Kňaz z USA: Dopyt po exorcistoch rastie

11.11.2016 14:22

Brownsburg, 4.11.2016 (kath.net/jg) 019 818 – Dopyt po exorcistoch v USA neustále rastie. Hovorí to Vincent Lampert, kňaz katolíckej Farnosti Sv. Malachiasa v Brownsburge (Indiana). Lampert je biskupom poverený exorcista.
Sám dostáva asi 20 prosieb o pomoc týždenne, ako hovorí kňaz Lampert. No iba 10 percent ľudí, ktorí sa na neho obrátia, naozaj potrebuje exorcizmus. Nie všetky prípady sú rovnako vážne. Väčšinou stačia menej intenzívne modlitby oslobodenia, aby sa človeku pomohlo. Iba v troch prípadoch mal do činenia s démonickou posadnutosťou, ako hovorí o. Lampert.
Príčinu tejto situácie vidí v strate viery. „Viera v Boha nás vedie jedným smerom, strata viery zasa iným smerom,“ povedal Lampert pre televíziu rtv6, regionálna pobočka televízie ABC.
K náznakom posadnutosti patrí porozumenie a hovorenie rečami, ktoré sa ľudia nikdy neučili, mimoriadna telesná sila, mimoriadne znalosti a odpor voči sakrálnym predmetom ako kríž či Biblia.
Keď o. Lamperta v r. 2005 menovali za exorcistu bolo v USA 12 kňazov s týmto poverením. Teraz ich je 50 a Lampert očakáva, že v budúcich rokoch ešte pribudnú.