Hirošima 70 rokov od tragédie - kongres o úplnom zákaze jadrových zbraní

06.08.2015 14:57

6. augusta 1945 - RV

Japonsko 4. augusta - Uplynulo 70 rokov od spustenia atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki, kde zabili desiatky tisíc ľudí, zatiaľ čo mnohí trpia ožiarením a jeho účinkami celé roky. Napriek tomu aj dnes existuje na svete asi 16 tisíc jadrových zbraní, ktoré predstavujú hrozbu nevýslovnej tragédie pre celé ľudstvo. Preto Komunita sv. Egídia, spoločne s najuznávanejšími japonskými náboženskými spoločnosťami, organizuje v pamätný 6. august v Hirošime deň reflexie s názvom „Nikdy viac vojna“. Pôjde o diskusie medzi náboženskými vodcami a odborníkmi v danom obore, s medzinárodným zastúpením vrátane Spojených štátov amerických.

Cieľom stretnutia bude podpora jadrového odzbrojenia a prediskutovanie najnaliehavejších krokov, potrebných k odzbrojeniu týkajúcemu sa všetkých jadrových zbraní, keďže ich existencia je škandálom pre celé ľudstvo. Konferencia chce zmapovať agendu na podporu odzbrojenia a zákazu jadrových zbraní a ponúknuť ju medzinárodným inštitúciám.

Komunita sv. Egídia vo svojom tlačovom komuniké píše: „V globalizovanom svete, stále viac roztrieštenom, sme svedkami nárastu konfliktov v rôznych častiach sveta. To si vyžaduje nové úsilie o budovanie pokoja, ktoré začína od širokej spolupráce medzi náboženstvami a kultúrami, v politike a ekonomike. Nesmieme zabudnúť na bolesť z minulosti, pretože «niet žiadnej budúcnosti bez pamäti», avšak spomienka na minulosť nikdy nesmie byť dôvodom k pomste, skôr lekciou pre inú budúcnosť.“

Na konferencii vystúpi tiež svedok, ktorý prežil zhodenie atómovej bomby pred 70 rokmi. Do programu podujatia bude zahrnutá aj modlitba za mier a záverečný slávnostný sprievod s lampiónmi nábrežím rieky povedľa pamätníka 6. augusta 1945. -jk-