Komunitné centrum vo Veľkej Ide pomáha v rozvoji a integrácii Rómov

11.02.2015 12:38

TASR, včera 20:56, aktualizované včera 21:03

Starosta Veľkej Idy ocenil pôsobnosť Komunitného centra, ktoré podľa neho prispieva k vzdelanostnej úrovni rómskej komunity.

Komunitné centrum vo Veľkej Ide

Veľká Ida 10. februára (TASR) – Vynovenú budovu Komunitného centra, ktoré pre miestnu rómsku komunitu prevádzkuje organizácia ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, dnes slávnostne otvorili v obci Veľká Ida pri Košiciach. Ide o priestory bývalej požiarnej zbrojnice, ktoré sa organizácii s podporou obce a donorov podarilo zrekonštruovať a zariadiť.

"Komunitné centrum je miesto, kde sa môžu obyvatelia komunít stretávať a kde im môžeme poskytovať komplexné sociálne služby a vzdelávanie. Bez komunitných centier je veľmi ťažká sociálna inklúzia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a preto sú veľmi dôležitým elementom pri akomkoľvek programe sociálnej integrácie a inklúzie," uviedla dnes pre novinárov riaditeľka neziskovej organizácie Slavomíra Mačáková.

Projekt ETP Slovensko Komunita na ceste k prosperite prebieha od júna 2012, zapojilo sa doň desať miest a obcí na východnom Slovensku. Podporovaný je z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. V komunitných centrách, vybavených počítačmi, notebookmi, fotoaparátmi a inými prostriedkami, poskytujú počas celého týždňa vyškolení odborní pracovníci sociálne služby a organizujú vzdelávacie a záujmové aktivity pre deti a mládež.
 

Pozrite si galériu z otvorenia novej budovy komunitného centra:Vo Veľkej Ide dosiaľ Komunitné centrum fungovalo v priestoroch obecného úradu. "V dopoludňajších hodinách prebieha predškolská príprava pre dve skupiny detí, prvá skupina sú deti troj- až štvorročné a druhá päť- až šesťročné. Toto vzdelávanie je veľmi dôležité, najmä kvôli tomu, že deti, ktoré prichádzajú z marginalizovaných rómskych komunít do školského vyučovania, nemajú dostatočnú prípravu v rodinách a preto je potrebné ich zaškoľovať," uviedla Mačáková. Popoludní prichádzajú do centra na doučovanie prváci a druháci základnej školy, ale aj staršie deti na vzdelávacie i mimoškolské aktivity. "Ide napríklad o finančné vzdelávanie, zdravotnú osvetu alebo motivačné školenia. Pre deti organizujeme aj záujmové aktivity, ako je hudba, spev, tanec, športové krúžky či remeselné dielne," priblížila riaditeľka neziskovej organizácie.

K rekonštrukcii budovy pristúpila obec s podporou dotácie cez Úrad vlády SR. Na rekonštrukciu a vybavenie vnútorných priestorov získalo ETP Slovensko podľa Mačákovej finančný grant vo výške 16.000 eur z Humanitárneho programu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku.

Starosta Veľkej Idy Július Beluscsák ocenil pôsobnosť Komunitného centra, ktoré podľa neho prispieva k vzdelanostnej úrovni rómskej komunity. Podobným projektom je obec nápomocná. "Pred dvoma týždňami dokonca obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu materskej školy pre rómsku komunitu," povedal Beluscsák. Ísť by malo opäť o projekt v spolupráci s ETP Slovensko. Starosta dodal, že v obci pôsobí aj detašované pracovisko Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach.