KAUZA: Ježiš Kristus: Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu

14.02.2015 18:35

Turín. U příležitosti dvoustého výročí narození sv. Jana Bosca se bude ve dnech 19. dubna až 24. června konat mimořádný výstav Turínského plátna. Relikvii Umučení Páně chce uctít také papež František, který do piemontského krajského města zavítá 21. června.

“Muž z plátna nás zve ke kontemplaci Ježíše Nazaretského, vybízí nás k výstupu na Kalvárii a k ponoru do výmluvného ticha lásky”, pronesl Svatý otec při oznámení své pastorační návštěvy. Jak ale tento muž z plátna zmizel?

Na tuto a další otázky odpovídá vědní obor tzv. sindonologie, tedy “vědy o lněném plátnu”. Jedním z jejích odborníků je fyzik prof. Giuseppe Baldacchini, zaměstnanec výzkumného ústavu ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Výsledky svého výzkumu shrnul před dvěma lety do přístupného skripta. Vypočítává v něm jedenáct určujících vědeckých prvků, které potvrzují pravost plátna. Pokud by relikvie byla středověký podvrh, jeho autorem by byl nejgeniálnější padělatel všech dob, tvrdí Baldacchini. Musel by totiž znát určité technologie a informace před jejich vynalezením a rozšířením. Italský profesor nyní Vatikánskému rozhlasu přiblížil poslední výsledky bádání.

”Vědecká odhalení posledních dvou let se týkají nové metody mechanického datování plátna. Byl objeven světelný kruh kolem tváře na plátně, což znovuotevřelo debatu o takzvaných “temných staletích” plátna – tedy o letech předcházejících roku 1300, kdy nejsou dobře známa fakta, týkající se tohoto obrazu.”

Jak se podle vás obraz na plátně zformoval?

”Tato skutečnost mne od samého počátku zajímala ze všeho nejvíce. Jako fyzik jsem mohl předložit hypotézu o tom, že vznik obrazu zapříčinila energetická exploze. Tuto hypotézu jsme laboratorně ověřovali pomocí velice zvláštních laserových zdrojů. Po velmi dlouhé práci jsme skutečně zjistili, že za určitých podmínek mohou tyto laserové zdroje vytvářet obrazy podobné těm na plátnu. Hypotéza, že obraz na plátně vznikl světelným zářením, tedy byla potvrzena za pomoci přísných vědeckých měřítek.”

Plátno neobsahuje stopy zahnívajících kapalin a plynů, které se tvoří zhruba čtyřicet hodin po smrti. Tak dlouho tělo v plátně nebylo, ale také nikoli o mnoho méně kvůli nálezu krvavých skvrn. Ty se musely utvořit zkapalněním již sražené krve v procesu hemolýzy, což vyžaduje určitý čas, vysvětluje italský vědec. Tělo nebylo z plátna odstraněno manuálně, protože jeho odtažení by narušilo krvavé skvrny. Podle Baldacchiniho zmizelo v anihilačním procesu.

”A zde jsme na poli hypotézy. Je-li pravda, že obraz na plátně byl vytvořen kratičkým a velice intenzívním světelným zářením, pak se můžeme ptát, jak toto záření nastalo. Existuje tu již mnoho hypotéz, které kolují řadu let, ale které mají všechny nějakou vadu. Chybují v některém aspektu fyzikálních zákonů, jak je doposud známe. Předložil jsem tedy hypotézu anihilace. Z mého pohledu je jediná, která dokáže vysvětlit, co se stalo, aniž by odporovala známým fyzikálním zákonům. Zároveň respektuje dosud známá historická fakta.”

Podle fyzika Baldacchiniho je proces anihilace jediný fyzikální jev, který vede k naprostému zmizení hmoty a utvoření odpovídající energie, přičemž zůstávají zachovány původní veličiny látky jako její hmotnost a podobně. Tento proces je dnes možné laboratorně provést pouze na úrovni elementárních částic, avšak ve větším měřítku dominoval v prvopočátcích existence vesmíru, ihned po velkém třesku, upozorňuje sindonolog a pokračuje: Teorie anihilace v sobě navíc sjednocuje charakteristiky předchozích hypotéz. Netvrdí nic jiného, než že se tělo v plátnu odhmotnilo a okamžitě zhmotnilo na jiném místě, buď živé nebo mrtvé, což pro fyzikální zákony není rozdíl. Věda tak není v rozporu s evangeliem, které tělo popisuje jako vzkříšené, a tedy živé.

”Jako vědec se před mystérium Turínského plátna stavím s nesmírnou zvědavostí. Bádání je skutečně fascinující – když nedokážeme problém vyřešit, což je součástí našeho řemesla, jdeme až na hranice současných vědeckých objevů. Zároveň jako věřící člověk vidím, že všechna znamení přítomná na plátně se shodují s tím, co evangelia píší o Ježíšově utrpení a smrti. To by nás myslím mělo vést k úvaze nad pravdivostí tezí, které mnozí zpochybňují.”

Uzavírá italský vědec, prof. Giuseppe Baldacchini.