Kaliňák homosexuál ?

24.06.2015 12:50

https://i.ytimg.com/vi/I3uXCMhQpcI/maxresdefault.jpg

www.youtube.com/watch?v=I3uXCMhQpcI

GINN https://www.ginn.pro/podpora
----------------
Otázka sexuálnej orientácie nie je pre nás kľúčovou témou a nemáme záujem zverejňovať tento údaj o osobách, ktoré nevstúpili do politiky. Otázka sexuálnej orientácie je pre nás významná len v prípade osôb, ktoré dobrovoľne a na základe vlastného slobodného rozhodnutia vstúpili do politiky a ich orientácia nevyhnutne súvisí s ich politickou činnosťou (napr. homosexuál politik sa navonok prezentuje ako heterosexuál a žije v uporiadanom vzťahu a teda svojím spôsobom zavádza svojich voličov). Tak ako je otázka údajného vzťahu predsedu vlády a pobozkanej sekretárky otázkou verejného záujmu, tak isto je otázkou verejného záujmu aj prípadný vzťah napr. medzi homosexuálnym ministrom a homosexuálnym štátnym tajomníkom,pretože v takomto prípade sa vynárajú otázky, či táto nominácia nebola motivovaná len odbornosťou, ale aj sexuálnou orientáciou.
----------------
Budeme zverejňovať len osoby, u ktorých bude orientácia dostatočne preukázaná rešpektujúci pritom etický kódex Slovenského syndikátu novinárov.
----------------
Opýtali sme sa priamo ministra. Minister neodpovedal!
----------------
GINN nepodporuje homofóbiu! Ale toto je otázka verejného záujmu. Čo skrýva minister?
----------------
Však tam chodil do Harleya na izbu, ešte veru ani sám nevedel, že raz bude ministrom vtedy. Viete, keď sa dneska hovorí aj v televízii, že sú nejaké kompromitujúce materiály,
by som sa nečudoval keby odtiaľ. / Leopold Štiffel / bývalý zamestnanec
----------------
Slobodný je iba ten, kto nemusí pred nikým nič skrývať. / Epiktetos, grécky filozof
* cca 55 -- † cca 135
----------------
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: Robert Kaliňák, Rádio Wave
Hudba: Shamanistic
GINN.pro © 2013
----------------
Séria: Gorila, Megalodon, 2013, Slovensko, Slovakia