeby nesuhlasil s odvolanim Mons.Bezaka a dokonca po odvolani napisal list, kde sa zmieńuje o jeho odvolani. Jeho nastupca papež František takisto sa nijako nevyjadril proti odvolaniu Mons.Bezaka, takže stale ostava nejasné ako rozhodne papež František. Môže sa vyjadriť, že odvolanie Mons.Bezaka nebolo platné? To si myslí Karol l. a iní...ale môže sa vyjadriť aj tak, že odvolanie bolo pravoplatné, dokonca zverejniť dôvody odvolania ako zlyhania Mons.Bezaka a zaroveň mu umožniť pôsobiť mimo Slovenska ako biskupovi s mimoriadnou podmienkou.

Karol l. v takomto pripade by nemusel hladať vinníka na Slovensku u KBS, či zvaľovať vinu na slovenských biskupov, ale radšej si zakladať na dôveryhodnejších informáciach a hlavne viac osobnejšie prežívať vieru Cirkvi a Ježiša Krista.