Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství

13.06.2015 17:22
DÁTUM ZDROJA: 
15. Mar 2015

Německý kardinál Paul Josef Cordes, který do roku 2010 stál v čele papežské rady Cor Unum a kardinálem jej jmenoval papež Benedikt XVI., se veřejně postavil proti slovům a směřování německé biskupské konference. V dopise šéfredaktorovi německého listu Die Tagespost 7. března 2015 se kardinál Cordes postavil proti slovům kardinála Reinharda Marxe, předsedy německé biskupské konference, a biskupa Franze-Josepha Bodeho (z Osnabrücku).

Po setkání německých biskupů v severoněmeckém Hildesheimu pronesl kardinál Marx slova, která vyvolala odpor kardinála Cordese. Ten reagoval především z obavy, že Marx způsobil zmatek mezi věřícími.

Kardinál Cordes nejprve pokáral kardinála Marxe za jeho tvrzení, že katolická církev má od německé církve velká očekávání. Poznamenal, že v Německu zbylo jen velmi málo víry v nadpřirozeno (pouze 16,2 procenta německých katolíků věří v trojjediného Boha jakožto jednajícího osobního Boha namísto jakési abstrakce), a proto Německo může být jen stěží vzorem pro jiné země, pokud jde o víru. „Nemáme tedy žádný důvod stavět se s naší vírou do popředí před církve jiných zemí,“ řekl.

Kardinál Cordes se ohradil také proti tvrzení kardinála Marxe, že německá církev není pouhou „podřízenou Říma“, ale že musí učinit vlastní rozhodnutí o manželství a o těch, kdo uzavřeli sňatek mimo Církev, a tudíž „německá církev musí učit evangelium vlastním způsobem“.

Kardinál Cordes trvá na tom, že řešit takovéto otázky je zodpovědností Říma, a nikoli německých biskupů. Problematika manželství se nachází v samotném centru teologie, a proto nějaký „kardinál nemůže prostě oddělovat pastorační přístup od učení,“ řekl. „Pokud tedy nechce ignorovat závazný smysl Kristových slov a závazné vyjádření Tridentského koncilu.“

Kardinál Cordes spatřuje nebezpečí v duchu nezávislosti, který přichází od kardinála Marxe, jenž trvá na tom, že Německo nemůže „čekat, až nám synoda v Římě poví, jak máme nakládat se záležitostmi manželství a rodiny“. Varuje, že takovýto „protiřímský postup“ je destruktivní silou v severních oblastech Evropy, destruktivní pro jednotu víry.

Kardinál Cordes pokáral také biskupa Bodeho, který podpořil Marxova tvrzení argumentem, že lidé mají obohacovat víru Církve, což znamená, že Církev má v sobě zahrnovat život moderního člověka a přijmout odpovídající učení. Podle biskupových slov by se mělo jednat o změnu paradigmatu.

Podle Cordese však „víra katolické církve může pramenit pouze z Písma svatého a učitelského úřadu Církve“. „Nehledě na tuto prostou poučku by i tak bylo paradoxní, kdybychom chtěli přidělit malé skupině členů Církve, kteří žijí sice zbožně, ale objektivně v protiprávním stavu, funkci zdroje víry.“

Kardinál Cordes na závěr vyjádřil své přání, aby nadcházející synoda dala těmto členům Církve jasné instrukce, jak se mohou přiblížit k Ježíši Kristu, „aby se stali svědky Boží moci v lidském životě“. „Snad také dojde k tomu, že synodní otcové vyjádří úctu těm párům, které dodržují slib, jenž si kdysi daly a nenavazují nové vztahy. Takové rovněž existují.“

15. 03. 2015, lifesitenews.com