Katolícka organizácia Catholic Relief Services nepriamo podporuje kultúru smrti

20.12.2014 00:39
DÁTUM ZDROJA: 
18. Nov 2014
ZDROJ: 
LifeSiteNews

Arcibiskup, ktorý je zároveň predsedom správnej rady Catholic Relief Services, hovorí, že táto charitatívna organizácia práve skúma svoje existujúce partnerské vzťahy a spolupráce, aby týmto auditom zaistili oddanosť katolíckemu učeniu. Niektorí z hlavných kritikov tejto organizácie však vyjadrili svoje obavy, že nové protokoly nejdú dosť ďaleko, aby reagovali na „škandál“, ktorý túto organizáciu obklopuje.

CRS, medzinárodná charitatívna organizácia biskupov, je predmetom neustálej kritiky kvôli mnohým zo svojich partnerských vzťahov a kvôli pretrvávajúcemu financovaniu organizácií, ktoré fungujú rozpore kresťanským učením. Niektorí dokonca žiadajú, aby táto organizácia bola zrušená.

Arcibiskup z Oklahoma City, Paul Coakley, však spolu s prezidentkou CRS, Carolyn Wooovou, na jesennom generálnom zhromaždení biskupov v Baltimore ubezpečili amerických biskupov, že organizácia samú seba definuje svojou katolíckou identitou.

Momentálne bližšie skúmame povahu našich partnerských vzťahov a spolupracovníkov, aby bolo zaistené, že omylom nezapletieme našu organizáciu do praktizovania či podporovania vecí, ktoré sú v rozpore s katolíckou vierou a katolíckymi morálnymi zásadami,“ povedal Coakley počas tlačovej konferencie pre LifeSiteNews.

V príhovore biskupom Wooová poukázala na to, že CRS zriadilo poradný výbor s katolíckou identitou, „ktorých teológovia a členovia sú vyberaní so súhlasom správnej rady, predovšetkým nášho predsedu, arcibiskupa Coakleyho“. Presné zloženie výboru ešte nie je ukončené, ako povedala organizácia CRS pre LifeSiteNews.

Na tlačovej konferencii sa LifeSiteNews Coakleyho opýtalo na vyvíjajúce sa stratégie a postupy s dôrazom na katolícku identitu. Tiež nás zaujímalo, či to znamená aj to, že CRS bude zavádzať kontrolné opatrenia, ktoré zaručia, že ich partnerská spolupráca nebude zahŕňať organizácie, ktoré sú v rozpore s kresťanským učením.

Počas niekoľkých posledných rokov sme sa v CRS bližšie zaoberali našimi postupmi, ktoré sa týkajú napríklad výcviku zamestnancov či katolíckej identity a misie,“ povedal pre LifeSiteNews. „Veľa z tohto je teda len akýmsi dolaďovaním toho, čo robíme.“

Arcibiskup zdôraznil, že poskytnutie záruky, aby partnerstvá nezapájali CRS do praktizovania alebo sponzorovania čohokoľvek anti-katolíckeho, berie CRS „veľmi, veľmi vážne“.

A vždy sme to tak brali,“ povedal pre LifeSiteNews, „a budeme.“

Okrem iného bolo CRS vyčítané to, že vraj v zahraničí podporovala a distribuovala antikoncepciu a kondómyudeľovala granty poskytovateľom potratovantikoncepčných prostriedkov.

Najväčší grant CRS v roku 2010 vo výške 5,3 milióna dolárov bol udelený medzinárodnej „charitatívnej a rozvojovej organizácii“ CARE, ktorá aktívne podporuje a poskytuje antikoncepčné prostriedky a potrat vyvolávajúce látky medzi ženami v rozvojových krajinách a podporuje tiež pro-potratové skupiny a legislatívu.

V roku 2013 bola CRS terčom kritiky kvôli grantu vo výške 2,7 milióna dolárov, ktorý udelila organizácii Population Services International, teda najväčšiemu podporovateľovi potratov v rozvojových krajinách.

Podľa správ vraj personál CRS v roku 2013 podporoval antikoncepciu na Madagaskare a v roku 2012 zasa kondómy vo Vietname.

CRS buď tieto nepodložené obvinenia vyvrátila alebo vyhlásila, že jej financovanie je určené iba na humanitárnu pomoc a že musí byť partnerom určitých organizácií, ktoré fungujú v rozpore s kresťanským učením, aby mohla uskutočňovať svoje dielo.

Na zhromaždení amerických biskupov v novembri 2013 biskup Gerald Kicanas, vtedajší predseda CRS, obhajoval sponzorské postupy organizácie. „Na to, aby sme mohli robiť humanitárnu pomoc, je nevyhnutné pracovať s inými veľkými medzinárodnými organizáciami. Väčšina z týchto organizácií, žiaľ, nezastáva učenie Cirkvi, ako ho chápeme my,“ povedal.

Táto skutočnosť je „smutná“ a „je pre nás sklamaním“, povedal. No „i tak je pre vykonávanie humanitárnej pomoci po celom svete dôležité, aby sme spolupracovali s organizáciami, ktoré niekedy nie sú v súlade s naším učením.“

Kritici CRS vyslovili názor, že v rámci partnerstiev tejto charitatívnej organizácie je stále potrebné prehodnotiť mnohé veci vzhľadom na katolícku identitu CRS.

Vyjadrením súhlasu dávať peniaze organizáciám ako Save the Children, Population Services International a CARE sa CRS zapája do postupov a sponzorovania anti-katolíckej činnosti bez ohľadu na svoje úmysly,“ povedal Michael Hichborn, prezident  nedávno založeného Lepanto Institute. „Partnerstvom im CRS prepožičiava svoju reputáciu a uvádza v omyl  katolíckeho súhlasu. A v tomto spočíva škandál.“

Čo sa stane, keď CRS odíde z oblastí, do ktorých uviedla CARE a Save the Children?“ opýtal sa Hichborn. „Miestni obyvatelia budú mať už voči týmto organizáciám vybudovanú dôveru, a keď začnú neskôr distribuovať a podporovať antikoncepciu a potraty, miestni obyvatelia už nebudú mať nad sebou poručníctvo Katolíckej cirkvi, aby ich chránila.“

Členstvo CRS v skupinách COREgroup a MEDiCAM je závážnou otázkou, ktorá sa týka aj ich partnerstiev, povedal Hichborn.

MEDiCAM má dlhodobú politiku výcviku poskytovateľov potratov a šírenia antikoncepcie v Kambodži, na ktorej vytvorení sa podieľali i predstavitelia CRS,“ pokračoval. „COREgroup míňa veľkú časť svojho ročného rozpočtu na šírenie antikoncepcie.

V týchto prípadoch budú finančné prostriedky CRS nepochybne podporovať anti-katolícke veci, povedal.

Členské príspevky od CRS sú priamo zameniteľné,“ povedal Hichborn. „To znamená, že katolícke doláre sa skutočne používajú na šírenie potratov a plánovaného rodičovstva.“

Najväčší partner CRS - federálna vláda - je jej najväčší problém,“ povedal Steven Mosher, prezident Population Research Institute [inštitútu pre výskum populácie, pozn. prekl.]. „Mnohí v USAID majú otvorene nepriateľský postoj voči katolíckej viere kvôli jej obhajobe tradičného manželstva, podpory prirodzenej rodiny, úcty k životu a odmietaniu potratov, antikoncepcie a sterilizácie.“

Najmä v oblasti programov zdravotnej starostlivosti,“ povedal Mosher, „musí CRS zľahčovať význam svojej katolíckej identity, aby vôbec mala vôbec šancu získať grant.“

Wooová a šéf operatívy CRS Sean Callahan takisto povedali biskupom o „posilňovaní kapacity“ CRS alebo o budovaní partnerstiev CRS, aby sa pomáhalo miestnym komunitám byť sebestačnými.

Wooová povedala, že CRS nemôže poskytovať služby, ktoré robí po celom svete, bez svojich približne 1 255 partnerov, z ktorých je asi polovica katolíckych.

Wooová tiež biskupom povedala, že viera je centrom misie CRS.

Berieme to veľmi vážne,“ povedala Wooová. „Nechceme túto prácu robiť bez toho, že by viera bola našim rozhodujúcim činiteľom. Viera je tým, čo nás všetkých motivuje.“

Takže keď sa nás pýtate, na koľko je naša katolícka identita pre nás dôležitá, chcem vám povedať, že je na prvom mieste. Ona je tým, čo nás definuje.“

Wooová povedala, že motív viery vychádza z centra organizácie, a poukázala na také veci, ako je motto CRS: Faith-Action-Results [Viera – Skutok – Výsledky, pozn. prekl.], na ktorého vytvorení organizácia pracovala jeden rok. Wooová povedala, že ďalšie oblasti, v ktorých je katolícka identita v rámci CRS viditeľná, sú stratégie a postupy, výcvik a riadenie. Biskupom povedala, že predstavenstvo CRS je „pevne spojené“ s Americkou konferenciou katolíckych biskupov a že sú ochotní poskytnúť dokumenty CRS na preskúmanie Konferenciou.

Verím, že Carolyn Wooová má úprimne dobrý úmysel a že jej viera je rozhodujúcim činiteľom v práci, ktorú v CRS robí,“ povedal Mosher. „No je nezmysel tvrdiť, že katolícka viera motivuje ‚všetkých‘ pracovníkov CRS, pretože mnohí z nich vôbec nie sú katolíci, ale moslimovia, budhisti a hinduisti.“

Nemôžete mať ‚katolícku identitu‘, ak nie ste katolík. Bodka,“ dodal.                                     

Začiatkom tohto roku sa o CRS hovorilo v správach, keď Bill O’Keefe, viceprezident pre vládne vzťahy a obhajobu CRS, v rozhovore povedal, že CRS je hrdá na to, že s ľuďmi, ktorým slúži, nediskutuje o viere. „Pomáhame ľuďom rôzneho pôvodu a vierovyznania a nepokúšame sa ich zapájať do diskusií o viere,“ povedal. „Sme na to hrdí.“

CRS toto tvrdenie obhajovala a povedala, že organizácia evanjelizuje prostredníctvom svojich dobročinných diel.

Na generálnom zhromaždení zvolili biskupi do správnej rady CRS štyroch nových úradníkov. K predsedovi správnej rady arcibiskupovi Coakleymu a členovi rady z predošlého obdobia arcibiskupovi Georgovi Lucasovi, boli pripojení: biskup z Juneau – Edward Burns, biskup zo St. Augustine – Felipe Estevez, biskup z Fort Wayne-South Bend – Kevin Rhoades a arcibiskup Miami – Thomas Wenski.